Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

chút nào. Do đó, để tránh tình trạng nhầm lẫn, chúng ta có thể phân biệt ra ba

loại kế hoạch hoá kinh tế cơ bản nhưng khác biệt nhau.

1.3. Kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

“Kế hoạch hố doanh nghiệp là một quy trình ra quyết định cho phép xây

dựng một hình ảnh mong muốn về trạng thái tương lai của doanh nghiệp và

quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó.”

2. Nội dung của cơng tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

2.1. Soạn lập kế hoạch

- Bước 1: Phân tích mơi trường

- Bước 2: Thiết lập nhiệm vụ, mục tiêu của doanh nghiệp trong thời kỳ

kế hoạch.

- Bước 3: Lập kế hoạch chiến lược.

- Bước 4: Xác định các chương trình, dự án.

- Bước 5: Soạn lập hệ thống các kế hoạch chức năng và ngân sách.

- Bước 6: Đánh giá hiệu chỉnh các pha của kế hoạch.

2.2. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch.

Đây là bước thẩm định cuối cùng trước khi cho ra một văn bản kế hoạch.

Bộ phận lãnh đạo doanh nghiệp cùng với đội ngũ cán bộ làm kế hoạch kiểm

tra lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các kế hoạch chức năng và kế hoạch ngân sách,

từ đó tiến hành các phê chuẩn cần thiết để chuẩn bị chuyển giao nội dung kế

hoạch cho các cấp thực hiện.

2.3. Tổ chức công tác theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch.

Quá trình này là một bước trong quy trình kế hoạch hố nhằm thúc đẩy

thực hiện các mục tiêu đặt ra và theo dõi, phát hiện những phát sinh không

phù hợp với mục tiêu. Từ đó tìm ra những ngun nhân thật sự dẫn đến những

phát sinh khơng phù hợp đó, nó thuộc về ý thức chủ quan của các cấp lãnh đạo

7hay những nguyên nhân khách quan do những phát sinh đột xuất nảy sinh

trong quá trình triển khai kế hoạch.

2.4. Điều chỉnh và đánh giá kế hoạch

Từ những phân tích về hiện tượng không phù hợp với mục tiêu, các nhà

kế hoạch có thể đưa ra một trong các quyết định điều chỉnh cần thiết phù hợp

với doanh nghiệp của mình.

3. Đặc điểm ngành Ngân hàng và ảnh hưởng của nó tới cơng tác lập

kế hoạch.

4. Vai trò của cơng tác kế hoạch hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế

thị trường.

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tiến hành hành vi

sản xuất kinh doanh của mình thì đều phải tuân theo các quy luật của thị

trường. Tuy nhiên, kế hoạch hoá vẫn là cơ chế quản lý cần thiết, hữu hiệu của

các doanh nghiệp, nó thể hiện một số vai trò chính sau:

- Tập trung sự chú ý của các hoạt động trong doanh nghiệp vào các

mục tiêu.

- Công tác kế hoạch hóa với việc ứng phó với những bất định và đổi

thay của thị trường.

- Công tác kế hoạch hoá tạo khả năng tác nghiệp kinh tế trong doanh

nghiệp.

II.CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC CỦA KẾ HOẠCH HÓATRONG DOANH NGHIỆP.

1. Chức năng của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

- Thứ nhất, chức năng ra quyết định.

- Thứ hai, chức năng giao tiếp.

- Thứ ba, chức năng quyền lực.

2. Nguyên tắc của kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

8-Thứ nhất, nguyên tắc thống nhất.-Thứ hai, nguyên tắc tham gia.-Thứ ba, nguyên tắc linh hoạt.III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ

HOẠCH HĨA TRONG DOANH NGHIỆP

1. Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa trong doanh nghiệp

1.1 Cơng tác kế hoạch hoá doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế thị

trường.

1.2 Hồn thiện cơng tác kế hoạch hố doanh nghiệp nhằm nâng cao

chất lượng của công tác kế hoạch trong doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả sản

xuất kinh doanh.

- Hồn thiện cơng tác kế hoạch hố doanh nghiệp là một yêu cầu bức

thiết đối với doanh nghiệp muốn hoạt động trên thị trường. Để đối phó với

những thay đổi do nền kinh tế thị trường đưa lại thì doanh nghiệp ln ln

phải có một số kế hoạch để điều chỉnh từng bước đi để cuối cùng đạt được

mục tiêu đã đề ra.

- Kế hoạch tạo ra thế chủ động tức là tạo ra một sự định hướng. Chủ

động khai thác mọi nguồn khả năng tiềm tàng về vốn, vật tư, lao động hiện có,

chủ động trong việc mua sắm hàng hoá, trong việc đổi mới thiết bị và cơng

nghệ, chủ động trong việc tìm thị trường tiêu thụ, thị trường nguyên vật liệu

đầu vào.

- Kế hoạch có thể giảm được sự chồng chéo, giảm được những hoạt

động lãng phí.

1.3 Hồn thiện cơng tác kế hoạch hố tạo điều kiện cho các nhà quản lý

trong công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp

- Kế hoạch thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác

kiểm tra, kiểm soát của doanh nghiệp. Những người quản lý không thể kiểm

tra công việc của cấp dưới nếu khơng có được mục tiêu đã định để đo lường.

92. Nội dung hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa.

2.1. Hồn thiện quy trình lập kế hoạch.

Các doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đều không

tránh khỏi sự cạnh tranh khốc liệt mà thị trường đem lại. Dó đó, muốn tồn tại

và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả thì cơng ty thường xun phải có những

nghiên cứu đánh giá về thị trường, phải có sự chuẩn bị cho mọi tình huống

phát sinh. Thế nên quy trình kế hoạch hoá trong doanh nghiệp cũng phải được

xây dựng nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường.

II.2. Hoàn thiện căn cứ xây dựng kế hoạchĐể lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng đắn, khoa học và thực tế,

doanh nghiệp cần phải dựa vào những tiêu thức nhất định có liên quan đến

tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là việc xác định

các căn cứ và dựa vào đó để tiến hành lập kế hoạch cho phù hợp.

II.3. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêuĐể hồn thiện cơng tác kế hoạch hố doanh nghiệp thì hệ thống chỉ tiêu

cần đổi mới theo xu hướng tăng dần các chỉ tiêu định tính và giảm dần các chỉ

tiêu định lượng, sử dụng các chỉ tiêu lồng ghép tạo cơ sở tốt cho việc đánh giá

hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó định hướng các hoạt động sản xuất

kinh doanh vào những mục tiêu mong muốn.10CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HĨA CỦA

NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN

HUYỆN CAN LỘC

I. GIỚI THIỆU CHUNG, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN1. giới thiệu chung, lịch sử hình thành và phát triển.

1.1. Giới thiệu chung

Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Can Lộc hoạt động trên địa bàn một

huyện bán sơn địa, phía Bắc giáp Thị xã Hồng Lĩnh, phía Nam giáp huyện

Thạch Hà, Tây giáp huyện Hương Khê và huyện Đức Thọ, Đông giáp huyện

Lộc Hà. Huyện lỵ Nghèn nằm trên đường quốc lộ 1A, cách thành phố Vinh 30

km về phía Bắc và thành phố Hà Tĩnh 20 km về phía Nam. Trên địa bàn có 26

xã và 1 thị trấn. Tổng diện tích đất tự nhiên là 30.068 ha, tổng số dân cư trên

toàn huyện là 134.000 người với số hộ nông dân là 31.972 hộ. Đồng bằng Can

Lộc được phù sa của sơng La, sơng Lam bồi tích tạo ra những cánh đồng phì

nhiêu và từ lâu đã có hệ thống đê điều và các cơng trình thuỷ lợi đảm bảo

nguồn nước cho trồng trọt. Là một địa bàn rất thuận lợi cho việc phát triển các

ngành nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại và dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

theo hướng gắn liền với các ngành nghề truyền thống, với lực lượng lao động

dồi dào, nhân dân cần cù và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.

Tuy nhiên Can Lộc vẫn đang là một huyện nghèo thuần nông, công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và các ngành nghề khác còn ít phát triển,

hoặc phát triển với quy mơ nhỏ lẻ. Và trong hồn cảnh như vậy, Đảng bộ và

ban lãnh đạo huyện xác định vốn luôn là vấn đề cần được quan tâm. Bà con

thường thiếu vốn với từng món khơng lớn và thiếu trong một khoảng thời gian

nhất định (thường là vào đầu các vụ mùa), hoặc các thương nhân kinh doanh

chỉ thiếu vốn vào một thời điểm nào đó của dịp làm ăn như: tết nguyên đán,

đầu năm học mới,…như vậy phần lớn họ chỉ cần tiền để bổ sung sự thiếu hụt

11tạm thời, hoặc tiêu dùng đời sống. Chính vì thế mà vai trò của tín dụng càng

trở nên quan trọng và đặc biệt hơn đó là vai trò của loại tín dụng có thể cung

cấp sự thiếu hụt vốn tạm thời của họ - tín dụng ngắn hạn.

1.2. Q trình hình thành và phát triển

Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Can Lộc được kế

thừa và phát triển của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện Can Lộc thành

lập năm 1954 (với tên gọi Ngân hàng Can Lộc) thay đổi và lớn mạnh dần lên

theo đà phát triển kinh tế của đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình

trong hệ thống NHNo&PTNT cũng như ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Hà

Tĩnh. Từ khi thành lập đến trước tháng 03/1988 Ngân hàng Nông nghiệp &

Phát triển nông thôn huyện Can Lộc chỉ là một ngân hàng cơ sở, đảm nhận

nhiệm vụ huy động vốn trong toàn huyện và thực hiện chức năng cung ứng

vốn tiền mặt cho tồn bộ cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất

trên địa bàn huyện. Hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT huyện Can Lộc thời

kỳ này thực chất là thay ngân sách Nhà nước cấp phát vốn cho các đơn vị theo

kế hoạch, lúc bấy giờ hoạt động tín dụng còn đang mang tính bao cấp. Đến

ngày 26/03/1988 với sự ra đời của Nghị định 53/HĐBT cùng với sự chuyển

đổi của hệ thống ngân hàng từ một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp với

sự tách bạch chức năng quản lý và chức năng kinh doanh, từ đây ngân hàng

thương mại thực sự ra đời, và cùng với nó Ngân hàng Nơng nghiệp & Phát

triển nơng thôn huyện Can Lộc là một ngân hàng thương mại, là chi nhánh

trực tiếp của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh,

trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam

với nhiệm vụ chủ yếu là một tổ chức chuyên kinh doanh về tiền tệ, tín dụng và

dịch vụ ngân hàng.

Từ năm 1988 đến năm 1990 là thời kỳ chuyển đổi khó khăn nhất của hệ

thống ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT huyện Can Lộc nói riêng. Đây

cũng là thời kỳ hệ thống ngân hàng bắt đầu chuyển sang cơ chế thị trường,

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×