Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở 50

Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở 50

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN NHIỆTDANH MỤC KÝ HIỆU

KÍ HIỆUCHÚ GIẢI𝜃Hệ số làm nóng𝜑Hệ số bơm nhiệt∆𝑡𝑡𝑏Độ chênh nhiệt độ trung bình logarit∆𝑡Độ chênh nhiệt độ, oC𝐶𝑝Nhiệt dung riêng của nước, 𝐶𝑝 =4,18 kJ/kgKFDiện tích trao đổi nhiệt, 𝑚2GLưu lượng khối lượng của mơi chất lạnh trong chu trình,kg/siEnthalpy, KJ/kgkHệ số truyền nhiệt tại thiết bị bay hơi k = 17,5lCông tiêu tốn riêng máy nén cho mỗi 1 kg môi chất, KJ/kgLCông tiêu thụ cho máy nénmKhối lượng, KgqNăng suất nhiệt riêng 1 kg môi chất, KJ/kgQNhiệt lượng, WtNhiệt độ, oC𝜏Thời gian, s𝜀Hệ số lạnh𝑞𝑛Qúa nhiệt, oC𝑞𝑙Qúa lạnh, oC6TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTTÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong cuộc sống ngày nay, yếu tố quan trọng quyết định đến sự sống trên

trái đất đó chính là năng lượng. Hằng ngày, chúng ta đều sử dụng năng lượng cho

việc phát triển kinh tế, kỹ thuật. Trong đó, các nhiên liệu như than đá, dầu mỏ,...

đang dần kiệt quệ. Đây là điều đáng báo động cho tình trạng hiện nay, có thể dẫn

đến việc thiếu nhiên liệu, gây khủng hoảng kinh tế cũng như trật tự xã hội và quan

trọng hơn khi sử dụng quá nhiều dẫn đến gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, ảnh

hưởng đến sức khoẻ con người và động vật.. Vì vậy, việc phát triển và nghiên

cứu nguồn năng lượng tái tạo là vô cùng cấp thiết, mang đến sự giảm tải cho

nguồn năng lượng truyền thống.

Trong các nhu cầu tiêu thụ năng lượng, thì nhu cầu tiêu thụ năng lượng cho

q trình sản xuất nước nóng cũng là một nhu cầu tất yếu, và cũng giống như các

nước trên thế giới nhu cầu sử dụng nước nóng chủ yếu tập trung vào các thành

phần là khu dân cư và một số ngành trong lĩnh vực cơng nghiệp. Tuy nhiên vì

nước ta là một nước có khí hậu nhiệt đới, nên nhu cầu sử dụng nước nóng trong

các khu dân cư, khách sạn hay hộ gia đình chủ yếu được sử dụng cho quá trình

sinh hoạt như tắm rửa, giặc tẩy…

Do đó, hệ thống nước nóng sử dụng bơm nhiệt được ra đời nhầm tạo ra

bước ngoặc mới cho việc phát triển cơng nghệ sản xuất nước nóng. Bơm nhiệt

gia nhiệt cho nước nóng có thể triển khai rộng rãi và tiết kiệm điện, góp phần bảo

vệ mơi trường.7TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTCHƯƠNG 1

KHÁI QUÁT VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ CÁC

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG

1.1. Khái quát về nhu cầu và năng lượng tiêu thụ cho quá

trình sản xuất nước nóng ở các nước trên thế giới

_ Ngày nay, khi mà mức độ tiêu thụ năng lượng của tất cả các thành phần

trong xã hội sẽ có xu hướng ngày càng tăng lên vì mức độ gia tăng dân số, để

phục vụ cho các nhu cầu của con người cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội,

trong đó nhu cầu sử dụng nước nóng và năng lượng tiêu thụ cho q trình sản

xuất nước nóng cũng chiếm một tỉ trọng khá lớn. Nhưng hầu như, những thành

phần có nhu cầu sử dụng nước nóng chủ yếu tập trung vào khu dân cư, dịch vụ

thương mại và một số ngành trong lĩnh vực cơng nghiệp như hình 1.1a bên dưới

(khu vực châu âu). Và mức độ tiêu thụ năng lượng để sản xuất nước nóng ở các

thành phần này cũng sẽ khác nhau ở mỗi quốc gia và khu vực khác nhau, vì do vị

trí địa lý nên điều kiện khí hậu sẽ là yếu tố quyết định đến năng lượng tiêu thụ

cho q trình sản xuất nước nóng trong các thành phần khu dân cư và thương mại

dịch vụ…Hình 1.1a: Năng lượng tiêu thụ cho quá trình sản xuất nước nóng ở khu vực

châu âu [TL2]_ Nhìn chung chúng ta có thể thấy rằng, hầu như năng lượng tiêu thụ ở

thành phần khu dân cư, hộ gia đình hay dịch vụ thương mại ở các nước có khí

hậu giá lạnh trên thế giới, chủ yếu tập trung cho việc sản xuất nước nóng và sưởi

ấm (tuy nhiên điều này cũng còn tùy thuộc vào từng quốc gia và khu vực cụ thể).

Trong đó nước nóng ngồi việc dùng để sưởi ấm còn được sử dụng cho các nhu

cầu chủ yếu như tắm rửa, giặc tẩy, rửa chén dĩa…

8TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTĐỒ ÁN NHIỆTHình 1.1b Nhu cầu sử dụng nước nóng cho các mục đích khác nhau ở các khu

dân cư, khác sạn ở mỹ_ Để có một cái nhìn tổng quan và khách quan hơn ta có thể thấy được

năng lượng tiêu thụ hàng năm của một hộ gia đình ở một số nước trên thế giới

cho quá trình sản xuất nước nóng là khá lớn và được thể hiện như hình 1.1c bên

dưới.Hình 1.1c Năng lượng tiêu thụ hàng năm của hộ gia đình ở một số nước (GJ/hộ gia

đình/năm)_ Qua các số liệu đó ta có thể thấy rằng nhu cầu sử dụng nước nóng và

năng lượng tiêu thụ cho q trình sản xuất nước nóng ở thành phần khu dân cư

và dịch vụ thương mại là rất lớn. Và điều này có thể dể hiểu, vì như đã nói ở phần

trên do điều kiện khí hậu ở mỗi quốc gia là khác nhau, nên các nước có điều kiện

9TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG BƠM NHIỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5.1 So sánh lợi ích kinh tế của hệ thống gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt so với hệ thống gia nhiệt bằng điện trở 50

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×