Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đội ngũ nhân viên bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ xác định các đặc điểm và điều kiện chứng khoán, đánh giá giá trị chứng khoán, phân tích tài chính của công ty phát hành để tư vấn cho khách hàng trong việc mua bán chứng khoán.

Đội ngũ nhân viên bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ xác định các đặc điểm và điều kiện chứng khoán, đánh giá giá trị chứng khoán, phân tích tài chính của công ty phát hành để tư vấn cho khách hàng trong việc mua bán chứng khoán.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp

(tỷ đồng)

Trong đó:

- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)3135- Chi phí khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư (tỷ đồng)1

74

232

9“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Do đặc thù của bộ phận nghiệp vụ là thực hiện tư vấn cho khách hàng

nên việc đầu tư cho bộ phận này chủ yếu là trả lương cho nhân viên trong bộ

phận và khấu hao máy móc thiết bị. Lương nhân viên trung bình của bộ phận

này là 15 triệu/1người. Qua bảng trên ta có thể thấy xu hướng gia tăng vốn

đầu tư vào bộ phận tư vấn đầu tư trong năm 2006 là 4 tỷ đồng, năm 2007 là

17 tỷ đồng tăng gấp 4 lần, năm 2008 vốn đầu tư giảm xuống còn 7 tỷ đồng do

lượng khách hàng giảm sút nên công ty không tuyển dụng thêm nhân viên và

điều chuyển nhân viên sang các bộ phận khác. Cùng với xu hướng tăng của

vốn đầu tư thì doanh thu của bộ phận này cũng tăng mạnh trong năm 2007

gấp 3 lần năm 2006.

Ngồi ra cơng ty còn đầu tư vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh

tranh của bộ phận này như:

- SSI đã thực hiện đầu tư xây dựng đội ngũ nghiên cứu phân tích chuyên

nghiệp và hiện tại đã đưa ra các sản phẩm như: bản tin phân tích thị trường,

bản tin tổng hợp hàng tháng, các báo cáo phân tích ngành, phân tích cơng ty,

phân tích cơ hội đầu tư bằng tiếng Anh và tiếng Việt được đông đảo nhà đầu

tư, nhất là các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài hoan nghênh và đánh giá cao.

Đồng thời để nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty cũng chú trọng tham gia

phát triển các sản phẩm mới phục vụ khách hàng và phát triển dịch vụụ̣ tư vấn

đầu tư.

- Bên cạnh sản phẩm cơ bản là các báo cáo phân tích ngành , phân

tích các cơng ty, SSI là cơng ty chứng khoán Việt nam đầu tiên đưa ra và

Đào Duy Linh32Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpduy trì đều đặn các báo cáo phân tích thị trường bằng 2 thứ tiếng Việt –

Anh để giúp các nhà đầu tư trong và ngồi nước có thêm thơng tin khi ra

quyết định đầu tư.

- Để có những tư vấn tài chính chính xác cho khách hàng thì đội ngũ tư

vấn của cơng ty phải dựa trên những nguồn thông tin, báo cáo tin cậy. Hàng

năm công ty đầu tư khoảng 50 triệu đồng mua các báo cáo từ các Merry

Lynch, và mua mạng thông tin của hãng thông tấn nổi tiếng thế giới Roiter do

vậy đội ngũ tư vấn của SSI thường đưa ra được những tư vấn chính xác mang

lại lợi nhuận cho khách hàng.

- Mặc dù đã được công ty quan tâm đầu tư nhưng hoạt động phân tích tư

vấn đầu tư của cơng ty vẫn còn những hạn chế như:

+ Hoạt động tư vấn chưa phát triển, vẫn chủ yếu là cung cấp thông tin.

+ Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu khách hàng. Cơ sở dữ liệu này

ngoài lưu trữ thơng tin cơ bản khách hàng còn lưu trữ thông tin khác về khách

hàng như đặc điểm khách hàng, nhu cầu khách hàng, mục tiêu đầu tư… Có

được cơ sở dữ liệu như vậy giúp nhân viên tư vấn quản lý khách hàng tốt hơn

và tạo thuận lợi cho q trình tư vấn.

1.3.5.3. Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Tuy doanh thu mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp chỉ chiếm

0.74% tổng doanh thu, nhưng đây là mảng dịch vụ tạo thương hiệu và uy tín

của cơng ty trên thị trường chứng khoán. Việc tư vấn cổ phần hố hay niêm

yết thành cơng cho các doanh nghiệp lớn sẽ mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, tạo

ra khoản doanh thu và lợi nhuận vững chắc hàng năm. Đây có thể nói là mảng

dịch vụ quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh của SSI với các công ty khác trên

thị trường.

Bảng 1.8: Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm

VĐT vào tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đào Duy Linh20062007

5332008

8

Lớp: Đầu tư 47C6Chuyên đề tốt nghiệp

(tỷ đồng)

Trong đó:

- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)354- Khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu tư vấn tài chính doanh2

83

512

8nghiệp (tỷ đồng)“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Vốn đầu tư vào tư vấn tài chính năm 2006 là 5 tỷ đồng, năm 2007 là 8 tỷ

đồng tăng 2 tỷ đồng so với năm 2006 kết quả là doanh thu năm 2007 tăng gấp

6 lần năm 2006. Kết quả này không chỉ nhờ điều kiện thuận lợi năm 2007 có

hàng loạt doanh nghiệp lớn của nhà nước cổ phần hố mà còn nhờ việc sử

dụng hiệu quả vốn đầu tư của SSI. Năm 2008 vốn đầu tư vào bộ phận này có

giảm so với năm 2007 nhưng doanh thu giảm mạnh chỉ còn 8 tỷ đồng, bằng

với doanh thu năm 2006 với vốn đầu tư chỉ bằng 25% năm 2008. Tuy nhiên

việc doanh thu giảm mạnh này không phải là do vốn đầu tư kém hiệu quả mà

do hệ quả của việc có rất ít doanh nghiệp cổ phần hố trong năm 2008. Thêm

vào đó nhận biết trong thời gian sắp tới có rất nhiều doanh nghiệp với số vốn

lớn thực hiện cổ phần hố nên cơng ty vẫn quyết định khơng cắt giảm nhân sự

để đón đầu xu thế này.

Nhờ chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng của dịch vụ này

SSI đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp có nhu cầu về dịch vụ

tư vấn tài chính, những cơng ty đang phát triển mạnh muốn huy động vốn đầu

tư qua kênh thị trường chứng khốn cũng như những nhà đầu tư cá nhân

muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư. SSI hiện đã tư vấn thành công cho 22 trong số

107 Công ty niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ

Chí Minh với quy mô vốn điều lệ chiếm 25,21% thị trường. Đối với Trung

tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp do SSI tư vấn là 12 trên

tổng số 86 doanh nghiệp với quy mô vốn điều lệ chiếm 25,81 tổng vốn điều lệ

của thị trường. Khách hàng của cơng ty hầu hết là các cơng ty lớn, có tên tuổi

Đào Duy Linh34Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpnhư tư vấn cổ phần hóa các cơng ty: Tổng Cơng ty xuất nhập khẩu xây dựng

Việt Nam VINACONEX, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO)…

Ngồi đầu tư vốn cơng ty còn chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch

vụ này:

- Công ty đã đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và xây dựng quy trình tư

vấn cổ phần hoá khoa học, hợp lý bám sát từng giai đoạn cổ phần hoá, niêm

yết của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp được hỗ trợ tố đa bởi đội ngũ tư vấn

của SSI trong cả q trình cổ phần hố, niêm yết. Điểm khác biệt ấn tượng

nhất của dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp của SSI so với các cơng ty

khác trên thị trường là việc SSI thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch

vụ tư vấn hậu cổ phần hố, niêm yết cho doanh nghiệp thơng qua dịch vụ tư

vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thẩm định đánh giá chiến lược phát triển, phân

tích tính cạnh tranh và khả năng tồn tại, duy trì phát triển của cơng ty, nâng

cao giá trị cổ phiếu tạo tiền đề cho q trình phát triển trước mắt cũng như

đảm bảo tính tăng trưởng lâu dài.

- Hàng năm cơng ty còn đầu tư khoảng tiền lớn cho các cán bộ ở bộ phận

này đi học những khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ ở nước ngoài.

- Bên cạnh việc chuẩn bị và tăng cường lượng cán bộ chuyên môn

nghiệp vụ, công ty còn đẩy mạnh hoạt động tiếp thị chuyên nghiệp, tin học

hoá, tăng cường quan hệ với các bộ nghành, doanh nghiệp.

1.3.5.4. Quản lý tài sản

Thị trường chứng khoán là nơi mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư

và cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hệ quả tất yếu là các nhà đầu tư sẽ cần tới

những tổ chức chuyên nghiệp giúp họ hoạch định nguồn lực, quản lý và sử

dụng khối tài sản một cách hiệu quả nhất sao cho đạt được mục đích sinh lời

trên khối tài sản đó và hạn chế rủi ro tối đa.

Trước nhu cầu đó của thị trường, 8/2007 SSI quyết định đầu tư 30 tỷ

đồng thành lập riêng Công ty quản lý quỹ SSIAM thực hiện chun mơn hố

Đào Duy Linh35Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpnghiệp vụ quản lý tài sản đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Sự ra đời của

Công ty Quản lý quỹ SSI đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Cơng ty

Chứng khốn Sài gòn trong chiến lược chuyển đổi thành mơ hình định chế

ngân hàng đầu tư nhằm mang đến cho Nhà đầu tư các dịch vụ đầu tư toàn

diện và hoàn thiện.

Bảng 1.9: Vốn đầu tư vào bộ phận quản lý tài sản

Năm

VĐT vào quản lý tài sản (tỷ đồng)2006- Trả lương nhân viên (tỷ đồng)

- Khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu từ quản lý danh muc đầu tư20072008158140847337

2012

817

44cho người UTĐT (tỷ đồng)“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Vốn đầu tư vào bộ phận quản lý tài sản năm 2006 là 0.4 tỷ đồng, năm

2007 vốn đầu tư tăng lên 59 tỷ đồng do trong năm này SSI thành lập công

SSIAM thực hiện chuyên mơn hố nghiệp vụ này. Lượng vốn đầu tư tăng chủ

yếu là vì lượng nhân viên của cơng ty tăng gấp 5 lần so với trước. Nhờ việc

đầu tư thành lập công ty chuyên nghiệp thực hiện quản lý tài sản, số lượng tài

khoản uỷ thác đầu tư tăng vọt cả về số lượng và chất lượng, hệ quả là doanh

thu năm 2007 tăng đạt 60 tỷ đồng gấp 3 lần năm 2006. Năm 2008 vốn đầu tư

vào bộ phận này là 40 tỷ đồng đạt doanh thu 44 tỷ đồng.

Ngồi ra cơng ty còn có những đầu tư khác nhằm nâng cao chất lượng

dịch vụ này để phục vụ khách hàng tốt hơn:

- Công ty cung cấp nhiều dịch vụ quản lý quỹ đa dạng, đáp ứng nhu cầu

đa dạng của các nhà đầu tư. Tuỳ theo yêu cầu về mức độ rủi ro và lợi nhuận

của khách hàng cơng ty sẽ cung cấp sản phẩm phù hợp. Ví dụ như: quỹ tăng

trưởng (cổ phiếu), quỹ cân bằng (tỷ lệ phù hợp cổ phiếu và các công cụ lãi

suất cố định), quỹ thu nhập ổn định (các công cụ lãi suất cố định)… Các gói

dịch vụ còn phụ thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư uỷ thác toàn bộ việc đầu tư

cho công ty hay là uỷ thác đầu tư theo chỉ định của khách hàng. Nếu nhà đầu

Đào Duy Linh36Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệptư muốn uỷ thác tồn bộ thì có thể sử dụng dịch vụ uỷ thác quản lý danh mục

đầu tư hoặc uỷ thác đầu tư theo chỉ định thì khách hàng có thể lựa chọn dịch

vụ uỷ thác đầu tư theo chỉ định…

- Cũng như các bộ phận khác công ty cũng tài trợ cho việc gửi cán bộ

nòng cốt của cơng ty quản lý quỹ học tập nghiên cứu ở nước ngồi để nâng

cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Kết quả là cho đến nay tổng tài sản quản lý của SSIAM lên tới 3.000 tỉ

đồng. Trong đó Quỹ Tầm nhìn SSI (SSI Vision Fund) đóng vào giữa tháng

11/2007 là quỹ thành viên nội địa với quy mô 1.700 tỉ với 13 Nhà đầu tư tổ

chức trong và ngoài nước. Sau 15 tháng họat động, Quỹ SSIVF đã thực hiện

giải ngân gần 40% và đã ghi nhận tăng trưởng NAV xấp xỉ 10%.

1.3.5.5. Hoạt động tự doanh

Đây là nghiệp vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho công ty và là thế

mạnh của SSI. Năm 2008 nghiệp vụ tự doanh mang lại cho công ty 435 tỷ

chiếm 41.9% tổng doanh thu của công ty.Đào Duy Linh37Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpBảng 1.10: Vốn đầu tư vào lĩnh vực tự doanh

Năm

VĐT vào hoạt động tự doanh (tỷ2006200720083066663762623

1944

6954

453đồng)

Trong đó:

- Lương nhân viên (tỷ đồng)

- Khấu hao (tỷ đồng)

Doanh thu từ hoạt động tự doanh

chứng khoán (tỷ đồng)“Nguồn: Báo cáo Tài Chính SSI”

Do là bộ phận mang lại doanh thu lớn nhất nên được công ty quan tâm

đầu tư lượng vốn lớn. Vốn đầu tư vào bộ phận tự doanh liên tục tăng, năm

2006 là 30 tỷ đồng, năm 2007 là 66 tỷ đồng tăng gấp 2 lần, năm 2008 lượng

vốn đầu tư vẫn là 66 tỷ đồng. Doanh thu của bộ phận này cũng thay đổi tương

ứng với vốn đầu tư, năm 2007 doanh thu tăng gấp 3.5 lần so với năm 2006,

năm 2008 tuy doanh thu giảm chỉ còn 453 tỷ đồng nhưng đó là thành công

lớn của công ty do hầu như các cơng ty chứng khốn lớn khác cùng nghành

đều có doanh thu rất thấp.

Thành cơng đó là nhờ phần lớn vào chính sách đầu tư nâng cao năng lực

tài chính của cơng ty. Năng lực tài chính vững mạnh của SSI là thành quả của

chính sách trên. Với nguồn lực lớn đó cơng ty có thể tận dụng mọi cơ hội của

thị trường mang lại. Điển hình là năm 2008 mặc dù thị trường chứng khốn

sụt giảm, cơng ty vẫn nắm giữ lượng lớn chứng khoán đã mua vào với giá cao

chưa bán được. Nhưng với nguồn lực tài chính dồi dào SSI vẫn chớp được

thời cơ thu được lợi nhuận lớn từ mua trái phiếu với giá rẻ khi lãi suất cao vào

khoản giữa năm 2008 và bán ra với giá cao khi lãi suất tăng. Do đó SSI là một

trong số ít cơng ty thu được lợi nhuận từ hoạt động tự doanh trong năm 2008.

Xác định đây là lĩnh vực chính mang lại doanh thu lớn nhất cho công

Đào Duy Linh38Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpty, ngay từ ban đầu SSI đã mời các chuyên gia nước ngồi giàu kinh

nghiệm nghiên cứu và xây dựng quy trình tự doanh hợp lý và phù hợp với

điều kiện của thị trường chứng khốn Việt Nam. Ngồi ra các chun gia

này còn có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ tự doanh về nghiệp vụ đánh giá,

phân tích thị trường.

Quyết định đầu tư chính xác phải dựa trên phân tích số liệu đáng tin cậy

và nguồn tin chính xác. Vì vậy SSI đã bỏ ra 50 triệu/1 năm để mua các báo

cáo đánh giá thị trường từ các tổ chức tài chính lớn như Merryl Lynch,

Morgan Standard.

Hàng năm cơng ty cử cán bộ đi học các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ

chun mơn ở trong và ngồi nước.

Mặc dù đây là hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho SSI nhưng

vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như:

- Trong quy trình tự doanh cổ phiếu, SSI chưa nhấn mạnh đến yếu tố rủi

ro.

- Một số bước thực hiện đầu tư còn chứa đựng nhiều yếu tố cảm tính

chưa đúng quy trình.

- Chưa có sự phân cơng chun trách rõ ràng về nhiệm vụ đầu tư tại các

mảng thị trường.

1.4. Đánh giá chung

1.4.1. Thành tựu

1.4.1.1. SSI luôn luôn là một trong những công ty chiếm thị phần lớn

nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đến tháng 04/2008 vốn điều lệ của SSI là 1366.666.710.000 đồng gấp

150 lần vốn điều lệ ban đầu thực hiện đầy đủ 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn đầu

tư, Mơi giới, Tự doanh và Quản lý danh mục đầu tư.

Đó là kết quả của việc lượng vốn hàng năm của công ty liên tục tăng.

Đào Duy Linh39Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệpNăm 2006 tổng vốn đầu tư là 113 tỷ đồng, năm 2007 là 4956 tỷ và năm

2008 là 1700 tỷ đồng. Nhờ lượng vốn đầu tư lớn vào máy móc - thiết bị và

nhân lực, SSI luôn luôn là một trong nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất được

khách hàng tin tưởng, tín nhiệm. Sự tín nhiệm của nhà đầu tư được thể hiện

qua thị phần của công ty trên thị trường.

Trong đó thị phần mơi giới (khơng tính giao dịch tự doanh) cổ phiếu và

chứng chỉ quỹ cao nhất thuộc về SSI (14,5%), sau đó là CTCK Bảo Việt BVSC (7,9%), CTCK Ngân hàng Á Châu - ACBS (6,1%); CTCK Ngân

hàng Ngoại thương -VCBS 5,7%, CTCK Thăng Long - TSC (4,8%); CTCK

Ngân hàng Sacombank - SBS (4,7%) và CTCK TP. HCM - HSC chiếm

4,4% thị phần...

Bảng 1.11: Thị phần của SSI trong lĩnh vực kinh doanh

chứng khoán năm 2008

STT CTCK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10SSI

BVSC

VCBS

ACBS

TSC

SBS

HSC

BSC

AGS

FSCCổ phiếu (%)

14

8

6

6

5

5

4

4

3

3Năm 2008

Chứng chỉ quỹTrái phiếu(%)(%)

12

7

9

7

5

9

2

2

3

4CP + CCQ năm 200818

4

53

1

1

2

1

6

1

014,5

7,9

5,7

6,1

4,8

4,7

4,4

3,5

2,8

2,6“Nguồn: Vietstock”

Lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp, SSI đã tư vấn cho 10 trên tổng

số 24 công ty niêm yết là những công ty hàng đầu, chiếm hơn 60% số cổ

phiếu niêm yết tại TTGDCK tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sự vượt trội trong chiếm lĩnh thị trường của SSI thể hiện sự tín nhiệm

Đào Duy Linh40Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệprất lớn của khách hàng với công ty, điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn

cho SSI trên thị trường.

1.4.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của SSI

Bảng 1.12: Các chỉ tiêu năng lực cạnh tranh

Chỉ tiêuSSI1/ Doanh thu hoạt động kinh doanhBVSCKLS1,1363021622/ Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)277-347-4513/ Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)250-347-4524/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)4.46--5/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu6.43--chứng khoán (tỷ đồng)(%)Qua bảng trên có thể thấy chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh năm 2008 của

SSI vượt trội so với các công ty chứng khoán hàng đầu khác như BVSC và

KLS. Doanh thu SSI năm 2008 đạt 1.136 tỷ đồng gấp tương ứng 3 lần doanh

thu của BVSC và gấp 7 lần doanh thu KLS. Đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận có

thể thấy trong khi các cơng ty chứng khốn như BVSC và KLS bị thua lỗ

năm 2008 thì SSI đạt lợi nhuận 250 tỷ đồng. Có thể thấy điểm nổi bật là

trong ba cơng ty chứng khốn trên thì chỉ có SSI là có hệ số ROA và ROE >

0. Đây là kết quả của việc đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của SSI.

1.4.1.3. Đội ngũ nhân viên có trình độ đồng đều

Kết quả của chính sách đào tạo tuyển dụng, SSI hiện có lượng nhân

viên trẻ dồi dào và có trình độ chun mơn khá cao. Số lượng nhân viên

trong cơng ty tính đến thời điểm hiện nay, tồn bộ Cơng ty có 269 nhân viên

ký hợp đồng lao động chính thức trong đó tại TP Hồ chí Minh có 136 người,

Hà nội có 121 người, Hải Phòng có 12 người. Lượng nhân viên có trình độ

đại học và trên đại học chiếm gần 90% trong đó đa phần tốt nghiệp ở các

Đào Duy Linh41Lớp: Đầu tư 47CChuyên đề tốt nghiệptrường đại học danh tiếng ở nước ngồi.

Nhờ việc đưa ra chính sách lưởng bổng cạnh tranh và tạo được môi

trường làm việc lý tưởng, công ty đã xây dựng đội ngũ ban giám đốc gồm

những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, đã từng giữ chức vụ cao tại các

công ty lớn trong nước và nước ngồi.

So với cơng ty chứng khốn lớn cùng nghành thì SSI có tỷ lệ nhân viên

có trình độ trên đại học cao nhất đạt 90%. Những cơng ty chứng khốn lớn

khác như Bảo Việt tỷ lệ này là 75%, Kim Long là 70%... Theo những báo

cáo về ý kiến khách hàng của SSI thì về thái độ phục vụ với khách hàng, SSI

là công ty nhận được nhiều phiếu thứ hai sau HSC.

1.3.1.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật khá hiện đại

Thành quả của việc giành tỷ trọng vốn đầu tư khá lớn cho việc đầu tư

nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật là việc SSI trở thành một trong những cơng

ty có cơ sở vật chất kỹ thuật tiện nghi, hiện đại nhất trên thị trường. Các

phòng giao dịch của SSI đều rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Hệ thống đường

truyền dữ liệu khá ổn định. Đặc biệt SSI là công ty đầu tiên đưa vào sử dụng

phần mềm freewill của IBM (đây là phần mềm giao dịch không sàn hiện đại

nhất hiện nay). Đây là một bước đột phá về giải pháp giao dịch và tạo lợi thế

cạnh tranh rất lớn cho SSI so với đối thủ khác trên thị trường.

Về cơ sở hạ tầng SSI cùng với Bảo Việt là hai cơng ty có mạng lưới

phòng giao dịch tại nhiều tỉnh thành nhất trong cả nước với 4 tỉnh thành. Các

cơng ty chứng khốn chủ yếu chỉ mở phòng giao dịch ở 2 tỉnh thành lớn là

Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Theo khảo sát đánh giá của khách hàng về cơ sở

hạ tầng và chất lượng dịch vụ, SSI và BVSC là hai công ty chứng khốn có

cơ sở hạ tầng tiện nghi và đầy đủ nhất.

1.4.2. Hạn chế

1.4.2.1. Nguồn vốn đầu tư còn hạn chế

Đào Duy Linh42Lớp: Đầu tư 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đội ngũ nhân viên bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư có nhiệm vụ xác định các đặc điểm và điều kiện chứng khoán, đánh giá giá trị chứng khoán, phân tích tài chính của công ty phát hành để tư vấn cho khách hàng trong việc mua bán chứng khoán.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×