Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.1 Định hướng phát triển và yêu cầu ứng dụng marketing - mix của công ty TNHH Âu Trường Thành.

III.1 Định hướng phát triển và yêu cầu ứng dụng marketing - mix của công ty TNHH Âu Trường Thành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệp63các bạn hàng truyền thống, tích cực mở rộng khách hàng, mở rộng thị

trường.

Tăng cường khai thác nguồn hàng, đồng thời kết hợp các biện pháp

kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, chống thất thu, giảm nợ

ròng, đảm bảo mức tăng trưởng bình qn 15-20%/năm.

Hoàn thiện bộ máy nhân sự. Tổ chức lại cơ cấu lao động, áp dụng các

biện pháp quản lý tiên tiến, hiện đại nhằm đảm bảo thu nhập của nhân viên

cao và ổn định.

Qua q trình phát triển của cơng ty, công ty đã nhận thấy:

Môi trường kinh doanh ngày càng biến động, tốc độ thay đổi nhanh

chóng. Do đó, công ty nhận định nếu không nghiên cứu và đưa ra các giải

pháp ứng phó kịp thời thì sẽ khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công

ty.

Số lượng các đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng về cả số lượng và

chất lượng. Tăng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dich vụ, điều đó

làm cho sự khó khăn trong kinh doanh ngày càng tăng. Rào cản gia nhập

ngành ngày càng lỏng lẻo, nên việc có nhiều cơng ty mới tham gia vào lĩnh

vực này càng tăng là điều khơng thể tránh khỏi. Do đó, cơng ty cần phải

hiểu rõ đối thủ cạnh tranh nhưng đồng thời phải hiểu rõ năng lực của cơng

ty để có thể tăng sức cạnh tranh của công ty.

Tốc độ ứng dụng khoa học cơng nghệ ngày càng nhanh, do vậy cần

phải có sự đầu tư hợp lý vào công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản

phẩm.

Nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, yêu cầu đối với sản phẩm

ngày càng phong phú do đó cơng ty cần phải đồng bộ sản phẩm mà cơng ty

cung cấp cho khách hàng, từ đó thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu của

khách hàng.

Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác tác động tới hoạt động kinh doanh

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp64của doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải tiến hành ứng dụng một hệ

thống cơng cụ hợp lý để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh

nghiệp. Chính marketing mix với các tham số của nó đã giải quyết các vấn

đề trên giúp cho công ty tăng doanh số bán trên thị trường hiện tại, phát

triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơng ty. Chính vì vậy,

công ty TNHH Âu Trường Thành cần ứng dụng marketing - mix vào hoạt

động kinh doanh của mình.

III.2. Giải pháp tăng cường ứng dụng Marketing-Mix trong kinh

doanh của công ty TNHH Âu Trường Thành

III.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường

Thị trường có chức năng và vai trò hết sức quan trọng. Khi doanh

nghiệp biết lựa chọn và đánh giá đúng thị trường thì doanh nghiệp đã dành

được 80% chiến thắng. Khi tham gia vào thị trường doanh nghiệp cần phải

trả lời câu hỏi: sản xuất cái gì? sản xuất kinh doanh như thế nào? Đối tượng

khách hàng là ai?

Nghiên cứu thị trường là một trong những hoạt động hết sức cần thiết

đối với tất cả các doanh nghiệp. Việc điều tra nghiên cứu thị trường được

tiến hành nhằm thu được thông tin về quy mô, cơ cấu và sự vận động của

thị trường đồng thời giúp doanh nghiệp xu hướng tiêu dùng cũng như thị

hiếu của khách hàng. Mặt khác cũng giúp doanh nghiệp xác định được cụ

thể khối lượng nhu cầu để cơng ty có kế hoạch, chính sách và biện pháp

thích hợp để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Qua quá trình nghiên cứu thực tế cho thấy công tác nghiên cứu thị

trường của công ty TNHH Âu Trường Thành đã được tiến hành nhưng chưa

được quan tâm một cách đúng mức nên các hoạt động còn rời rạc và hiệu

quả mang lại còn thấp. Tình trạng hoạt động nghiên cứu khơng được coi

trọng nên làm cho công ty bị thiếu thông tin từ thị trường như thông tin về

đối thủ cạnh tranh, thông tin về khách hàng, thông tin về sự thay đổi nhu

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp65cầu của khách hàng...Công ty mới chỉ dừng lại ở việc tiến hành điều tra nhu

cầu tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội và TPHCM chưa có sự quan tâm

nhiều tới các đối tượng tiềm năng khác trên địa bàn như các đại lý, cửa

hàng lớn...Cùng với nó là sự tìm kiếm thơng tin trên mạng khá nhiều ít có

sự điều tra nhu cầu thực tế...và chỉ dựa vào đó xây dựng danh mục hàng

hố.

Bên cạnh đó, hiện nay cơng ty chưa có phòng Marketing nên hoạt

động nghiên cứu thị trường vẫn chưa được tiến hành một cách có hệ thống,

hoạt động Marketing chủ yếu là do phòng kinh doanh đảm nhận. Những

người nghiên cứu thị trường của công ty chỉ là những nhân viên phòng kinh

doanh dựa trên thực tế và phản ánh lại như vậy chứ không hề có trình độ

nghiệp vụ, chun mơn về hoạt động Marketing nên hoạt động này không

mang lại hiệu quả. Do vậy, khi thị trường biến động về nhu cầu của khách

hàng thì cơng ty thường có phản ứng khá chậm chạp trước những thay đổi

đó. Điều đó làm cho cơng ty mất đi nhiều cơ hội kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ tiến hành khảo sát khi có sự biến động lớn về nhu

cầu thường là những biến động giảm hoặc không thay đổi doanh thu. đồng

thời hoạt động nghiên cứu thị trường không được tiến hành một cách

thường xuyên , không theo hệ thống, quy trình nên hiệu quả của nó chưa

cao. Chính vì cậy hoạt động kinh doanh khơng mang tính chủ động, không

nắm rõ được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời và

đầy đủ từ đó có những thiếu sót trong việc đưa ra các quyết định kinh

doanh. Như khi doanh thu của mặt hàng văn phòng phẩm sụt giảm mất

30%doanh thu khi đó cơng ty mới tiến hành tìm hiểu ngun nhân và thấy

rằng có một số đối thủ cạnh tranh có sự giảm giá trong giá bán nên có một

số siêu thị khơng đặt hàng của công ty nữa mà lấy hàng của các đối thủ

cạnh tranh. Như vậy, do yếu kém trong việc khảo sát tìm hiểu thị trường đặc

biệt là việc nghiên cứu thông tin của các đối thủ cạnh tranh làm cho doanh

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp66thu của cơng ty về mặt hàng văn phòng phẩm bị giảm sút đáng kể.

Nghiên cứú thị trường có vai trò khá quan trọng, nó giúp doanh

nghiệp nắm rõ được đối tượng khách hàng mục tiêu. Một điều mà mọi

doanh nghiệp cần phải chú ý đó là: ai là người có quyết định mua hàng? họ

có ảnh hưởng như thế nào đối với cơng ty?...Từ đó đưa ra các cách thức đáp

ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Để hoạt động nghiên cứu marketing

được thực hiện một cách có hiệu quả thì cơng ty cần xây dựng một đội ngũ

cán bộ chuyên trách về Marketing và nghiên cứu thị trường đơng thời phải

có những chính sách, kế hoạch hợp lý để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả

cao. Bên cạnh đó cần phải giám sát hoạt động nghiên cứu thị trường một

cách chặt chẽ.

Hoạt động nghiên cứu thị trường là hoạt động hết sức cần thiết đối

với hoạt động kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào. Công ty cần phải có

sự quan tâm đúng mức để tạo điều kiện phát triển kinh doanh. Cơng ty nên

có một kế hoạch cụ thể, chi tiết để tiến hành thu thập thông tin của khách

hàng một cách hợp lý. Cơng ty có thể dựa vào những thơng tin đó xác định

được lý do mua hàng của khách hàng, những thắc mắc phàn nàn của khách

hàng về sản phẩm, giá cả...để có sự điều chỉnh kịp thời nhằm thoả mãn tốt

hơn nhu cầu của khách hàng.

Công ty cần đầu tư thời gian để thu thập thông tin, nghiên cứu thị

trường. Hiện tại, thời gian mà công ty đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị

trường là rất ngắn đồng thời chi phí đầu tư của công ty cho hhoạt động này

thấp chỉ chiếm 0,4% doanh thu nên với các yếu tố như vậy nên công ty phải

lựa chọn phương án nào vừa tiết kiệm lại vừa mang lại hiệu quả. Nhưng

hiệu quả của công tác này mang lại cho công ty là chưa cao. Cơng ty cần có

sự đầu tư thích đáng như dành nhiều thời gian và tăng chi phí cho hoạt động

Marketing, tìm hiểu thị trường.

Cơng ty phải xem xét yếu tố nào ảnh hưởng tới quyết định mua hàng

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp67của khách hàng. Mặt khác, phải nắm rõ và tác động tới các bước trong q

trình mua hàng của khách hàng. Cơng ty ln hướng tới mục tiêu đưa nhãn

hiệu của công ty lên thành nhãn hiệu được ưa thích.

Thị trường mà cơng ty đang muốn phát triển đó là thị trường

TPHCM. Đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng lại là một thị trường

đầy khó khăn đối với doanh nghiệp. Mặc dù đã tham bắt đầu mở rộng kinh

doanh trong TP HCM nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. Để có thể thành

cơng trên thị trường TP HCM thì cơng ty TNHH Âu Trường Thành cần đẩy

mạnh công tác nghiên cứu thị trường TP HCM. Đối với thị trường TP HCM

công ty đã tiến hành nghiên cứu thị trường bằng phương pháp nghiên cứu

tại hiện trường. Để công tác nghiên cứu thị trường có hiệu quả, cơng ty cần

tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: thu thập thông tin về thị trường TP HCM.

Khách hàng chủ yếu mà công ty hướng tới đó là các siêu thị và các

doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM. Do vậy, công ty cần chú ý thu thập các

thông tin sau:

-Số lượng siêu thị và doanh nghiệp có nhu cầu dùng loại sản phẩm gì

của cơng ty trên địa bàn TPHCM? Với số lượng bao nhiêu? Những yêu cầu

của khách hàng về số lượng, chủng loại, giá cả, thời gian cung ứng và điều

kiện cung ứng? Đánh giá của họ về sản phẩm, hàng hoá như thế nào?

-Số lượng đối thủ cạnh tranh hiện có trên thị trường TPHCM? giá cả,

chất lượng, chủng loại và điều kiện cung ứng của các đối thủ cạnh tranh

trên thị trường ra sao?

Đối tượng khách hàng mà công ty TNHH Âu Trường Thành hướng

tới đó là- những siêu thị, các doanh nghiệp có nhu cầu về sản phẩm văn

phòng phẩm, hàng in, mút xốp...mà công ty đang kinh doanh. Những đối

tượng này thuộc địa bàn các quận của TP HCM. Do địa bàn thành phố

HCM rất lớn nên việc điều tra sẽ cần nguồn kinh phí là rất lớn, nên cơng ty

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChun đề tốt nghiệp68có thể nghiên cứu thị trường theo hình thức điều tra phù hợp nhất, tiết kiệm

thời gian và chi phí nhưng phải đem lại hiệu quả cao. Do vậy, công ty

TNHH Âu Trường Thành có thể chọn nghiên cứu theo hình thức điều tra

chọn mẫu. Cơng ty có thể chọn một thị trường có quy mơ nhỏ sau đó đưa ra

các kết luận cho thị trường lớn. Như ta có thể chọn nghiên cứu thị trường

quận 3 rồi sau đó rút ra kết luận nhu cầu của thị trường TPHCM. Đó chính

là cơ sở đánh giá xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Cơng ty có nhiều

cách để có thể điều tra nhu cầu của khách hàng tại quận 3 đó là sử dụng

phiếu câu hỏi, phỏng vấn trực tiếp để điều tra nghiên cứu... Đây là một

phương pháp khá hợp lý đối với cơng ty để có thể điểu tra được nhu cầu của

khách hàng. Đối với một thị trường rộng lớn như TP HCM thì đó là một

phương pháp khá hợp lý tiết kiệm được kinh phí, thời gian đảm bảo kinh

doanh có hiệu quả.

Bước 2: Xử lý thơng tin thu thập được.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Những người tham gia vào quá

trình này phải là một người có kinh nghiệm, có khả năng phân tích đánh giá

tổng hợp và có hiểu biết sâu rộng thì mới có thể xử lý thơng tin tốt.

Những thơng tin thu thập được cần được xử lý, phân tích đánh giá

một cách kịp thời, nhanh chóng nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp

thời.

Công ty đã chọn ra những người có kinh nghiệm của cơng ty ở thị

trường Hà Nội để đánh giá những thông tin thu thập được. Từ những kiến

thức và kinh nghiệm của họ để có thể đưa ra được những kết luận một cách

chính xác và kịp thời. Tránh việc xử lý thông tin quá chậm không đưa ra

được các quyết định kịp thời làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của

công ty.

Bước 3: Xác định nhu cầu thị trường TP HCM.

Thông qua thu thập và xử lý số liệu, đó là những căn cứ để xác định

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp69nhu cầu, cơ cấu nhu cầu thị trường hiện tại và tương lai. Để công ty đưa ra

các quyết định về danh mục sản phẩm và đáp ứng nhu cầu nhu thế nào cho

hiệu quả.

Bước 4: Lưu trữ thông tin.

Mọi thông tin mà công ty thu thập được đều phải lưu trữ sao cho

thuận tiện cho quá trình kiểm tra hoặc tái sử dụng thơng tin.

Ngồi ra, cơng ty có thể mở các hội thảo, hội nghị khách hàng để thu

thập ý kiến của họ về sản phẩm, đồng thời có thể sử dụng phiếu thăm dò

hợp lý nhằm thu thập thơng tin một cách chính xác.

Sau mỗi thời kỳ kinh doanh, công ty nên tiến hành điều tra để làm

căn cứ cho việc đưa ra các quyết định chiến lược cho giai đoạn kinh doanh

tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty cũng nên đánh giá hiệu quả hoạt động

nghiên cứu thị trường, từ đó cơng ty có thể rút ra bài học kinh nghiệm để

hoạt động nghiên cứu thị trường ngày càng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu thị trường giúp cho doanh nghiệp có thể sử dụng thế

mạnh của cơng ty để nắm bắt cơ hội đồng thời biết hạn chế điểm yếu, nguy

cơ của cơng ty trong q trình kinh doanh. Hoạt động này cần được tiến

hành thường xuyên để có thể phát hiện những thay đổi trong nhu cầu của thị

trường và đưa ra các cách giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu

của khách hàng.

III.2.2 Phát huy và hoàn thiện chiến lược sản phẩm.

Tham số sản phẩm là một trong những tham số quan trọng của

Marketing mix, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của cơng ty.

Do vậy, cơng ty cần có những biện pháp hợp lý cho hàng hoá, sản phẩm mà

cơng ty đang kinh doanh. Ngày nay, hàng hố nói chung có đặc điểm rất

quan trọng là giá trị thẩm mỹ của sản phẩm được chú ý, ấn tượng đầu tiên

của khách hàng về sản phẩm là kiểu dáng, màu sắc...và khách hàng đánh giá

chất lượng sản phẩm thông qua những cảm nhận đầu tiên này. Doanh

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp70nghiệp có thể tồn tại và phát triển được hay không là tuỳ thuộc vào sức sống

của sản phẩm. Sản phẩm chỉ có thể tiêu thụ được trên thị trường khi thoả

mãn nhu cầu của thị trường, lơi cuốn sự tò mò của khách hàng từ đó thúc

đẩy họ đi tới quyết định mua và tiêu dùng sản phẩm.

Hợp lý hóa và đa dạng hố sản phẩm, hàng hoá kinh doanh để tăng

sự lựa chọn của khách hàng, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các sản phẩm là một

giải pháp hữu ích để cơng ty có thể nâng cao khả năng cạnh tranh. Công ty

TNHH Âu Trường Thành có thể sử dụng các biện pháp sau:

Thứ nhất, Công ty cần kéo dài thêm danh mục sản phẩm hàng hố mà

cơng ty có thể cung cấp cho khách hàng để thoả mãn nhu cầu ngày càng

tăng, và đòi hỏi tính đồng bộ ngày càng cao của khách hàng. Một sự khác

biệt nhỏ về mẫu mã sản phẩm cũng tạo nên một sản phẩm mới trong con

mắt của khách hàng. Do đó cơng ty cần có sự đổi mới về mẫu mã để thúc

đẩy tiêu dùng sản phẩm của khách hàng.

Thứ hai, cơng ty cần theo dõi tình hình tiêu thụ của từng mặt hàng để

có giải pháp đối với từng mặt hàng đó. Cần tập trung đẩy mạnh kinh doanh

vào những mặt hàng đem lại lợi nhuận cao và đang ở giai đoạn phát triển

như sản phẩm hộp cao cấp. Như lĩnh vực văn phòng phẩm cơng ty khơng

sản xuất ra nhưng để đa dạng hố sản phẩm, tăng danh mục sản phẩm cơng

ty có thể cung cấp thì cơng ty đã nhập sản phẩm từ nước ngoài để làm tăng

thêm danh mục những sản phẩm như bút kim pilor, bút stealer 345S, bút dạ

Maxylo, bút dạ dính 2 đầu Zepza...

Thứ ba, cơng ty cũng cần phải nghiên cứu về chu kỳ sống của sản

phẩm. Có những sản phẩm mới bắt đầu ở những giai đoạn đầu của chu kỳ

sống nhưng có những sản phẩm đã ở trong trạng thái bão hoà của sản phẩm.

Như sản phẩm in của cơng ty đang trong giai đoạn bão hồ số lượng các đối

thủ cạnh tranh trong nghành là rất lớn nên cần có những chính sách hợp lý

để có thể thu lợi nhuận từ sản phẩm đó. Thị phần của công ty trong sản

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp71phẩm in bị thu hẹp do sự cạnh tranh khá khốc liệt giữa các công ty trong

ngành nhưng do nhu cầu về sản phẩm in không thay đổi nhiều, đồng thời

cơng ty đã có những bạn hàng trung thành nên trong sản phẩm này doanh

nghiệp cố gắng duy trì thị phần của mình trên thị trường. Nhưng đối với sản

phẩm hộp cao cấp thì sản phẩm đang trong giai đoạn phát triển, mức lợi

nhuận thu từ ngành khá cao nên cơng ty có chính sách phát triển thị trường

đối với sản phẩm đó.

Để có thể cạnh tranh trên thị trường thì điều quan trọng là sản phẩm

phải có chất lượng. Do vậy, công ty cần đầu tư thêm công nghệ sản xuất để

đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh

tranh của cơng ty,

Thứ tư, cơng ty cần có những chính sách khác nhau đối với từng loại

sản phẩm khác nhau. Đối với sản phẩm được coi là mũi nhọn thì cần phải

có chiến lược phù hợp để tạo nên sự khác biệt và thu hút khách hàng tìm

hiểu về sản phẩm đó như tăng thêm danh mục sản phẩm cho mặt hàng đó.

Đối với mặt hàng khó tiêu thụ thì cơng ty nên loại bỏ chúng ra khỏi danh

mục sản phẩm hoặc có sự thay thế bằng mặt hàng khác. Như hàng cặp filecặp văn phòng đang có dấu hiệu chững lại doanh thu từ sản phẩm này cũng

khá thấp nên cơng ty có chính sách cải tiến mẫu mã sản phẩm, cải tiến chất

lượng hy vọng có thể thay đổi tình hình tiêu thụ sản phẩm này trên thị

trường.

Dựa vào những nghiên cứu thị trường, khi phát hiện ra nhu cầu mới

nào đó thì doanh nghiệp cần phải có sự xem xét kỹ lưỡng, tỉ mỉ và nhanh

chóng đưa ra các quyết định. Nếu công ty chỉ nắm bắt được nhu cầu thơi là

chưa đủ, doanh nghiệp cần phải có sự phân tích kỹ lưỡng và phải đưa ra các

quyết định nhanh nhạy. Vì khơng chỉ cơng ty mới có hoạt động nghiên cứu

thị trường mà các công ty khác cũng có hoạt động này, đồng thời các đối

thủ cạnh tranh cũng phát hiện ra nhu cầu đó từ thị trường nên điều quan

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp72trọng là công ty nào đưa ra quyết định chính xác và nhanh nhạy thì sẽ chiếm

lĩnh được thị trường, thu lợi nhuận.

Thứ năm, công ty cần tiến hành phân loại hàng hố theo các nhóm

hàng khác nhau như nhóm hàng có khả năng tăng nhu cầu, nhóm hàng có

nhu cầu tiềm ẩn, nhóm hàng giảm nhu cầu. Để từ đó doanh nghiệp có thể

đưa ra các biện pháp thích hợp, cụ thể cho từng nhóm hàng đảm bảo doanh

thu và lợi nhuận của công ty. Cần chú ý đến cơ cấu sản phẩm, doanh nghiệp

cần có biện pháp cắt giảm các sản phẩm không mang lại lợi nhuận hoặc

mang lại doanh thu quá thấp, kinh doanh không hiệu quả...

Một sản phẩm muốn đáp ứng nhu cầu thị trường cần phải thoả mãn

các yêu cầu sau:

- Thị trường phải có nhu cầu về sản phẩm đó.

- Cơng ty phải có khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường: đảm

bảo về chất lượng, mẫu mã, khả năng giao hàng đúng hạn...

III.2.3 Hồn thiện chính sách giá

Tham số giá là một tham số hết sức nhạy cảm trong các tham số của

Marketing-Mix, giá thể hiện lợi ích của cả doanh nghiệp và của khách hàng.

Đối với khách hàng, giá là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định có mua hay

khơng mua sản phẩm của cơng ty này nhưng lại có thể mua sản phẩm tương

tự của công ty khác. Đồng thời, giá cả cũng phản ánh một phần chất lượng

hàng hoá- giá cao đồng nghĩa với chất lượng cao.

Cạnh tranh bằng giá- phương thức tưởng chừng cổ điển nhưng nó lại

tỏ ra hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có sự

so sánh giữa giá với chất lượng sản phẩm.

Cơng ty có thể thơng qua việc đặt mục tiêu định giá để định giá cao

cho các nhóm hàng khác nhau trong từng thời điểm cụ thể. Tuỳ theo từng

mặt hàng mà cơng ty có thể đưa ra chính sách giá sao cho phù hợp. Đối với

các mặt hàng là thế mạnh của cơng ty thì cần có chính sách đặt giá cao

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BChuyên đề tốt nghiệp73nhằm thu lợi nhuận như đối với sản phẩm hộp cao cấp. Nhưng đối với

những sản phẩm phổ biến trên thị trường, những sản phẩm bão hồ như văn

phòng phẩm, hàng in...cơng ty phải có chính sách định giá hấp dẫn, đưa ra

mức giá cạnh tranh cho các sản phẩm của công ty so với các đối thủ cạnh

tranh. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm mới mà thị trường đang có nhu

cầu lớn thì nên định giá theo chính sách “giá hớt váng" để có thể thu lợi

nhuận cao. Nhưng với những sản phẩm tồn kho thì cơng ty có mục tiêu là

bán hết hàng nên cần phải có khuyến mại, giảm giá...để tăng khả năng tiêu

thụ của khách hàng.

Ngồi việc cơng ty phải quan tâm đến chính sách định giá thì doanh

nghiệp cũng phải quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả và nghiên

cứu vai trò của từng yếu tố đó tới việc hình thành giá cả. Có các nhân tố mà

doanh nghiệp khơng thể kiểm sốt được mà ln phải tìm cách thích ứng đó

là các yếu tố bên ngồi như giá của đối thủ cạnh tranh, nhu cầu của thị

trường...nên doanh nghiệp cần có sự lựa chọn chính xác về mức giá của sản

phẩm. Ngồi ra, còn có các nhân tố mà doanh nghiệp có thể kiểm sốt được

đó là giá cung ứng nguyên vật liệu, mục tiêu Marketing...Như trong trường

hợp nhà cung cấp đòi tăng giá thì điều này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến giá

sản phẩm do vậy cần phải có chính sách hợp lý để có thể khắc phục tình

trạng này. Cần phải thương lượng điều chỉnh giá với nhà cung cấp:

Nếu nhà cung cấp đòi điều chỉnh giá trước tiên cơng ty nên từ chối

đề xuất điều chỉnh giá- đưa ra những lý do cụ thể về việc từ chối. Khi việc

tăng giá là một vấn đề cấp thiết đối với nhà cung cấp thi công ty cần thương

lượng mức độ diều chỉnh giá thấp nhất có thể. Phải thương lượng về thời

hạn áp dụng giá mới- phải trễ hơn so với thời hạn nhà cung cấp đưa ra.

Đồng thời có sự chuẩn bị về lượng hàng dự trữ trước thời điểm tăng giá.

Nếu nhà cung cấp đòi tăng với mức giá quá cao, khơng hợp lý thì

doanh nghiệp có thể huỷ đơn hàng đối với những mặt hàng tăng giá đồng

Phạm Thị NhànLớp: Thương mại 47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.1 Định hướng phát triển và yêu cầu ứng dụng marketing - mix của công ty TNHH Âu Trường Thành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×