Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp lập luận chứng minh.

Phương pháp lập luận chứng minh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LOGOPhương pháp lập luận chứng minh.LOGO2.Phương pháp lập luận bác

bỏ. Khái niệm

Phương pháp này nhằm phản đối hoặc bác bỏ những

quan điểm và ý kiến mà đối tác đưa ra trong q trình

đàm phán. Nó thường được áp dụng khi không đồng

ý và không tán thành với quan điểm và lập trường

của đối tác.

 Các phương pháp lập luận bác bỏ:LOGO2.Phương pháp lập luận

bác bỏ.LOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác

Số liệu khơng phù hợp

hiệu hóaĐối phương đưa ra phương án

không hợp lý

Thử khả năng và hiểu biết

Lập luận chưa thích hợpChứng minh q.điểm sai của đối tácLOGOKỹ thuật vơ hiệu hóa ý kiến đối tác2. Các bước thực hiện

Vơ hiệu hóa được ý kiếnMục tiêu

Khơng để lại tâm lý

căng thẳng, mâu thuẫnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp lập luận chứng minh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×