Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp21thương và hợp tác xã Hà Nội” thành “Tổng công ty xuất nhập khẩu dịch vụ

thương mại” trực thuộc Bộ Thương Mại.

- Ngày 01/08/2000, Bộ Thương Mại đã chính thức phê duyệt điều lệ tổ

chức và hoạt động của công ty và lấy tên là : “Công ty xuất nhập khẩu

Intimex” trực thuộc Bộ Thương Mại trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn cũng như tổ chức bộ máy của công ty

- Đến nay, công ty xuất nhập khẩu Intimex đã trở thành một trong những

công ty hàng đầu của Bộ Thương Mại trong các lĩnh vực kinh doanh thương

mại như xuất nhập khẩu, bán bn, bán lẻ hàng hóa trên thị trường, kinh

doanh thị trường nội địa, chế biến thủy hải sản, chế biến nông sản…Công ty

đã trở thành đơn vị kinh doanh hàng đầu trong nước trên lĩnh vực xuất khẩu

nông sản như cà phê, cao su…Ngồi ra cơng ty còn tổ chức mở rộng thêm

nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như tổ chức sản xuất, gia công lắp ráp, liên

doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các tổ chức kinh tế trong và ngồi nước để

sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước

và xuất khẩu. Hiện nay, công ty đã trở thành đối tác tin cậy đối với các bạn

hàng ở trên 100 quốc gia trên thế giới và quan hệ hợp tác kinh tế của công ty

ngày càng được phát triển và mở rộng cho phù hợp với các hoạt động kinh

doanh chủ lực của cơng ty

Trụ sở chính của cơng ty đặt tại 96 Trần Hưng Đạo – Hà Nội – Việt

Nam. Hiện tại cơng ty có 6 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,

Đồng Nai, Nghệ An, Hải Phòng, Đồng Nai và Matxcova – Liên Bang Nga.

Bên cạnh đó, cơng ty còn có một trung tâm thương mại với hệ thống siêu thị

và cửa hàng chuyên doanh, một xí nghiệp may xuất khẩu, một xí nghiệp

thương mại dịch vụ tại Hà Nội đồng thời trong giai đoạn này, công ty đang

mở rộng đầu tư xây dựng các xí nghiệp chế biến nơng sản, ni trồng và chế

biến hải sản.

Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếLuận văn tốt nghiệp222.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1. Chức năng của công ty

- Trực tiếp xuất khẩu và nhận uỷ thác xuất khẩu các mặt hàng: nông,

lâm, thuỷ hải sản chế biến, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng khác.

- Trực tiếp nhập khẩu và nhận uỷ thác nhập khẩu các mặt hàng: vật tư,

nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng, phương tiện vận tải và cả chuyển khẩu, tạm

nhập tái xuất.

- Tổ chức sản xuất, lắp ráp gia công, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư

với các tổ chức trong và ngoài nước để sản xuất hàng nhập khẩu tiêu dùng.

- Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nội địa, đặc biệt là xây dựng hệ

thống phân phối bán buôn, bán lẻ với chuỗi siêu thị mang thương hiệu

Intimex.

- Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ người Việt Nam định cư ở

nước ngoài.

2.1.2.2. Nhiệm vụ của công ty

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn

hạn theo đúng luật pháp hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ

Thương Mại.

- Xây dựng phương án kinh doanh phát triển các ngành hàng theo kế

hoạch và mục tiêu chiến lược của công ty.

- Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động và áp dụng tiến bộ kỹ thuật

cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với thị trường.

- Tuân theo pháp luật, thực hiện các chế độ, chính sách tài chính và nghĩa

vụ đối với Nhà nước.

- Thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã ký kết với các

tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếLuận văn tốt nghiệp23- Quản lý đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo luật

pháp, chính sách của Nhà nước và sự phân cấp quản lý của Bộ để thực hiện

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện

cho người lao động làm việc, thực hiện phân phối công bằng, dân chủ.

- Bảo vệ và đảm bảo vệ sinh mơi trường, giữ gìn trật tự an ninh chính trị

và trật tự an toàn xã hội theo quy định của luật pháp trong phạm vi quản lý

của công ty

2.1.3. Mục đích hoạt động và phạm vi kinh doanh của cơng ty

2.1.3.1. Mục đích hoạt động của cơng ty

Cơng ty xuất nhập khẩu Intimex ra đời và hoạt động dưới sự chỉ đạo của

ban giám đốc, các lĩnh vực mà công ty tham gia vào rất đa dạng và phong phú

từ các lĩnh vực thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh nội địa) đến

các lĩnh vực dịch vụ (chi trả kiều hối, kinh doanh viễn thông…) và các lĩnh

vực sản xuất (chế biến nông sản, thủy hải sản…) với mục đích thu được lợi

nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu.

Cũng chính từ những hoạt động kinh doanh trên, cơng ty đã giúp nhà

nước tăng được nguồn thu ngoại tệ lớn để phục vụ cho sự nghiệp cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa của đất nước.

2.1.3.2. Phạm vi kinh doanh của công ty

Các lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu

trực tiếp hàng hóa, sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu (đặc biệt là hàng nông

sản, thủy sản), kinh doanh trong lĩnh vực kiều hối và dịch vụ viễn thông, kinh

doanh siêu thị trên thị trường nội địa, thành lập các trung tâm thương mại và

các cửa hàng chuyên doanh để phục vụ hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng tiêu

dùng nội địa.

Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh trong nước và mở rộng hoạt

Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếLuận văn tốt nghiệp24động kinh doanh ra thị trường nước ngoài với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh

thổ trên thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trong đó Mỹ, ASEAN,

Trung Quốc, EU, Châu Phi và một số nước ở Châu Mỹ La Tinh là những thị

trường khách hàng truyền thông và tiềm năng của công ty.

2.2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập

khẩu Intimex trong những năm gần đây

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm

gần đây

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc cùng với sự

nỗ lực hết mình của tồn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, hoạt động

kinh doanh của công ty đã được mở rộng và phát triển mạnh mẽ cả về chiều

rộng lẫn chiều sâu đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Công ty đã phát

huy được những lợi thế của một công ty nhà nước để nhanh khẳng định vị trí

ở thị trường trong và ngồi nước. Mặc dù xuất khẩu nơng sản gặp nhiều khó

khăn do thị trường thế giới biến động không ổn định nhưng kim ngạch xuất

khẩu của cơng ty vẫn có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ cao và

vững chắc, đạt mức tăng trưởng từ 10-12%.

Trong cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, nơng sản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo

trong hoạt động xuất khẩu của công ty với hai mặt hàng chủ lực là cà phê và

hạt tiêu. Đây chính là hai mặt hàng xuất khẩu truyền thống chiếm đến 70%

tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty với các thị trường chủ yếu như Mỹ,

Pháp, Hà Lan, Nhật, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đông Âu, ASEAN… Việc

hai mặt hàng này chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trong tổng kim ngạch xuất

khẩu nên công ty đã lựa chọn chiến lược đa dạng hoá thị trường và mặt hàng

xuất khẩu. Bên cạnh việc những thị trường khách hàng truyền thống, công ty

tập trung mở rộng và phát triển những thị trường tiềm năng khác như một số

nước ở Châu Phi và khu vực Mỹ La Tinh. Song song với nó, danh mục hàng

Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếLuận văn tốt nghiệp25nơng sản xuất khẩu được tìm kiếm, nghiên cứu phát triển để đưa vào khai thác

những mặt hàng mới như dưa chuột bao tử, cơm dừa…Đây là những sản

phẩm hứa hẹn sẽ đem lại những nguồn thu hiệu quả trong hoạt động xuất

khẩu nói chung và xuất khẩu nơng sản nói chung của cơng ty.

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng của công ty ( 2004-2008 )

Đơn vị: USD2007

200420052006(công ty

mẹ)(công ty mẹ)Cà phê71.000.00099.632.722Hạt tiêu16.900.00011.449.01016.000.000Thuỷ sản1.300.000600.000153.000550.000450.000105.00097.7344.400.0004.931.5913.742.0005.714.33012.673.077155.000.000 68.431.41246.555.897Thủ cơng

mỹ nghệ

Khác

Tổng94.150.000 117.463.338134.500.000 50.106.98520089.040.163

___29.802.000

4.080.820

___

___Nguồn: Phòng kinh tế tổng hợp công ty xuất nhập khẩu Intimex

Đi đôi với hoạt động xuất khẩu, công ty tiếp tục thực hiện định hướng

phát triển nhập khẩu nhóm hàng vật tư, nguyên liệu và máy móc thiết bị phục

vụ sản xuất trong nước. Đối với hàng tiêu dùng, công ty tập trung vào việc

nhập khẩu các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho kinh doanh siêu thị, các cửa

hàng chuyên doanh, đại lý và các nhu cầu khác của thị trường. Hoạt động

kinh doanh trong nước được coi trọng hơn khi mà hiện nay nền kinh tế thế

giới đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và khó có khả năng phục hồi trong

năm 2009.Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếLuận văn tốt nghiệp26Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng của công ty (2003 - 2007)

Đơn vị:

USD2003

KN nhập khẩu2004200520062007

(công ty

mẹ)32.703.897 39.334.101 42.000.000 25.000.000 7.096.000Máy móc thiết

8.203.512 9.029.962 18.000.000

bị

Vật tư nguyên

17.403.556 15.295.089 9.000.000

liệu

Hàng tiêu dùng6.000.000 1.506.000

7.000.000 1.320.0007.096.829 10.889.919 15.000.000 12.000.000 4.270.000Nguồn: Phòng kinh tế tổng hợp công ty xuất nhập khẩu Intimex

Bảng 3: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu và nộp ngân sách nhà

nước trong các năm 2004 – 2008 của công ty

Đơn vị : 1000 USDChỉ tiêu2004Kim ngạch XNK2005200620072008(công ty(công tymẹ)mẹ)133.000159.831180.00075.49649.300Kim ngạch xuất khẩu94.000117.463155.00068.40046.555Kim ngạch nhập khẩu39.00042.36825.0007.0962.744Doanh thu(Tỷ VNĐ)2.6003.1003.9001.5001.3151.4001.9002.6001.000753,9118021023238,9234,12Doanh thu XK (Tỷ

VNĐ)

Nộp ngânsách(TỷVNĐ)Nguồn: Phòng kinh tế tổng hợp Cơng ty XNK Intimex

Qua bảng 3 ta có thể thấy được tình hình hoạt động của công ty trong

Nguyễn Phương LiênLớp: Thương mại Quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×