Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP.

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNG+ Đa dạng các hình thức trả lương và áp dụng thưởng để nâng cao tinh thần

và trách nhiệm của nhân viên cũng như trả lương đúng thực lực làm việc của

nhân viên trong công ty, tạo sự bình đẳng, cơng bằng.

+ tuyển dụng lao động hợp lí và phù hợp với yêu cầu của công việc.

3.1.2. Các hạn chế.

 Về marketing.

+ Marketing trực tiếp chưa tiếp cận được với đại bộ phận khách hàng mà

chỉ tập trung vào các khách hàng quen chưa đến được với các khách hàng tiềm

năng.

+ Marketing điện tử hoạt động chưa được hiệu quả tối ưu, các chương trình

marketing điện tử chưa được áp dụng nhiều trong các trang mạng có nhiều

người truy cập như zalo. Facebook…

 Về tài chính: vốn lưu động của cơng ty còn nhỏ, vẫn chịu sự phụ

thuộc.

 Về cơng tác quản lý chi phí và giá thành.

Chưa có các biện pháp đồng nhất giá thành đối với các khoảng thời gian

trong năm, giá thành còn biến đổi theo đợt hàng và mùa vụ.

 Quản lý về sản phẩm.

Công ty chưa thực sự chú trọng đến việc xây dựng các kho bãi kiên cố để

bảo quản sản phẩm, đa số hàng hóa được đặt tại nhà chứa nhỏ ngay trong trụ sở

văn phòng làm việc, khơng chứa được số lượng hàng háo lớn, khó khăn trong

việc kiểm hàng.

 Về lao động và tiền lương.

+ Nhân viên đa số là tầng lớp trẻ, tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

+ Trả lương cho nhân viên ở mức trung bình chưa phải mức lương cao nên

chưa khai thác được tối đa lòng trung thành và khả năng làm việc của nhân

viên.

3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp.

Qua nghiên cứu phân tích, tìm hiểu cơng ty em thấy nổi cộm nên vấn đề

tiêu thụ , việc tiêu thụ vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Định hướng đề tài tốt

nghiệp sẽ là “ Hồn thiện chính sách marketing tại công ty CP thể thao

Tuyết Nhung ’’. Lý do chọn đề tài nghiên cứu này là em đi sâu, phân tích và tìm

ra hướng cụ thể để vấn đề tiêu thụ sản phẩm trang thiết bị dụng cụ thể dục thể

GVHD: CHU THỊ THANH VÂN61SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCBÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGthao sẽ phát triển mạnh hơn. Việc kiểm sốt xem hoạt động kinh doanh của

cơng ty diễn ra như thế nào từ đó ta có những biện pháp phù hợp để đạt được

hiệu quả kinh doanh cao nhất, phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành nghề

kinh doanh.GVHD: CHU THỊ THANH VÂN62SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCBÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGKẾT LUẬN

Tóm lại, trong thời gian thực tập, tìm hiểu ở cơng ty CP thể thao Tuyết

Nhung, đã giúp em có thêm những kiến thức cơ bản cần thiết về thực tế tại công

ty cũng như giúp em nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị trong

doanh nghiệp, học hỏi được một số kinh nghiệm làm việc ở phòng bán hàng và

marketing. Ngồi ra, em còn biết được các hoạt động kinh doanh của cơng ty,

biết quy trình tuyển dụng, đào tạo, các hoạt động marketing của cơng ty trong

việc tìm kiếm thị trường, làm tăng doanh số bán, công tác trả lương cho các bộ

phận, tình hình sử dụng, dữ trữ, bảo quản các sản phẩm của cơng ty và một số

chính sách khác của cơng ty có những điểm mạnh và còn những hạn chế nào từ

đó có những biện pháp duy trì và phát huy những điểm mạnh và đưa ra những

biện pháp khác phục những điểm còn yếu kém.

Trong thời gian thực tập em đã học hỏi được nhiều điều từ thực tế. Đồng

thời nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của mọi cán bộ cơng ty để hoàn

thành đợt thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa

đặc biệt là sự hướng dẫn của cô Chu Thị Thanh Vân đã giúp em hoàn thành

bài báo cáo thực tập này. Tuy nhiên do thời gian hạn chế, vốn kiến thức còn

nhiều thiếu sót nên bài báo cáo thực tập này tốt nghiệp của em khơng tránh khỏi

những sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo của cơ và sự đóng góp ý kiến của

bạn đọc để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2018

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên: Nguyễn Tuấn NgọcGVHD: CHU THỊ THANH VÂN63SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCBÁO CÁO THỰC TẬPTRƯỜNG ĐHCN VIỆT-HUNGTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Khoa kinh tế & quản lý, Tài liệu hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp,

2016.

[2]. Nguyễn Tiến Dũng, Bài giảng quản trị Marketing, 2003.

[3]. Hồ sơ giới thiệu của công ty CP thể thao Tuyết Nhung.

[4]. Nguyễn Hữu Thân, Giáo trình quản trị nhân lực.

[5]. http://www.tailieu.vn

[6]. http://123doc.org

[7]. http://www.luanvan.com.vnGVHD: CHU THỊ THANH VÂN64SVTH: NGUYỄN TUẤN NGỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×