Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Khái niệm vi sinh vậtKể tên một số vi sinh vật mà em biết?Vi khuẩn thanVi khuẩn E.côliVi khuẩn tảNấm menTảo lam xoắnTảo lụcTrùng đế dàyTrùng biến hìnhI. Khái niệm vi sinh vậtTại sao xung quanh chúng ta có rất nhiều vi sinh

vật nhưng lại không thấy chúng?Đầu kim khâuVi sinh vậtEm hãy nhận xét về kích thước của vi sinh vật?

- Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng

Em hiểu thế nào là vi sinh vật?

dưới kính hiển vi.Vi sinh vật có phải là một đơn vị phân loại không?

- Nhắc lại hệ thống phân loại 5 giới?

Giới Thực vật

(Plantae)Giới Nấm

(Fungi)Giới Động vật

(Animalia)Giới Nguyên sinh

(Protista)Tế bào nhân thựcGiới Khởi sinh

(Monera)Tế bào nhân sơVi khuẩn E.côli thuộc giới nào?Giới khởi sinh

Tạo lục, trùng đế dày thuộc

giới nào?

Giới nguyên sinhNấm men thuộc giới nào?

Giới nấmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×