Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Chức năng của các phòng ban trong Công ty

- Chức năng của các phòng ban trong Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân* Phòng kinh doanh quản lí vật tư thiết bị: Quản lí đầu vào của vật tư,

thiết bị từ nhà cung cấp, chất lượng đến hình thức... Tổ chức giám sát, bảo

quản vật tư, tu bổ thường xuyên và sửa chữa kịp thời máy móc, thiết bị của

cơng ty vì đây là những nhân tố rất quan trọng trong quá trình thi công.

* Các đội xây dựng: trực tiếp thi công các cơng trình theo thiết kế, tn

thủ các u cầu về kĩ thuật cũng như tiến độ thi công. Công ty còn tổ chức riêng

một số đội chuyên trách như đội mộc xây dựng, đội sắt xây dựng, đội XLĐN,

đội xây lắp ĐN, xưởng GCKCT nhằm chun mơn hóa cơng việc của các đội

này, hỗ trợ đắc lực cho công tác thi cơng xây dựng.

- Bên cạnh đó còn có BQL của đội chuyên giám sát, kiểm tra công việc

của các đội cũng như vấn đề nhân công, sử dụng vật liệu…Xi măng là nguyên

vật liệu không thể thiếu trong ngành xây dựng, và tại nơi đặt công ty XM Bỉm

Sơn là loại xi măng có chất lượng tốt, thuận tiện cho việc vận chuyển, công ty đã

tổ chức BQL XM Bỉm Sơn nhằm quản lí tốt việc nhập cũng như sử dụng hiệu

quả loại vật liệu này.

1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp của công ty CP XD số 5.

Đặc trưng về sản phẩm

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây lắp, Công ty

xây dựng số 5 đã tham gia xây dựng rất nhiều cơng trình trọng điểm của đất

nước. Sản phẩm của cơng ty mang những đặc điểm khác biệt so với các ngành

sản xuất vật chất khác và có ảnh hưởng tới tổ chức kế toán.

 Đặc điểm thứ nhất: Sản phẩm xây lắp thường có giá trị lớn, kết cấu phức

tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài…nên đòi hỏi việc tổ

chức quản lí, hạch tốn sản phẩm xây lắp phải lập dự tốn. Q trình sản

xuất xây lắp phải so sánh với dự toán, lấy dự toán làm thước đo.

 Đặc điểm thứ hai: Tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp khơng được

thể hiện rõ vì sản phẩm xây lắp thường được tiêu thụ theo giá dự toán

hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư.Báo cáo chuyên đề10SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dân Đặc điểm thứ ba: Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, các điều

kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm…do đó cơng

tác quản lí sử dụng, hạch toán tài sản, vật tư rất phức tạp .

Quy trình đấu thầu

 B1: Thu thập thơng tin, khảo sát đánh giá về đặc điểm chung của cơng

trình, về vị trí địa lí, đặc thù khu vực xây dựng cơng trình, các điều kiện xã

hội, chính trị, kinh tế của địa bàn xây dựng tại nơi sản xuất thi cơng. Mua

hồ sơ thầu.

 B2: Hồn chỉnh hồ sơ thầu: nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ thầu, bóc tách khối

lượng, lên dự án…

 B3: Tham dự mời thầu. Nếu trúng thầu thì kí hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào

u cầu nội dung công việc, đặc điểm kĩ thuật công nghệ...của hợp đồng để

giao nhiệm vụ cho ban chỉ huy cơng trình lựa chọn nhà thầu phụ.

 B4: Xác định tiến độ, biện pháp thi cơng cơng trình, lập dự tốn thi cơng.

 B5: Lập hợp đồng giao nhận khốn trên cơ sở dự tốn thi cơng đã lập.

 B6: Lập kế hoạch và triển khai nhân lực, máy móc thiết bị trên cơ sở bản

vẽ và tiến độ thi công chi tiết đã được duyệt.

 B7: Triển khai thi công.

 B8: Kiểm tra, nghiệm thu.

 B9: Lập bảng thanh tốn khối lượng cơng viêc hồn thành.

 B10: Nghiệm thu, bàn giao cơng trình.

 B11: Quyết tốn và bảo hành cơng trình.

 B12: Thanh lí hợp đồng, kết thúc dự án, lưu hồ sơ.

Quy trình xây lắp:

Quy trình xây lắp của công ty được khái quát theo sơ đồ sau:Báo cáo chuyên đề11SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc DânSơ đồ 2: Sơ đồ quy trình xây lắp tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5

Căn cứ vào dự toán được duyệt, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, bản vẽ công

nghệ, quy phạm định mức kinh tế kĩ thuật từng cơng trình.Sử dụng vật tư, nhân cơng, máy thi cơng, chi phí sản xuất chung khác tiến

hành thi cơng xây dựngSản phẩm xây lắp: cơng trình, hạng mục cơng trìnhKiểm tra. bàn giao đưa vào sử dụng1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TAI CƠNG TY:

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán

Để phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phân cấp

quản lý, đồng thời để sử dụng tốt nhất năng lực của đội ngũ kế toán và đảm bảo

thơng tin nhanh gọn, chính xác, theo dõi kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh, bộ máy kế toán của cơng ty được tổ chức theo mơ hình tập trung, theo kiểu

trực tuyến, hoạt động theo phương thức trực tiếp, nghĩa là kế toán trưởng trực

tiếp điều hành các kế toán viên phần hành. Các đội xây dựng tiến hành thu thập

chứng từ và hạch toán chi tiết sau đó chuyển tồn bộ chứng từ lên phòng tài

chính kế tốn.

Phòng tài chính kế tốn của cơng ty bao gồm một kế tốn trưởng, một phó

phòng và 11 kế tốn viên được chun mơn hóa cơng việc để phù hợp với u

cầu cơng tác quản lí. Phòng có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép phản ánh tất cả cácBáo cáo chuyên đề12SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CGVHD: PGS.TS. Phạm Thị GáiTrường ĐH kinh tế Quốc Dânnghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tồn cơng ty đồng thời phân loại tổng hợp

thông tin để lên sổ sách, báo cáo.Sơ đồ 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại cơng ty cổ phần xây dựng số 5.

KẾ TỐN

TRƯỞNG

PHĨ PHỊNGKT

thanh

tốn

với

kháchKT

thanh

tốn

với nhà

cung

cấpKT

tài sản

cố

địnhKT cpsx

và tính

giá

thànhKT

hàng

tồn khoKTtiền

mặt,

TGNH

và thanh

tốn với

nhà nướcKT tiền

lương và

các

khoản

trích

theo

lươngthủ quỹChức năng, nhiệm vụ của từng kế tốn trong bộ máy kế toán

- Kế toán trưởng : Là người đứng đầu phòng tài chính - kế tốn, chịu trách

nhiệm trước giám đốc cơng ty về thơng tin tài chính kế toán cung cấp. Tổ chức

điều hành và kiểm tra cơng tác hạch tốn kế tốn. Tham mưu cho lãnh đạo công

ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh về cơng tác quản lý tài chính kế tốn.

Đồng thời hướng dẫn, cụ thể hố kịp thời các chế độ, chính sách quy định tài

chính của Nhà nước.

- Phó phòng : lập báo cáo quyết toán quý năm, kiểm tra sổ sách, tổng hợp

quỹ lương, chủ trì cơng tác kiểm kê, kí duyệt tiền lương…thay mặt kế tốn

trưởng khi kế tốn trưởng vắng mặt.

- Kế toán thanh toán với khách hàng: theo dõi chi tiết từng khách hàng

về số lượng, giá trị, thời gian thanh tốn, cơng nợ của từng khách hàng. Kiểm tra

các chứng từ, hợp đồng mua bán về tính hợp lí của chứng từ và hợp đồng.Báo cáo chuyên đề13SV: Đỗ Thị Vân – Kế toán 47CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Chức năng của các phòng ban trong Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×