Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đánh giá chung về việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng BIDV - Quang Trung

4 Đánh giá chung về việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng BIDV - Quang Trung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Các khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh

BIDV - Quang Trung đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của các cán bộ

phòng thanh tốn quốc tế ngày một tốt hơn, thể hiện qua thái độ thân thiện,

tác phong chuyên nghiệp cũng như trình độ thực hiện nghiệp vụ ngày một

nhanh chóng và chính xác hơn.

- Q trình phối hợp giữa phòng Thanh tốn quốc tế với các phòng ban

khác trong chi nhánh đã được cải thiện một cách rõ rệt qua quyết định về việc

luân chuyển chứng từ được ban hành. Trước đây, nhiều khi còn có sự chồng

chéo trong hoạt động của các phòng ban, tuy nhiên thời gian gần đây, sự phối

hợp giữa phòng thanh tốn quốc tế và các phòng ban đã trở nên linh hoạt và

nhịp nhàng hơn, giúp cho hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh được

diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Chi nhánh đã thành cơng trong việc cân đối giữa thanh toán nhập khẩu

và xuất khẩu. Tỷ trọng doanh số giữa thanh toán nhập và xuất khẩu gần như

tương đương nhau. Tại rất nhiều các ngân hàng khác, trong hoạt động thanh

toán quốc tế, thanh tốn hàng nhập khẩu ln chiếm tỷ trọng vượt trội so với

trong thanh toán hàng xuất khẩu. Điều này đã gây khó khăn cho họ trong việc

cân đối nguồn vốn ngoại tệ của mình.

- Với đặc điểm là hoạt động mang tính quốc tế, chi nhánh đã khơng

ngừng mở rộng mạng lưới, quan hệ hợp tác với các ngân hàng đại lý khác trên

thế giới. Công tác phát triển mạng lưới của BIDV - Quang Trung diễn ra với

tốc độ tương đối nhanh và đã đạt được thành công đáng ghi nhận. Với mục

tiêu phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngang tầm với các ngân hàng tiên

tiến trong khu vực và thế giới BIDV - Quang Trung luôn chú trọng công tác

mở rộng địa bàn hoạt động của mình. Cho đến nay, ngân hàng đã có quan hệ

với trên 1000 ngân hàng khác trên thế giới. Không những có mặt ở những thị

trường truyền thống như Trung Quốc, , Singapore, Đức mà hiện nay mạng

SVTH: Nguyễn Đình Huy77Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

lưới các ngân hàng đại lý của chi nhánh đã được mở rộng sang các nước khác

như Hong Kong, Nga, các nước ở châu Phi, Mỹ Latin hay Trung Đơng…

Điều đó đã giúp cho hình ảnh, thương hiệu của BIDV - Quang Trung đang

dần được nâng tầm và có vị thế cao trong tâm trí khách hàng.

Chi nhánh Quang Trung luôn xác định được rõ vai trò quan trọng của

việc phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế. Chính vì vậy, mặc dù đã có

những thành cơng nhất định trong hoạt động thanh tốn quốc tế nhưng chi

nhánh vẫn không ngừng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm nâng cao

hơn nữa hoạt động này và đã được những thành công bước đầu

- Doanh thu và doanh số hoạt động thanh toán quốc tế tăng đều và ổn

định qua các năm. Mặc dù, ngân hàng phải hoạt động trong mơi trường đầy

khó khăn với nhiều biến động cùng với đó là áp lực cạnh tranh ngày càng cao

nhưng doanh thu và doanh số của chi nhánh vẫn giữ được đà tăng ổn định

- Công tác phòng chống rủi ro trong hoạt động thanh tốn quốc tế của chi

nhánh đạt được những thành công bước đầu. Việc đánh giá, thẩm định các

phương án kinh doanh hay năng lực tài chính của khách hàng được các cán bộ

phòng thanh tốn quốc tế thực hiện một cách cẩn thận và chi tiết. Chính vi

vậy, từ khi thành lập đến nay, chi nhánh vẫn chưa để xảy ra bất kỳ một trường

hợp rủi ro nào trong hoạt động thanh tốn quốc tế

- Quy trình của hoạt động thanh tốn quốc tế cho khách hàng được diễn

ra một cách nhanh chóng bởi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chi nhánh với Hội

Sở Chính thơng qua hệ thống T5 là hệ thống thanh toán điện tử nội bộ của

Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Lượng khách hàng mới đến tham gia giao dịch tại chi nhánh ngày càng

nhiều. Nếu như ban đầu chỉ có 4 doanh nghiệp xuất nhập khẩu sử dụng dịch

vụ thanh toán quốc tế tại chi nhánh, thì cùng với việc đẩy mạnh hoạt động

Marketing, áp dụng các hình thức khuyến mãi, hỗ trợ doanh nghiệp chi nhánh

SVTH: Nguyễn Đình Huy78Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

đã thu hút được nhiều hơn lượng khách hàng đến với chi nhánh

2.4.2. Những hạn chế trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc

tế của BIDV - Quang Trung

Mặc dù đã thu được những thành tựu rất đáng kể từ hoạt động thanh

toán quốc tế nhưng do năng lực có hạn cộng với những ảnh hưởng và tác

động khơng mong muốn, cho đến nay, hoạt động thanh tốn quốc tế của chi

nhánh BIDV - Quang Trung vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể

- Thị phần và cơ cấu khách hàng còn hạn chế: khách hàng chủ yếu tham

gia giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh đa phần là các tổng công ty lớn,

các doanh nghiệp quốc doanh. Khách hàng thuộc các cơng ty ngồi quốc doanh

và các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn tương đối ít. Đây là một bộ phận khách

hàng to lớn và tiềm năng. Việc bỏ qua lượng khách hàng này làm cho thị phần

cũng như doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh chưa như mong đợi.

- Các loại hình thanh tốn quốc tế tại chi nhánh chưa được đa dạng.

Không tạo được nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Đặc biệt, trong phương

thức tín dụng chứng từ, chi nhánh hầu như chưa phát triển các loại L/C đang

được nhiều ngân hàng quốc tế áp dụng như L/C điều khoản đỏ, L/C giáp lưng,

L/C tuần hoàn… Việc đa dạng hóa các loại hình thanh tốn quốc tế là rất quan

trọng, giúp ngân hàng cung ứng được nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, thỏa

mãn nhu cầu ngày càng cao của họ.

- Mặc dù hàng năm, số lượng và giá trị thanh toán quốc tế của chi nhánh

đều có sự gia tăng nhưng có thể thấy rằng, tốc độ tăng trưởng lại có xu thế

giảm, năm sau không tăng trưởng cao hơn năm trước. Đây là một hạn chế mà

chi nhánh nền tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Chi nhánh đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm phát triển hoạt

động thanh toán quốc tế nhưng trên thực tế các biện pháp này vẫn chưa phát

huy được hết tác dụng. Bên cạnh đó, do nhiều nguyên nhân mà chi nhánh

cũng chưa triển khai được một số biện pháp cần thiết khác

- Doanh thu và doanh số hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh tuy

SVTH: Nguyễn Đình Huy79Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

ln tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước tuy nhiên với vị trí thuận lợi –

nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu cùng với sự hỗ trợ rất lớn

của BIDV Việt Nam và nhất là so với nội lực của bản thân ngân hàng thì

doanh thu/ doanh số mà ngân hàng đạt được vẫn còn hạn chế. Nếu đem so

sánh với các chi nhánh trong cùng hệ thống BIDV thì doanh thu của chi

nhánh Quang Trung còn khá khiêm tốn.

- Chi nhánh vẫn để xảy ra tình trạng khách hàng đến rồi đi, không sử

dụng dịch vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng nữa. Đây là một hạn chế lớn

mà chi nhánh cần tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục vì nó khơng

những ảnh hưởng đến thu nhập mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng

- Các hoạt động bổ trợ cho thanh toán quốc tế như kinh doanh ngoại tệ

(đặc biệt là các nghiệp vụ Option, Swap, Foward), bao thanh toán…chưa

được chi nhánh quan tâm đầu tư đúng mức và vì vậy chúng chưa được phát

triển một cách tương xứng.

- Hội nghị khách hàng trong thanh toán quốc tế là việc làm đã được

nhiều ngân hàng thực hiện và từ đó đã giúp họ thu được nhiều thông tin cần

thiết. Tuy nhiên, tại chi nhánh Quang Trung, phòng Thanh tốn quốc tế chưa

bao giờ tổ chức hội nghị khách hàng. Điều này làm cho luồng thông tin hai

chiều giữa chi nhánh và khách hàng phần nào bị hạn chế. Khách hàng không

thể hiểu hết tất cả những tiện ích mà ngân hàng sẽ cung ứng cho mình, mặt

khác, ngân hàng cũng sẽ khơng hiểu hoặc chậm nắm bắt những nhu cầu,

nguyện vọng mới của khách hàng.

2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế

Trong hoạt động phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế của mình, BIDV Quang Trung đã bộc lộ nhiều hạn chế. Để có thể hồn thiện, nâng cao hiệu

quả cũng như phát triển mạnh mẽ hoạt động thanh toán quốc tế cả về chiều

sâu lẫn chiều rộng thì việc tìm ra nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan

của những hạn chế này là rất quan trọng và cần thiết.

a. Nguyên nhân chủ quan

SVTH: Nguyễn Đình Huy80Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

Hệ thống cơng nghệ thanh tốn chưa phải là tiên tiến nhất

Trong thời đại hiện nay, có thể khẳng định yếu tố quyết định trong quá

trình cạnh tranh là chất lượng dịch vụ, được thể hiện qua công nghệ của ngân

hàng, bởi nếu khơng có cơng nghệ hiện đại thì khơng thể nói đến cạnh tranh.

Mặc dù chi nhánh ln nỗ lực để hồn thiện nền tảng cơng nghệ trong thanh

tốn quốc tế nhưng nói chung cơng nghệ mà chi nhánh đang sử dụng chưa

phải là tiên tiến nhất. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh

tốn quốc tế như máy vi tính mà chi nhánh đang sử dụng còn lạc hậu, tốc độ

chậm làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý nghiệp vụ của các thanh tốn viên.

Cơng tác bảo mật, bảo trì, dự phòng chưa được đầu tư đúng mức.

Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế

Đội ngũ cán bộ thanh tốn quốc tế của BIDV - Quang Trung trong thời

gian gần đây đang dần được trẻ hóa hơn, đồng đều hơn. Tuy nhiên, để đáp

ứng được quá trình phát triển hoạt động thanh tốn quốc tế, nguồn nhân lực

của chi nhánh còn nhiều hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện tại, số

cán bộ của phòng thanh tốn quốc tế chỉ là 4 người, một con số quá ít đối với

một ngân hàng muốn nâng tầm hình ảnh của mình trong hoạt động thanh toán

quốc tế. Bản thân hoạt động này rất phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro, với

lượng người ít như vậy áp lực cơng việc sẽ là rất lớn, và nhiều khi vì áp lực

quá lớn sẽ làm cho họ gặp phải những sai sót trong việc xử lý nghiệp vụ. Về

chất lượng, cán bộ phòng thanh tốn quốc tế có độ tuổi rất trẻ, 2 trong 4 người

mới chỉ 26 tuổi. Bên cạnh đó, tất cả các cán bộ này mới chỉ có bằng cử nhân,

khơng ai có bằng cấp cao hơn. Như vậy, cả về số lượng và chất lượng cán bộ

thanh toán viên của chi nhánh còn hạn chế và sẽ là rất khó khăn để họ có thể

hồn thành tốt mục tiêu xây dựng hình ảnh một ngân hàng có hoạt động thanh

tốn quốc tế phát triển và hiện đại.

Cơng tác Marketing được làm chưa tốt:

Một số hoạt động của ngân hàng BIDV - Quang Trung trong nỗ lực gia

SVTH: Nguyễn Đình Huy81Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

tăng thị phần khách hàng tham gia giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh

như việc tổ chức nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị khách hàng, thực

hiện các chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (tivi, báo

giấy, báo mạng…) hay các đợt khuyến mãi, ưu đãi với khách hàng còn rất hạn

chế cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nền

khách hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh BIDV - Quang

Trung còn nhiều hạn chế, dẫn tới doanh thu cũng như thị phần của ngân hàng

chưa được mở rộng đúng như mong đợi.

Ngân hàng chưa định vị được hình ảnh riêng trong tâm trí khách hàng

Cho đến nay, ngân hàng vẫn chưa xác định được hướng đi riêng của

mình, sẽ là một ngân hàng cung cấp dịch vụ với biểu phí thấp hay là ngân

hàng đảm bảo được tính an tồn cao trong hoạt động hay là ngân hàng cung

cấp nhiều hoạt động tài trợ nhằm giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong quá

trình nhận hàng và thanh toán? Khi mà hiện nay, dịch vụ thanh toán quốc tế

của các ngân hàng gần như na ná nhau thì việc định vị hình ảnh riêng cho

mình là việc làm rất quan trọng đối với bất kỳ một ngân hàng nào.

Sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp XNK là chưa nhiều

Trong bối cảnh khủng hoảng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh

doanh xuất nhập khẩu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn này,

chi nhánh không đưa ra được nhiều chính sách và các gói giải pháp khác nhau

nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp. Đây là hạn chế rất lớn của chi nhánh. Bởi nếu

như có những sự hỗ trợ tốt hơn nữa cho các khách hàng thì chắc chắn thị phần

cũng như doanh số mà chi nhánh thu được sẽ còn cao hơn nữa

b. Nguyên nhân khách quan

Mơi trường pháp lý cho hoạt động thanh tốn quốc tế của các ngân hàng

chưa hồn thiện:

Để có thể phát triển, hoạt động thanh tốn quốc tế đòi hỏi phải được vận

SVTH: Nguyễn Đình Huy82Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

hành trong một môi trường pháp lý chặt chẽ. Tuy nhiên cho đến nay, ở Việt

Nam vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định, hướng dẫn giao dịch thanh

toán xuất nhập khẩu cũng như điều chỉnh mối quan hệ giữa các chủ thể tham

gia hoạt động thanh toán quốc tế. Tại nước ta, các quy định của pháp luật về

thanh toán quốc tế vẫn chỉ nằm rải rác ở các văn bản luật như Luật Dân Sự

2005, Luật Thương Mại 2005, Luật các TCTD 1997. Bên cạnh đó, nhiều nghị

định về thanh toán quốc tế ban hành lại thiếu tính đồng bộ và nhiều khi lại

mâu thuẫn nhau, thiếu sự linh hoạt cần thiết trước tính chất đa dạng và phức

tạp của các giao dịch thực tiễn.

Vì chưa có một khung pháp lý hồn thiện và cụ thể cho hoạt động thanh

toán quốc tế nên chi nhánh cũng đã gặp nhiều trường hợp khó giải quyết. Tác

giả xin đưa ra một trường hợp cụ thể sau để làm ví dụ:

Khách hàng có một hợp đồng xuất khẩu đến hạn thanh tốn nhưng ơng A

– người đại diện cơng ty nhập khẩu (người không cư trú) công tác đến Việt

Nam và cầm tiền mặt theo để thanh toán cho hợp đồng nói trên.

Tuy nhiên, tại Khoản 3 điều 6, Pháp Lệnh Ngoại Hối 2005 có ghi: “Mọi

giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng

hố, dịch vụ phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thơng qua tổ chức

tín dụng được phép, trừ một số trường hợp thanh toán bằng tiền mặt được

Chi nhánh phải giải quyết cách nào tốt nhất cho khách hàng? Điều này

chưa có một văn bản nào hướng dẫn. Mặt khác, “Một số trường hợp thanh

thanh toán bằng tiền mặt được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam xem xét, chấp

thuận.” những trường hợp này là những trường hợp nào, chưa có văn bản nào

quy định cụ thể?

Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu chưa được ổn định

Việc áp dụng các rào cản thương mại nhằm điều tiết nền kinh tế là một

việc làm rất quan trọng đối với bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên, nếu các

rào cản thương mại này lại luôn biến động sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các

SVTH: Nguyễn Đình Huy83Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Thực tế, trong thời gian qua, chính

phủ và các bộ ban ngành thường xuyên có những sự thay đổi về cơ chế chính

sách trong quản lý hoạt động ngoại thương. Có những mặt hàng đầu năm cho

phép nhập khẩu nhưng đến cuối năm lại không cho phép hay việc thay đổi

mức thuế quan đối với các mặt hàng một cách nhanh chóng làm cho các

doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng ngoại thương với nước ngồi rơi vào tình

trạng tiến thối lưỡng nam. Tất cả những bất ổn đó đã gián tiếp ảnh hưởng rất

lớn đến hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng như việc khách hàng thấy

mình lỗ nặng từ thương vụ kinh doanh đã chậm thanh tốn hoặc khơng thanh

tốn phí dịch vụ cho ngân hàng

Sự biến động của tỷ giá hối đoái

Trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2008, tỷ giá hối đoái có sự

biến chuyển mạnh. Chính việc này, phần nào gây ra những tác động không tốt

đối hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp qua đó gián tiếp ảnh

hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng.

Trong năm 2008, trên thị trường ngoại tệ diễn ra 2 nghịch lý tại hai thời

điểm khác nhau, đó là đầu tháng 3/2008, tỷ giá xuống quá thấp, cung ngoại tệ

tăng mạnh, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do sụt giảm nghiêm trọng, do đó

ngân hàng hạn chế mua vào. Nhưng từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2008,

xẩy ra cơn sốt ngoại tệ trên thị trường tự do và tác động lên thị trường chính

thức. Đến cuối tháng 10/2008 xẩy ra cơn sốt tỷ giá lần thứ hai trong năm

nhưng mức độ không lớn bằng đợt đầu tháng 6/2008

Khi tỷ giá USD/VND giảm mạnh trên thị trường, các doanh nghiệp nhập

khẩu đã có được một lợi thế tương đối nhất định. Tuy nhiên điều này lại gây

thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp xuất khẩu, làm cho doanh nghiệp ở

vào tình trạng lãi giả và lỗ thực. Ngược lại, khi tỷ giá USD/VND tăng mạnh

như thời gian vừa qua đã lại gây thiệt hại rõ ràng cho các nhà nhập khẩu khi

mà họ phải chấp nhận mua USD ở giá cao vì đến hạn thanh tốn cho bên xuất

SVTH: Nguyễn Đình Huy84Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

khẩu. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã chịu thiệt hại trong đợt tăng giá

này khi kỳ vọng giá USD/VND sẽ tiếp tục tăng và quyết định không bán đồng

USD mà thay vào đó là gửi lại đồng USD tại ngân hàng và chờ đợi. Và khi tỷ

giá USD/VND đã giảm mạnh trở lại, doanh nghiệp vừa phải bán USD theo

giá thấp và vừa phải mất đi phần chi phí cơ hội là phần chênh lệch lãi suất khi

lãi suất gửi USD chỉ ở mức 6%/năm, trong khi lãi suất tiền đồng đã tăng lên

mức trên 18%/năm. Như vậy, khi tỷ giá lên doanh nghiệp cũng thiệt hại và khi

tỷ giá xuống doanh nghiệp cũng chịu thiệt hại. Chính từ đó, gây tâm lý hoang

mang cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của chi nhánh, từ đó phần nào

ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động thanh toán quốc tế

Sự cạnh tranh trong hoạt động thanh toán quốc tế giữa các ngân hàng

ngày càng gay gắt

Hiện nay, tại thị trường nội địa, ngân hàng đang phải cạnh tranh với rất

nhiều đối thủ khác nhau. Theo thống kê cho thấy đến hết năm 2008, tại Việt

Nam có: 6 ngân hàng thương mại nhà nước, 37 ngân hàng thương mại cổ

phần, 31 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 6 ngân hàng liên doanh và 46 văn

phòng đại diện của các ngân hàng nước ngồi. Có thể nói, cuộc cạnh tranh

khốc liệt giữa các ngân hàng đang diễn ra gay gắt hơn bao giờ hết.

Không chỉ riêng với BIDV - Quang Trung, bất kì một ngân hàng nào

cũng coi thanh tốn quốc tế là hoạt động quan trọng, có tính trọng tâm cần

phát triển. Các ngân hàng ln tìm cách áp dụng nhiều biện pháp khác nhau

nhằm giành giật khách hàng, gia tăng thị phần cho mình. Nhất là khi Việt

Nam đã gia nhập WTO, thị trường ngân hàng được mở rộng, các ngân hàng

nước ngồi với ưu thế về vốn, cơng nghệ, nguồn nhân lực vào Việt Nam sẽ rất

nhiều và sẽ là những đối thủ rất lớn đối với các ngân hàng nội địa nói chung

và với BIDV - Quang Trung nói riêng. Sự cạnh tranh này sẽ ảnh hưởng lớn

đến mục tiêu phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh như thị

phần khách hàng sẽ bị hạn chế hơn hay doanh thu mà chi nhánh đạt được sẽ

SVTH: Nguyễn Đình Huy85Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

bị suy giảm…

Sự biến động của môi trường kinh tế trong và ngoài nước

Trong 2 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta cũng như nền kinh tế thế

giới đã trải qua những khoảng thời gian thật khó khăn. Những tác động tiêu

cực từ tình hình lạm phát trong nước cũng như cuộc khủng hoảng tài chính

tồn cầu đã khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và hoạt

động thanh toán quốc tế của các ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng

hạn, khi lạm phát tăng cao, ngân hàng buộc phải thực hiện việc thắt chặt tiền

tệ, việc cấp tín dụng sẽ bị hạn chế hơn hay mức ký quỹ bắt buộc đối với các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ phải nâng lên. Khi khủng hoảng tài chính thế

giới diễn ra, hoạt động ngoại thương của Việt Nam cũng bị giảm sút đáng kể.

Tất cả những điều trên đã làm giảm lượng khách hàng đến giao dịch thanh

toán quốc tế tại chi nhánh. Thời gian sắp tới, nền kinh tế trong nước cũng như

thế giới vẫn còn nhiều biến động, đó sẽ là những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng rất

lớn đến nỗ lực phát triển hoạt động thanh toán quốc BIDV - Quang Trung.CHƯƠNG III

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG

BIDV - QUANG TRUNG

SVTH: Nguyễn Đình Huy86Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại BIDV - Quang

Trung giai đoạn 2009 - 2010

Chi nhánh BIDV - Quang Trung đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm

2009 trong mối quan hệ chặt chẽ gắn liền với kế hoạch kinh doanh giai đoạn

2009 - 2010, kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 dựa vào tiềm năng, thế mạnh truyền

thống, vai trò của chi nhánh trong mục tiêu chung của toàn ngành. Trên cơ sở

những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2006 - 2008, chi nhánh xác định

nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009 là tiếp tục tăng trưởng bền vững, đảm

bảo cơ cấu tài sản Nợ - Có thích hợp, an toàn trong hoạt động, phấn đấu sớm

đủ tiêu chuẩn nâng hạng doanh nghiêp, lợi nhuận bình qn đạt nhóm 1 của

hệ thông BIDV Việt Nam.

Mục tiêu chung của chi nhánh trong 2 năm 2008 - 2010 như sau:

- Phát triển hoạt động quản trị điều hành một cách chuyên nghiệp, kiểm

sốt hoạt động, đảm bảo thơng tin minh bạch, an tồn, hiệu quả, chế độ thơng

tin báo cáo có chất lượng tạo cơ sở cho các chỉ đạo được thông suốt, kịp thời

- Đẩy mạnh các dịch vụ truyền thống và triển khai mạnh hơn nữa các

dịch vụ mới, tiến tới nâng cao tỷ trọng của hoạt động dịch vụ trong tổng lợi

nhuận của chi nhánh

- Chủ động cơ cấu lại nguồn vốn huy động và công tác sử dụng vốn, đảm

bảo cơ cấu tài sản hợp lý, chuyển dịch theo hướng tích cực, tiệm cận với tiêu

chuẩn quốc tế

- Tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009 - 2010 đạt khoảng 25% đối

với huy động vốn; 32 - 35% đối với tín dụng; 60 -70% đối với dịch vụ

- Quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu của chi nhánh Quang Trung,

thực hiện các chiến lược Marketing để tiếp tục duy trì và phát triển nền tảng

khách hàng, mở rộng hơn nữa mạng lưới phục vụ khách hàng

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, có nghiệp vụ vững

SVTH: Nguyễn Đình Huy87Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá chung về việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng BIDV - Quang Trung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x