Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

II GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

tính quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu đặt ra trong các kế hoạch

Chính vì thế việc triển khai kế hoạch cần phải được quán triệt từ các cấp lãnh

đạo, các phòng ban chức năng cho tới các chi nhánh Ngân hàng cấp 3. Sau

khi ban lãnh đạo duyệt các kế hoạch thì kế hoạch sẽ được đưa xuống các

phòng ban, tại đây các phòng ban chức năng sẽ lập các kế hoạch cụ thể, chi

tiết dựa trên kế hoạch tổng thể. Để đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện

đúng tiến độ và hiệu quả thì Ngân hàng nên có kế hoạch đưa xuống từng chi

nhánh trực tiếp hoạt động.

Công tác lập kế hoạch là việc làm chủ quan của con người, các phương

án và quyết định thường dựa vào số liệu trong quá khứ, kinh nghiệm bản thân.

Do đó tất yếu sẽ có khoảng cách giữa thực tế và kế hoạch, điều này cần phải

được điều chỉnh kịp thời. Để có thể kịp thời ứng phó được với những tình

huống bất ngờ xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải

có cơng tác theo dõi kiểm tra chặt chẽ. Mặc dù công tác theo dõi, giám sát

thực hiện kế hoạch đã được Ngân hàng No&PTNT huyện Can Lộc thực hiện

trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa có những cuộc họp cần thiết để tìm

hiểu nguyên nhân dẫn đến những phát sinh khơng phù hợp. Vì thế cần phải

thường xun tổ chức những cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch

và tìm ra những nguyên nhân của các vấn đề phát sinh để có những điều chỉnh

tích cực nhất nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

3. Tăng cường điều kiện vật chất hỗ trợ cho cơng tác kế hoạch hố.

Để nâng cao cơng tác kế hoạch hố thì Ngân hàng cần phải có biện

pháp gắn quyền lợi với trách nhiệm của người làm kế hoạch. Có những hình

thức thưởng phạt cụ thể, khuyến khích vật chất cho những người có trách

nhiệm và thi hành kỷ luật đối với những người thiếu trách nhiệm gây ảnh

hưởng đến sự phát triển của Ngân hàng.

4. Tổ chức phòng kế hoạch tổng hợp nhằm tạo mối liên kết giữa các

phòng ban chức năng trong cơng ty.

35Việc tổ chức phòng kế hoạch tổng hợp giúp cho cơng tác kế hoạch hố

có tính logic, chặt chẽ và chính xác hơn. Bởi vì mối liên hệ giữa phòng kế

hoạch và các phòng, ban chức năng giúp cho phòng kế hoạch nắm bắt được

cụ thể tình trạng của máy móc thiết bị, các nghiệp vụ, thời gian hoạt động sản

xuất kinh doanh. Các phó giám đốc, các trưởng phòng chức năng có liên quan

sẽ cung cấp số liệu cho phòng kế hoạch để tổng hợp số liệu, tuy nhiên không

phải việc của ai người ấy làm mà giữa họ phải có mối liên hệ chặt chẽ liên tục

để có sự hỗ trợ lẫn nhau, tiến tới kế hoạch đặt ra và mục tiêu sản xuất kinh

doanh.

Về tổ chức bộ máy kế hoạch, Ngân hàng nên phân nhỏ phòng kế hoạch

thành hai tổ, bao gồm : tổ kế hoạch sản xuất tổng hợp và tổ kế hoạch kinh

doanh. Trong đó:

+Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý chung cơng tác tổ chức của

phòng, chỉ đạo cơng tác xây dựng kế hoạch doanh nghiệp.

+Tổ kế hoạch sản xuất tổng thể: chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch

sản xuất, kế hoạch huy động vốn và cho vay, các họat động khác. Đồng thời

chịu một phần trách nhiệm cùng các phòng, ban chức năng về kỹ thuật sản

xuất, về tình hình sử dụng định mức vốn, năng lực hoạt động sản xuất của

toàn bộ dây chuyền kinh doanh.

+ Tổ kế hoạch kinh doanh: chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài

chính, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch chi phí hoạt động. Đồng thời chịu

một phần trách nhiệm cùng với các phòng ban chức năng về kinh doanh, kế

toán thống kê tài chính, tài vụ, tình hình nhu cầu thị trường tiêu thụ, tình hình

tài chính cơng ty, nhu cầu vật tư kỹ thuật trong thời kỳ sản xuất.36KẾT LUẬN

Với những vai trò to lớn mà cơng cụ quản lý bằng kế hoạch hố mang

lại thì việc thực hiện tốt và hồn thiện cơng tác kế hoạch hố ln là u cầu

đặt ra với người làm công tác quản lý. Thông qua cơng cụ kế hoạch hố,

doanh nghiệp có thể kiểm sốt được các hoạt động sản xuất kinh doanh và các

hoạt động tổ chức đồn thể của mình đồng thời hướng các hoạt động đó đến

những mục tiêu đã định trước của doanh nghiệp. Hoạt động kế hoạch hoá ở

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Can Lộc đã đóng góp

khơng nhỏ vào thành tích chung của cơng ty. Tuy nhiên bên cạnh những mặt

được, công tác kế hoạch hố tại Ngân hàng vẫn còn một số những tồn tại cần

khắc phục.

Từ thực tế đó, đề tài: “Hồn thiện công tác kế hoạch tại Ngân hàng

No&PTNT huyện Can Lộc” đã đi vào nghiên cứu về quy trình hoạt động kế

hoạch hố tại Ngân hàng, tìm hiểu về ưu nhược điểm trong quy trình cũng

như trong thực tế triển khai cơng tác kế hoạch hố. Từ đó đề xuất một số giải

pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kế hoạch hố của Ngân hàng.

Trong q trình thực hiện đề tài do kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài

viết khơng thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự

đánh giá đóng góp từ phía Ngân hàng cũng như của cô giáo- Tiến sỹ Vũ Thị

Tuyết Mai.

Để hoàn thành đề tài, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Tiến

sỹ Vũ Thị Tuyết Mai và các bác cùng các anh chị trong phòng kế hoạch và kinh

doanh sản xuất đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện đề tài này.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn./.

SV: Nguyễn Đình Dũng37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×