Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sản xuất bê tông:

Sản xuất bê tông:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sản xuất bê tơng:Xe chở bê tơng, xả phía trước

44Sản xuất bê tông:

Trạm trộn bê tông di động, với các thùng chứa cốt liệu,

xi măng, phụ gia và nước riêng biệt45Sản xuất bê tông:

2. Phương pháp trộn hỗn hợp bê tông:

– Trên công trường, bê tông được trộn và cung cấp theo các hình thức:

Bê tộng trộn sẵn, bê tơng trộn di động và bê tông trộn tại chỗ.

– Trường hợp là bê tông trộn sẵn, chúng được đưa đến công trường

bằng các xe chuyên dụng chở bê tông, vừa đi vừa trộn.46Thí nghiệm bê tơng

• Những mẫu bê tơng được đem đi thí nghiệm là những mẫu điển

hình, nếu chúng khơng phải là những mẫu điển hình thì kết quả

thu được sẽ không thể đại diện cho bê tông đã đổ.

• u cầu chủ yếu của bê tơng tươi là tính cơng tác; một thuật ngữ

tổng hợp được dùng để biểu thị khả năng bê tơng có thể được

trộn, vận chuyển, đổ và hồn thiện mà khơng bị phân tầng. Tính

cơng tác là một thuật ngữ tương đối.

• u cầu chủ yếu tiếp theo của bê tông tươi là tính đồng nhất,

được biểu thị bằng độ chảy của bê tơng xác định bởi thí nghiệm

xác định độ sụt. Nếu độ sụt của một hỗn hợp bê tông được khống

chế thì tính đồng nhất và tính cơng tác cần thiết cho quá trình đổ

đúng quy cách và tỷ lệ nước/xi măng có thể được khống chế một

cách gián tiếp.

• Sự thay đổi hàm lượng nước có ảnh hưởng rõ rệt đến độ sụt.

47Thí nghiệm bê tơng – Xác định độ sụt của hhbtNón cụt tiêu chuẩn xác định độ sụt

của hỗn hợp bê tông tươi48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sản xuất bê tông:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×