Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

4 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Tóm lại, hoạt động thanh tốn quốc tế có một vai trò rất quan trọng trong

việc phát triển nền kinh tế quốc gia, hoạt động này nếu không được phát triển

sẽ là một trở ngại rất lớn để các quốc gia có thể đẩy nhanh q trình hội nhập

kinh tế tồn cầu của mình

b. Đối với các NHTM

Việt Nam đang bước những bước dài trên con đường hội nhập kinh tế với

thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang

diễn ra nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Kim ngạch xuất nhập khẩu của đất nước

luôn tăng mạnh qua các năm, nền kinh tế dần được cải thiện và phát triển. Để

đạt được điều này, phải kể đến vai trò trung gian thanh tốn khơng thể thiếu

của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng thương mại đóng có chức năng làm trung gian thanh toán, kết nối

người xuất khẩu và người nhập khẩu thơng qua việc cung ứng dịch vụ thanh tốn

quốc tế. Đối với các NHTM, việc mở rộng và phát triển hoạt động thanh tốn

quốc tế có một vai trò rất quan trọng. Hoạt động này được xem là hoạt động trung

tâm trong nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và là dịch vụ đang chiếm một tỷ trọng lớn

trong hoạt động dịch vụ ngân hàng, giúp ngân hàng đa dạng hóa hoạt động của

mình, thu hút thêm nhiều khách hàng mới, từ đó đem lại cho các NHTM một

nguồn thu đáng kể qua việc thu các khoản phí dịch vụ của khách hàng.

Hoạt động thanh tốn quốc tế khơng những là một hoạt động giúp các

NHTM tăng doanh thu mà nó còn là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc hỗ

trợ và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng phát triển. Thực tế

cho thấy, chỉ khi hoạt động thanh tốn có mối quan hệ hữu cơ với các hoạt động

như kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại

thương. Chỉ khi hoạt động này phát triển thì hoạt động kia mới có cơ hội để mở

rộng cả về quy mơ lẫn chất lượng hoạt động, trong đó hoạt động thanh tốn quốc

tế ln đứng vai trò trung tâm, kết nối các hoạt động khác cùng phát triển.

SVTH: Nguyễn Đình Huy35Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

Khơng giống với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng, hoạt

động thanh tốn quốc tế có một đặc trưng riêng, đó là hoạt động của nó vượt

ra ngồi biên giới một quốc gia. Chính vì vậy, đó là hoạt động để các NHTM

có thể mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều ngân hàng, nhiều đối tác khác trên

thế giới, giúp ngân hàng không ngừng nâng cao sức cạnh tranh cũng như uy

tín của mình trên thị trường tài chính quốc tế, trên cơ sở đó giúp ngân hàng có

điều kiện để huy động nguồn vốn tài trợ từ các ngân hàng nước ngoài cũng

như nguồn vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

b. Đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Hoạt động thanh toán quốc tế gắn liền với hoạt động thương mại giữa

bên nhập khẩu và bên xuất khẩu. Chỉ khi hoạt động này phát triển thì q

trình giao lưu bn bán giữa các bên ở các nước khác nhau mới được diễn ra

một cách nhanh chóng, thuận lợi khiến cho dòng vốn chu chuyển giữa các

quốc gia được nhanh và hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro cho các bên tham gia

từ đó giúp cho các bên đạt được các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế đã đề ra. Bên

cạnh đó, thơng qua hoạt động thanh tốn quốc tế còn tạo các mối quan hệ tin

cậy giữa các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và các ngân hàng, trên

cơ sở đó các doanh nghiệp sẽ được tạo những điều kiện thuận lợi nhất trong

hoạt động của mình như việc được các ngân hàng tài trợ vốn, bảo lãnh khi

doanh nghiệp bị thiếu vốn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về mặt kỹ thuật thanh

tốn thơng qua việc hướng dẫn, tư vấn, giúp cho các doanh nghiệp hạn chế

thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong q trình thanh tốn với các đối tác

của mình. Hoạt động thanh tốn được phát triển cũng là điều kiện để khuyến

khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế mở rộng

quy mơ hoạt động, gia tăng số lượng hàng hóa giao dịch và mở rộng quan hệ

giao dịch với các đối tác nước ngồi.

SVTH: Nguyễn Đình Huy36Lớp: QTKDQT47BChun đề thực tập tốt nghiệp

1.4.2 Q trình tồn cầu hóa nền kinh tế thế và xu thế hội nhập kinh

tế quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam buộc các NHTM phải phát

triển hoạt động thanh toán quốc tế

Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới,

đó là một xu thế tất yếu do q trình tồn cầu hóa đang diễn ra một cách mạnh

mẽ. Hội nhập kinh tế với thế giới là con đường ngắn nhất giúp cho các quốc

gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam có thể đẩy

nhanh hơn nữa cơng cuộc cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, thu hẹp

khoảng cách với các nước khác trên thế giới. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức

kinh tế thế giới WTO, môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng

được thuận lợi, các thủ tục hành chính đã bớt rườm ra, chồng chéo, các hàng

rào thuế quan, phi thuế quan dần được dỡ bỏ, đó là điều kiện tốt để hoạt động

ngoại thương được phát triển.

Ngành ngân hàng là ngành kinh tế huyết mạch, có tính chủ chốt của

bất kỳ quốc gia nào, giữa vai trò làm trung gian khơng thể thiếu trong

hoạt động kinh tế quốc tế của mỗi một quốc gia. Với q trình hội nhập,

đó là cơ hội để các NHTM Việt Nam cải thiện được năng lực tài chính,

thúc đẩy q trình hiện đại hóa ngân hàng, mở rộng quan hệ hợp tác quốc

tế nhưng cũng là thách thức khi các NHTM vừa phải đối mặt với sự cạnh

tranh ngày càng gay gắt vừa phải đối mặt với những rủi ro thị trường (giá

cả, lãi suất, chu chuyển vốn…) do những tác động từ bên ngồi. Với vai

trò là hoạt động trọng tâm trong hoạt động kinh doanh quốc tế, chiếm gần

một nửa doanh thu trong hoạt động dịch vụ ngân hàng, hoạt động thanh

toán quốc tế của các NHTM buộc phải có bước phát triển cao hơn nữa để

đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập.SVTH: Nguyễn Đình Huy37Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG II

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

QUỐC TẾ TẠI BIDV CHI NHÁNH QUANG TRUNG

2.1 Giới thiệu về BIDV chi nhánh Quang Trung

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam với tiền thân ban đầu là Ngân

Hàng Kiến Thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài Chính), được thành lập vào

ngày 26/04/957, theo quyết định 177/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi mới

thành lập, Ngân hàng gồm 8 chi nhánh, 200 cán bộ. Sau hơn 50 năm hình

thành và phát triển, Ngân hàng trải qua nhiều lần đổi tên như sau:

Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (26/04/1957-24/06/1981)

Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam (24/06/1981-14/11/1990)

Ngân hàng Đầu tư và Phát Triển Việt Nam (từ 14/11/1990).

Trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cũng như u cầu khách

quan của q trình tồn cầu hóa, BIDV đứng trước những cơ hội lớn nhưng

cũng nhiều thách thức phải đối mặt. Nhằm phát triển và đạt được những thành

công hơn nữa, việc mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động là điều tối cần

thiết. Với nhận thức đó, BIDV đã cho khai trương chi nhánh cấp 1 Quang

Trung vào năm 2005. Chi nhánh Quang Trung hình thành trên cơ sơ phân tách

Sở giao dịch I, đây là chi nhánh cấp I thứ 76 của Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển Việt Nam. Chi nhánh được thành lập theo quyết định số 52/2005/QĐ HĐQT ngày 21/3/2005 của HĐQT Ngân hàng BIDV và hoạt động theo giấy

phép đăng ký kinh doanh số 0110000466 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội

cấp ngày 01/04/2005.

- Tên đầy đủ: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh

Quang Trung

SVTH: Nguyễn Đình Huy38Lớp: QTKDQT47BChuyên đề thực tập tốt nghiệp

- Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment and Development of

Vietnam - Quang Trung Branch

- Tên gọi tắt: BIDV - Quang Trung Branch

- Địa chỉ trụ sở chính: Tồ Nhà Chingfong, 53 Quang Trung Quận Hai

Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

- Nhiệm vụ: cung cấp vốn và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa năng

cho khu vực dân doanh, cụ thể là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với quyết tâm trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại đồng thời là chi

nhánh có hiệu quả hoạt động cao nhất của toàn hệ thống, ngay từ khi mới

được thành lập, BIDV - Quang Trung đã đẩy nhanh tốc độ hoạt động, không

ngừng đầu tư về mọi mặt, nghiên cứu thị trường để có thể đưa ra những sản

phẩm mới nhất của BIDV đến với khách hàng. Với những nỗ lực đó, khi mới

thành lập, số vốn điều lệ của ngân hàng chỉ là 168 tỷ đồng, số cán bộ ban đầu

là 62 người. Sau hơn 4 năm hình thành và phát triển, đến nay chi nhánh đã có

4 phòng giao dịch với 176 cán bộ công nhân viên và chuẩn bị chia tách Điểm

giao dịch Ba Đình, hỗ trợ nâng cấp thành chi nhánh Ba Đình.

2.1.2 Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BIDV chi nhánh Quang Trung bao gồm: Ban giám

đốc, các phòng ban

 Ban giám đốc: gồm có Giám đốc và 2 phó giám đốc

- Giám đốc: là người có quyền hành cao nhất, thực hiện việc quản lý mọi

hoạt động của chi nhánh, và chịu mọi trách nhiệm đối với các hoạt động kinh

doanh và sự phát triển của chi nhánh trước Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

Việt Nam

- Phó giám đốc: phụ trách và đảm nhiệm các chức năng quản trị theo sự

phân công và ủy quyền của giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước về các

nhiệm vụ được giaoSVTH: Nguyễn Đình Huy39Lớp: QTKDQT47BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x