Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHUƠNG 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

CHUƠNG 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpphá sản tiêu biểu là công ty chứng khốn Asean, cơng ty chứng khốn Thái

Sơn…, còn các cơng ty chứng khốn lớn mức lợi nhuận năm 2008 là rất thấp.

2.1.1. Cơ hội và thách thức

2.1.1.1. Cơ hội

Xét về cơ hội, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay,

các cơng ty chứng khốn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và mở

rộng quy mô cũng như nâng cao chất lượng.

Thứ nhất: Cổ phần hố và cơng ty cổ phần đang là xu hướng phát triển

chung của nền kinh tế . Do đó, các hợp đồng bảo lãnh phát hành, hợp đồng tư

vấn phát hành… sẽ là nguồn thu lớn, động lực và mục tiêu lợi nhuận thúc đẩy

các cơng ty chứng khốn phát triển. Hơn nữa q trình cổ phần hố doanh

nghiệp quốc doanh đang được đẩy mạnh sẽ tạo ra nhiều hàng hoá cho thị

trường chứng khoán. Thực tế trong năm 2007 và 2008 rất nhiều doanh nghiệp

quốc doanh lớn tiến hành IPO tiêu biểu là: tổng công ty Bia - Rượu - Nước

giải khát Sài Gòn (Sabeco), tổng cơng ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

(Habeco), ngân hàng công thương Vietinbank, ngân hàng ngoại thương

Vietcombank, bảo hiểm Bảo Việt, cơng ty phân đạm Phú Mỹ… Còn rất nhiều

doanh nghiệp lớn đang chuẩn bị cổ phần hoán trong năm 2009 như ngân hàng

nông nghiệp Agribank, công ty điện thoại Mobifone…

Thứ hai: Số lượng các nhà đầu tư tham gia thị trường khơng ngừng gia

tăng và còn một số lượng lớn các nhà đầu tư chưa tham gia thị trường. Đây

chính là một thị trường đầy tiềm năng cho các cơng ty chứng khốn khai thác

để tạo đà mở rộng phát triển công ty cả về quy mô lẫn chất lượng

Thứ ba: Hệ thống pháp lý của Việt Nam ngày càng hồn thiện đặc biệt là

luật Chứng Khốn ban hành tạo ra một sân chơi chung cho các công ty chứng

khốn trong đó có SSI.

Đào Duy Linh46Lớp: Đầu tư 47CChun đề tốt nghiệpThứ tư: Chỉ số VN Index trong năm 2008 liên tục mất điểm, tất cả các

mã cổ phiếu đều xuống giá mạnh ngay cả các giá cổ phiếu blue-chip cũng

giảm 4 đến 5 lần so với thời điểm thị trường nóng nhất vào năm 2007. Hiện

nay nay Việt Nam là nước có P/E thấp thứ hai, đứng sau Thái Lan trong các

nền kinh tế Châu Á. Đây là cơ hội để cơng ty chứng khốn có năng lực tài

chính mạnh thu mua lượng cổ phiếu chất lượng cao với giá rẻ và chờ thị

trường chứng khoán phục hồi để bán ra thu lợi nhuận lớn.

Thứ năm: Chủ động hội nhập quốc tế, trước hết là hội nhập kinh tế quốc

tế là nội dung quan trọng trong đường lối và hoạt động đối ngoại của Đảng và

Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới tồn cầu hóa và cách mạng khoa

học kỹ thuật diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay. Đặc biệt năm 2006 đánh dấu mốc

quan trọng trong quá trình hội nhập là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức

thương mại thế giới WTO. Sự kiện này mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư

nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài mang

tới lượng vốn lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một động lực

quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khốn Việt Nam, do

lượng vốn huy động trong nước còn rất hạn chế trong khi các nhà đầu tư nước

ngoài thì có tiềm lực tài chính rất dồi dào.

Thứ sáu: SSI ra đời ngay từ thời điểm thị trường chứng khốn Việt Nam

mới đi vào hoạt động. Như vậy có thể nói SSI là một trong những cơng ty

chứng khốn đầu tiên hoạt động trên thị trường chứng khoán. Với thời gian

hoạt động lâu dài như vậy SSI đã tạo dựng uy tín đáng kể và có được lượng

khách hàng đông đảo. Đây là thuận lợi trong việc cạnh tranh của SSI so với

các cơng ty chứng khốn mới đi vào hoạt động khác.

2.1.1.2. Thách thức:

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, các cơng ty chứng khốn cũng gặp

khơng ít khó khăn trong việc phát triển mở rộng thị phần và phát huy lợi thế

cạnh tranh.

Đào Duy Linh47Lớp: Đầu tư 47CChun đề tốt nghiệpThứ nhất: Việc có càng nhiều cơng ty chứng khoán thành lập tất yếu

sẽ dẫn đến sự cạnh tranh về nguồn nhân lực. Từ đó nguy cơ rủi ro về thiếu

nguồn nhân lực là rất rõ rệt. Vì vậy vấn đề đào tạo ngn nhân lực có chất

lượng cao cũng cần được quan tâm hơn nữa. Thêm vào đó chính sách lương

bổng cũng là yếu tố cần quan tâm để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng

cao.

Thứ hai: Hiệu ứng phát triển của thị trường chứng khốn Việt Nam đã

tạo ra trào lưu mới đó là kinh doanh chứng khốn, có đến hơn 80 cơng ty

chứng khoná mới tham gia thị trường điều này làm nảy sinh cuộc cạnh tranh

giành thị phần trên thị trường chứng khốn. Sự cạnh tranh gay gắt đó buộc

SSI phải đưa ra được chiến lược cạnh tranh riêng biệt và hiệu quả để giữ vững

vị trí hàng đầu trên thị trường như hiện nay.

Thứ ba: Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời

gian qua làm nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường, gây tâm lý dè dặt đối

với cơng ty chuẩn bị cổ phần hố, điều này đồng nghĩa với việc hoạt động

dịch vụ chứng khoán và tư vấn doanh nghiệp của SSI gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt hoạt động tự doanh là nguồn thu chính của SSI thì nay với sự sụt

giảm của thị trường đang là thách thức lớn.

Thứ tư: Hiệu lực pháp lý của các văn bản luật pháp chứng khốn còn

thấp. Trong hệ thống các văn bản pháp lý về chứng khoán và hoạt động của

thị trường chứng khoán hiện hành thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là

luật chứng khoán 2006. Mặc dù điều này tạo điều kiện kịp thời cho thị trường

chứng khoán nước ta đi vào hoạt động, song lại dẫn đến bất cập; hiệu lực

pháp lý không cao nên khả năng giải quyết những xung đột pháp lý trong

cùng một vấn đề so với văn bản pháp luật khác rất khó khăn.

Thứ năm: Tính khả thi của các quy định pháp lý còn hạn chế. Các quy

định của Nghị định mang tính nguyên tắc ít có khả năng áp dụng thực tiễn.

Đào Duy Linh48Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpMặt khác nhiều nội dung quan trọng trong quản lý thị trường như việc phát

hành chứng khốn ra cơng chúng, việc niêm yết chứng khốn, các quy tắc về

giao dịch chứng khoán và chế độ cơng bố thơng tin… hoặc là khơng có văn

bản pháp luật điều chỉnh hoặc là điều chỉnh không đầy đủ.

Thứ sáu: Còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, thậm chí trái ngược

nhau giữa các quy định của quy phạm pháp luật chuyên nghành và các quy

phạm pháp luật chung có liên quan. Ví dụ như đối với quản lý hoạt động phát

hành chứng khoán, đối với hoạt động tham gia của người nước ngồi vào thị

trường chứng khốn.

2.2. Định hướng hoạt động của Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn

2.2.1. Mục tiêu phát triển SSI

“SSI phát triển trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu tại

Việt Nam, hoạt động theo mơ hình của một ngân hàng đầu tư với các dịch vụ

như tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn và bảo lãnh phát hành, tư vấn niêm

yết, mua bán sáp nhập, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, thu xếp và quản

lý vốn, quản lý quỹ đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.

2.2.2. Chiến lược phát triển

SSI tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển thành tổ chức tài chính hàng

đầu Việt Nam, hoạt động theo mơ hình Ngân hàng đầu tư. SSI tin tưởng mục

tiêu trên chắc chắn đạt được trong tương lai không xa trên cơ sở trung thành

với các chiến lược phát triển của mình:

- Chiến lược tổ chức: Trong năm 2007, SSI đã xây dựng thành công công

ty Quản lý quỹ SSIAM và chuẩn bị sẵn nền tảng cho việc hình thành một số

cơng ty con độc lập hoạt động riêng trong các lĩnh vực: Tư vấn đầu tư và mơi

giới chứng khốn; Tư vấn tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ của Ngân

hàng đầu tư; và tổ chức lại SSI thành công ty mẹ

Mạng lưới hoạt động của SSI sẽ tiếp tục được mở rộng ra khỏi hai địa

Đào Duy Linh49Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpbàn truyền thống của thị trường chứng khóan là Thành phố Hồ Chí Minh và

Hà Nội để vươn tới thành lập các chi nhánh tại các trung tâm kinh tế mới tại

Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng và Cần Thơ. SSI cũng tiếp tục phát huy thế

mạnh về quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngồi nước để

phát triển theo hướng đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa đối tác, đa dạng

hóa sản phẩm. Hoạt động kiểm soát rủi ro được nâng cao hướng tới đạt tiêu

chuẩn quản trị rủi ro quốc tế trong toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng

hoạt động cũng như sản phẩm của Công ty.

- Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ: SSI tiếp tục đi sâu chun

mơn hóa các hoạt động của một ngân hàng đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng

cao chất lượng các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa, phát hành, niêm yết, mua bán

sáp nhập, thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp, quản lý tài sản

và tư vấn đầu tư cho các tổ chức và cá nhân là các dịch vụ đang và sẽ được

tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh các dịch vụ

truyền thống. SSI cũng hướng tới cùng cổ đông chiến lược nước ngoài nghiên

cứu giới thiệu các sản phẩm mới tới các khách hàng tổ chức và cá nhân.

- Chiến lược khách hàng: SSI kiên trì theo đuổi chính sách khách hàng

chọn lọc, hướng tới chất lượng hơn là số lượng khách hàng, nhằm đảm bảo

chất lượng dịch vụ tốt nhất và chuyên sâu cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư

cá nhân. SSI sẽ tập trung cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp trong một

số ngành mục tiêu bao gồm năng lượng, giao thông vận tải, viễn thông và vật

liệu xây dựng, chế biến xuất khẩu thủy sản, bất động sản.... SSI chủ trương

xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định là các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân

có chiến lược đầu tư rõ ràng, dài hạn

- Chiến lược đầu tư: SSI chủ trương thực hiện các chương trình đầu tư

theo chiến lược phát triển và quy trình quản trị rủi ro. Đối tượng đầu tư của

SSI tiếp tục là các doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định,

Đào Duy Linh50Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpphát triển bền vững. Bên cạnh đầu tư tài chính, SSI cũng cùng với các đối tác

trong và ngồi nước tập trung nguồn lực để có thể đầu tư đủ lớn, trực tiếp

tham gia giám sát và hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tạo dựng giá trị gia tăng và

tối đa hóa lợi nhuận cho Cơng ty cũng như khách hàng của Công ty.

- Chiến lược nhân sự: Công ty tiếp tục trung thành với chiến lược nhân

sự đã vạch ra trong những năm qua. SSI đề cao quan điểm đầu tư cho con

người là đầu tư cho phát triển, coi con người là yếu tố quyết định sự thành

công của hoạt động kinh doanh, là yếu tố tạo dựng cho SSI sự chuyên nghiệp,

năng động và sức cạnh tranh cao trên thị trường. Những cá nhân có chun

mơn tốt được SSI lựa chọn và trọng dụng, được tiếp cận với môi trường làm

việc năng động và đầy thách thức để họ có cơ hội phát huy tối đa tài năng,

tính chuyên nghiệp, thái độ tận tâm và kỹ năng làm việc nhóm, nhằm tạo ra sự

đồn kết và hiệu quả chung cho tồn Cơng ty. SSI đã và đang tiếp tục đầu tư

sâu rộng trong hoạt động đào tạo, không chỉ hướng tới 100% số lượng nhân

viên nghiệp vụ được trang bị các khóa học về kiến thức cơ bản, luật và phân

tích đầu tư chứng khóan, mà còn tài trợ cho ngày càng nhiều nhân viên tham

dự các khóa đào tạo CFA và sau đại học ở nước ngoài. SSI cũng chú trọng

xây dựng con người SSI có đạo đức nghề nghiệp và văn hóa

- Chiến lược công nghệ: SSI nhận thức rằng, CNTT đang thâm nhập sâu

và toàn diện vào các hoạt động kinh doanh hàng ngày và chính CNTT sẽ góp

phần nhanh chóng thay đổi một cách hiệu quả phương thức kinh doanh của

các tổ chức tài chính như SSI. SSI chú trọng với việc đổi mới và ứng dụng

công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ nhằm phục vụ việc quản lý và

phát triển mạng lưới dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đầu tư vào con người, SSI tập

trung đầu tư mạnh vào các phần mềm lõi cho các bộ phận tiếp xúc với các

khách hàng và các bộ phận phụ trợ. Bên cạnh đó, SSI cũng hướng tới tập

trung đầu tư vào các ứng dụng WEB, triển khai giao dịch online, ứng dụng hệ

Đào Duy Linh51Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpthống SMS và trung tâm liên lạc. Việc quản lý công ty sẽ dựa trên cơ sở dữ

liệu tập trung, ứng dụng các phương pháp quản lý hiện đại theo các tiêu chuẩn

quốc tế phổ cập.

- Chiến lược quản trị công ty :Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ mang lại hiệu

quả cao cho nhà đầu tư, nhiều lợi ích khác cho các thành viên khác trong

doanh nghiệp. Để quản trị SSI ngày một tốt hơn, SSI nhận thức rõ minh bạch

về thông tin là quan trọng nhất. Liên quan đến nội dung này, theo quy định

của pháp luật, SSI xác định rõ thông tin nào cần được công bố, cần được báo

cáo, thơng tin nào thuộc bí mật doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc và đầy

đủ báo cáo tài chính cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Xây dựng tốt Điều lệ

doanh nghiệp, quy chế quản trị nội bộ, trong đó cần có chế tài mạnh để giúp

cơng tác quản trị doanh nghiệp được tuân thủ tốt hơn. Tạo điều kiện và có cơ

chế giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm

vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích

hợp pháp tối đa của cơng ty và cổ đông của công ty.

- Chiến lược xây dựng văn hoá: Đề cao văn hoá trong kinh doanh, xây

dựng truyền thống và uy tín của SSI, trước hết bằng việc kinh doanh đúng

pháp luật và tôn trọng chữ "tín". Đối với SSI, lợi nhuận là động lực trực tiếp;

song người kinh doanh có văn hố ln đặt lợi ích của mình trong sự kết hợp

hài hồ với lợi ích của cộng đồng và lợi ích của đất nước. SSI ý thức sâu sắc

rằng nước càng giàu mạnh thì doanh nghiệp càng có mơi trường và điều kiện

thuận lợi, càng có vị thế trong làm ăn. Với tinh thần đó, SSI xây dựng nền nếp

quản lý kinh doanh minh bạch và trung thực, thực hiện nghiêm túc các quy

định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Văn hoá kinh

doanh SSI phải được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành truyền

thống gắn với thương hiệu, được thể hiện xuyên suốt trong mỗi sản phẩm,

dịch vụ, trong hành vi ứng xử của mọi người lao động SSI.

Đào Duy Linh52Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệp2.3. Kiến nghị giải pháp

2.3.1. Tăng cường huy động vốn đầu tư

Mặc dù SSI là một trong những cơng ty chứng khốn có năng lực tài

chính lớn nhất với vốn điều lệ lên tới 3,666 tỷ đồng nhưng để khẳng định vị

thế lớn mạnh của mình và là cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh, SSI cần

nỗ lực huy động vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính hơn nữa. Năng lực tài

chính dồi dào tạo là động lực thúc đẩy việc đầu tư cho nguồn nhân lực, cơ sở

hạ tầng kỹ thuật – công nghệ, marketing, chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao

năng lực cạnh tranh của công ty. Hơn nữa nguồn vốn lớn là yếu tố quyết định

đến khả năng thắng lợi trong lĩnh vực tự doanh. Như ta đã biết doanh thu lớn

thể hiện cơng ty có năng lực cạnh tranh cao mà doanh thu tự doanh chiếm

phần lớn tổng doanh thu của công ty.Nên việc nâng cao doanh thu tự doanh.

Một số biện pháp đa dạng nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính của

SSI như sau:

- Đẩy mạnh huy động vốn thơng qua thị trường chứng khốn là một

trong những hình thức hiệu quả nhất, đặc biệt là với thương hiệu và uy tín của

mình cổ phiếu của SSI ln được nhà đầu tư đánh giá rất cao. Vì thế việc huy

động thông qua phát hành cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu luôn mang lại

hiệu quả cao về huy động vốn cho công ty. Đặc biệt là huy động thông qua

phát hành cổ phiếu giúp tăng lượng vốn chủ sở hữu giúp cân bằng chỉ số

nợ/vốn chủ sở hữu. Việc này cũng góp phần tăng khả năng an tồn về tài

chính đặc biệt là trong thời điểm rất nhiều cơng ty chứng khốn phá sản vì vỡ

nợ. Trái phiếu chuyển đổi cũng là hình thức huy động vốn khá hiệu quả và

từng được công ty áp dụng thành công mang lại lượng vốn lớn cho SSI. Việc

áp dụng thành cơng hình thức này là do phần lớn sau khi trái phiếu đáo hạn

các trái chủ đều thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu do các họ nhận thấy việc

chuyển đổi mang lại lợi nhuận.

Đào Duy Linh53Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệp- Đẩy mạnh huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, ký hợp đồng với

các đối tác chiến lược. Với tốc độ phát triển kinh tế hàng năm khá cao và nền

chính trị ổn định, Việt Nam đang là nơi đầu tư ưu thích của các nhà đầu tư

nước ngồi. Vì vậy khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài là

rất lớn. Các nhà đầu tư nước ngồi hầu hết có tiềm lực tài chính lớn mạnh, có

thể cung cấp cho SSI lượng vốn đầu tư lớn vì thế đây là hình thức huy động

vốn rất hiệu quả. Hơn nữa việc ký thoả thuận với các đối tác chiến lược nước

ngoài đồng nghĩa với việc các đối tác này sẽ hỗ trợ công ty về công nghệ và

chuyển giao công nghệ qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh của cơng ty trên

thị trường.

- Huy động vốn từ nhân viên trong công ty thông qua phát hành cổ phiếu

ưu đãi cũng là một hình thức cần áp dụng triệt để. Do thu nhập của nhân viên

trong công ty là khá cao nên cơng ty có thể huy động một lượng vốn đáng kể

từ hình thức này. Mặt khác cũng là để gắn chặt lợi ích của nhân viên với hiệu

quả đầu tư của cơng ty, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc

của nhân viên trong công ty.

- Đấy mạnh sử dụng vốn tự có cho việc đầu tư nâng cao khả năng cạnh

tranh giúp giảm chi phí sử dụng vốn. Như vậy cơng ty có thể tiết kiệm được

một khoản chi phí, dành nhiều vốn hơn để đầu tư.

2.3.2. Tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực trong mọi lĩnh vực luôn được đánh giá là quan trọng

nhất để đáp ứng các mục tiêu phát triển. Cơng ty chứng khốn hoạt động

trong lĩnh vực tài chính là một lĩnh vực đầy biến động, điều đó đòi hỏi cơng ty

cần có một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu công việc.

Khi cơng ty có cơ sở vật chất kỹ thuật – công nghệ hiện đại mà nguồn nhân

lực không được chú trọng đầu tư thì cơng ty sẽ khơng phát triển theo mục tiêu

đề ra. Vì vậy cần phải có những biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả đầu tư

Đào Duy Linh54Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpvào nguồn nhân lực, đây là bước đi quan trọng trong vấn đề nâng cao năng

lực cạnh tranh của công ty.

Mặc dù SSI đã giành sự quan tâm nhất định tới việc đầu tư nâng cao

nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đã đạt được những

thành công nhất định như việc có được đội ngũ nhân viên trẻ có năng lực

chun mơn. Nhưng như đã phân tích ở trên việc đầu tư nâng cao nguồn nhân

lực còn khá nhiều hạn chế cần được khắc phục.

a. Công tác tuyển dụng

- Để nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự công ty cần xác định rõ

nhu cầu nhân lực của từng bộ phận nghiệp vụ từ đó vạch ra được một kế

hoạch tuyển dụng hợp lý. Kế hoạch tuyển dụng sẽ giúp cơng ty tránh tình

trạng thừa nhân lực ở bộ phận này nhưng lại thiếu nhân lực ở bộ phận khác và

là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo sau này.

- Trong quy trình tuyển dụng thì việc phỏng vấn tuyển dụng là quan

trọng nhất và đòi hỏi các cán bộ phải có trình độ chun mơn cao và giàu kinh

nghiệm. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ tuyển dụng của SSI còn hạn chế về kinh

nghiệm cũng như chun mơn. Do đó cơng ty cần th một số chuyên gia có

kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng của nước ngồi. Các chun gia này

với kinh nghiệm của mình sẽ giúp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng

cũng như trình độ của cán bộ tuyển dụng của cơng ty.

- Thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển dụng của công ty trên các phương

tiện thông tin đại chúng, internet, tạp chí kinh tế, quảng cáo… Các thơng

tin tuyển dụng càng cụ thể và phổ biến được nhiều người biết sẽ thu hút

được nhiều ứng cử viên có năng lực tham gia nộp hồ sơ tuyển dụng vào

công ty hơn.

- Đồng thời thu hút, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực

chứng khốn từ các cơng ty chứng khoán lớn khác trên thị trường. Việc này

Đào Duy Linh55Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpgiúp khắc phục điểm yếu của đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ nhưng còn

thiếu kinh nghiệm của cơng ty.

b. Cơng tác đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên phù hợp với chiến lược và kế

hoạch chung của công ty. Do tất cả sự thay đổi về kế hoạch hay chiến lược

công ty đều ảnh hưởng đến nhu cầu và công việc đào tạo nhân sự của cơng ty.

Có thể lấy ví dụ khi cơng ty quyết định tăng thêm vốn điều lệ để tăng thêm

hoạt động dịch vụ thì bộ phận phụ trách tuyển dụng phải tìm hiểu về lĩnh vực

dịch vụ mới này và tổ chức những khóa đào tạo chuyên môn về lĩnh vực này.

Hoặc công ty chuẩn bị áp dụng một phần mềm mới hiện đại nào đó thì ngay

lập tức phòng phụ trách đào tạo phải lập ra phương án cử cán bộ IT hướng

dẫn đào tạo nhân viên khác sử dụng thành thạo phần mềm đó. Vì vậy kế

hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược sẽ đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu về

nhân sự của công ty, giúp việc triển khai các hoạt động dịch vụ mới được tiến

hành thuận lợi.

- Có kế hoạch thường xuyên thực hiện đào tạo, đào tạo lại cán bộ. Trong

công tác đào tạo cần phân loại rõ 2 loại hình đào tạo: đào tạo quản lý và đào

tạo chuyên sâu nghiệp vụ.

- Tình trạng chung hiện nay là rất nhiều nhân viên bộ phận môi giới chưa

được đào tạo cơ bản về chứng khoán và chưa có chứng chỉ về hành nghề

chứng khốn. Để nâng cao chất lượng dịch vụ của mình cơng ty cần tổ chức

khoá đào tạo kiến thức cơ bản, luật chứng khoán, phân tích đầu tư chứng

khốn. Các khố học này có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia chứng

khoán trong và ngoài nước về truyền đạt cho cán bộ nhân viên.

- Việc nâng cấp ứng dụng công nghệ hiện đại là vô cùng cần thiết trong

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cơng ty chứng khốn. Nhưng để công

nghệ này phát huy tối đa hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh cho công

Đào Duy Linh56Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUƠNG 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×