Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết luận và bài học đạt được

3 Kết luận và bài học đạt được

Tải bản đầy đủ - 0trang

15Đối với giống RaDO thì cho năng suất thấp và sâu bệnh nhiều, phẩm chất sản phẩm

không tốt, khuyến cáo giống không phù hợp tại địa điểm thực nghiệm.

Bài học đạt được: Nâng cao khả năng làm việc nhóm, tìm kiếm tài liệu. Áp dụng

phương pháp thí nghiệm vào thực tế. Học tập cách thức xử lý số liệu đơn giản. Chọn được

giống tốt cho nghiên cứu sau này.

4.4 Kiến nghị

Phương pháp nghiên cứu ngồi đồng ruộng gặp nhiều khó về thời tiết, khí hậu nên

khó đưa ra số liệu chính xác đảm bảo cho việc chọn giống.16NHẬT KÝ CƠNG VIỆC

Cơng việc

Viết đề cương

Dọn đất

Bón phân chuồng

Mua vật liệu

Ươm cây

Nhổ cỏ

Đo chỉ tiêu

Bón thúc lần 1

Bón thúc lần 2

Phun thuốc

Bón thúc lần 3

Bón Thúc lần 4Người thực hiên

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Xoay vòng mỗi ngày 2 thành

viên trong nhóm.

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhóm

Cả nhómHái trái, đo chỉ tiêuCả nhómTưới nướcThời gian

18/02 – 20/07

25/02 – 26/02/2017

27/02/2017

28/02/2017

28/02/2017

Sau khi gieo hạt cho đến

khi thu hoạch kết thúc.

Khi cỏ mọc lên nhiều

Mỗi tuần đo 1 lần

10/03/2017

25/03/2017

30/03/2017

10/04/2017

25/04/2017

Sau khi ra trái, 2 – 3

ngày hái một lần17PHỤ LỤC HÌNH ẢNHHình 1: Ươm câyHình 2: Bố trí nghiệm thứcHình 3: Sâu đục láHình 4: Sâu đục tráiHình 5 : Sâu đục ngọnHình 6: So sánh trái các nghiệm thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết luận và bài học đạt được

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×