Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam

I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Năng lực sản xuất bia tập trung chủ yếu tại những tỉnh thành phố trực thuộc TW

như: TP Hồ Chí Minh chiếm: 23,2% tổng năng lực sản xuất bia toàn quốc, TP Hà Nội:

13,44%, TP Hải Phòng: 7,47%; tỉnh Hà Tây: 6,1%, Tiền Giang: 3,79%; Huế: 3,05%; Đà

Nẵng: 2,83%.

Theo số liệu của Kirin (Nhật Bản) tổ chức chuyên nghiên cứu và thống kê ngành

bia rượu tồn cầu thì năm 2001, sản lượng bia Việt Nam là 817 triệu lít, đứng thứ 29

trên thế giới, đến năm 2011 đạt 2.780 triệu lít, vươn lên vị trí thứ 13.

Theo số liệu của Bộ Công thương xét về mặt sản lượng các sản phẩm chủ yếu

có thể thấy, về bia năm 2013, ước tính sản lượng tồn ngành 6 tháng đạt 1.373,1 triệu

lít, bằng 47,3% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2012 đạt

1.240,9 triệu lít). Trong đó, sản lượng bia của SABECO ước đạt 673,1 triệu lít, tăng

8,8% so với cùng kỳ; của HABECO ước đạt 299,8 triệu lít, tăng 13,7%; các doanh

nghiệp còn lại sản xuất ước đạt 400,2 triệu lít, tăng 11,56% so với cùng kỳ. Riêng hai

thương hiệu Bia Hà Nội và Bia Sài Gòn ước đạt 903,2 triệu lít, chiếm 65,8% tổng

lượng bia sản xuất toàn ngành và tăng 11% so với cùng kỳ.Qua các số liệu trên cho thấy tình hình sản xuất bia ở Việt Nam đang không

ngừng tăng lên. Hiện nay một số nhà máy sản xuất bia đang có kế hoạch tăng năng suất,

mở rộng quy mơ sản xuất, sử dụng trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ

của thị trường.

1.2. Tình hình tiêu thụ bia hiện nay ở Việt Nam.

Tổ chức nghiên cứu thị trường Eurowatch đã công bố con số thống kê cho thấy 3

tỷ lít bia đã được tiêu thụ ở Việt Nam trong năm 2012. Bình quân, mỗi người Việt tiêu

thụ 32 lít/năm, “quán quân uống bia” ở khu vực ASEAN và thứ ba châu Á, chỉ sau Trung

Quốc và Nhật.Thị trường bia Việt Nam hoạt động khá cạnh tranh, với nhiều

thương hiệu nổi tiếng như: Tiger, Heineken, Hà Nội, Halida, Sài Gòn, 333,

v.v…, từphân khúc cấp thấp như bia hơi cho đến phân khúc bia thượnghạng, trong đó thị trường tiêu thụ chủ lực là thị trường miền Nam (Hồ Chí

Minh) và miền Bắc mà trong đó chiếm tới 50-60% thị phần bia thuộc về 2

tập đoàn lớn của Việt Nam là Sabeco và Habeco. Ngoài ra, thị trường bia

Việt Nam còn mở cửa cho phép các cơng ty sản xuất bia nước ngoài vào

liên doanh, như: Carlsberg, Asia Pacific Brewers Ltd (Heineken, Tiger),

SABMiller.

*Top 10 sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất ở Việt Nam*Định hướng tiêu thụ bia ở Việt NamKhi lập quy hoạch phát triển ngành rượu – bia – nước giải khát đến

năm 2010, tầm nhìn 2015, Bộ Công Thương đưa ra dự báo sản lượng bia của

Việt Nam sẽ đạt 2,7 tỉ lít vào năm 2010. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau khi lập quy

hoạch, Bộ Công Thương đã phải xem xét điều chỉnh lên 3 tỉ lít cho phù hợp

với tốc độ \ang trưởng về sản xuất và tiêu dùng bia trong thực tế. Với sự điều

chỉnh này, mức tiêu thụ bia bình quân đầu người của Việt Nam là 28 lít/năm.

Theo khảo sát của Euromonitor International, Việt Nam tiêu thụ bia hàng đầu

Đông Nam Á với gần 2,6 tỉ lít (năm 2011)

Dự tính năm 2015, Việt Nam sẽ “uống” 4,4 tỉ lít biaII. Giới thiệu về hệ thống HACCP

2.1. Khái niệmHACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points,

được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm sốt tới

hạn) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống

,

quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy

định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Bảng 1. Các thuật ngữ dùng trong HACCP

Thuật ngữ

Hazard

(Mối nguy hại)Ý nghĩa

Là các tác nhân vật lý (P), tác nhân hóa học (C), tác nhân

sinh học (B) có trong thực phẩm hay trong các điều kiện

chế biến thực phẩm có khả năng gây tác hại đến sức khỏe

người tiêu dùng hoặc làm giảm tính khả dụng, tính kinh tế.

Là nhận diện tất cả các mối nguy có liên quan đến từng

Hazard Analysis

(Phân tích mối nguy) cơng đoạn trên dây chuyền sản xuất và xác định những mối

nguy đáng kể cần phải kiểm sốt.

Control measure

Là các phương pháp vật lý, hóa học hoặc các thủ tục được

(Biện pháp kiểm

thực hiện để ngăn ngừa việc xảy ra các mối nguy có thể

sốt mối nguy)

làm mất an toàn thực phẩm.

Critical control point Là một cơng đoạn trên dây chuyền sản xuất mà tại đó các

(Điểm kiểm soát tới biện pháp kiểm soát được thực hiện nhằm ngăn ngừa, loại

hạn)

trừ hay giảm thiểu các mối nguy đã nhận diện đến mức

chấp nhận được.

Critical limit

Là một giá trị hay là một ngưỡng xác định mà mỗi biện

(Giới hạn tới hạn)

pháp phòng ngừa tại một điểm kiểm soát tới hạn CCP phải

thỏa mãn. Là mức phân biệt giữa khả năng chấp nhận

được và khả năng không chấp nhận đựợc.

Ngưỡng vận hành

Là tại giá trị đó của chỉ tiêu cần kiểm soát, người điều

khiển phải kịp thời hiệu chỉnh thiết bị, quá trình chế biến

để đảm bảo giá trị đó khơng tăng (hoặc khơng giảm) tới

ngưỡng tới hạn.

Là sự sai sót dẫn tới vi phạm các ngưỡng tới hạn.

Deviation

(Sự sai lệch)

Là việc quan sát, đo đếm hoặc phân tích có hệ thống nhằm

Monitoring system

(Hệ thống giám sát) đảm bảo cho quy trình và các thủ tục tại mỗi CCP được

thực hiện theo kế hoạch HACCP.

Corrective Action

Là các hành động được dự kiến phải thực hiện khi giới

(Hành động sửa

hạn tới hạn bị vi phạm nhằm khắc phục hậu quả và ngăn

chữa)

ngừa sự tái diễn của vi phạm đó.

Verification

Là áp dụng các phương pháp, thủ tục, phép thử và các đánh

(Sự thẩm tra)

giá khác nhằm xem xét tính hợp lý của kế hoạch HACCP

và xác định sự tuân thủ theo kế hoạch HACCP trong thực

tế sản xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×