Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Tiền lương theo sản phẩm

b) Tiền lương theo sản phẩm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thẻ giữ xe thông minh Bike-C5.7.Bảng lương5.7.1.

Stt

1

2Bảng lương nhân viênHọ và tênChức vụĐẶNG VĂN

NHỰT DUY

BÙI QUANG

ĐỨC TRIGIÁM ĐỐC

PHĨ GĐNGUN

3HUYCEOHỒNG

4NGYỄN THỊ

THU THẢO5.7.2.

Stt

1

2THƯ KÝHọ và tên

ĐẶNG VĂN

NHỰT DUY

BÙI QUANG

ĐỨC TRIChức vụ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GĐHUYCEOHỒNG

4Bảo hiểmlương2.350.00010.000.000vnvnđđ2.115.000Lương thực

7.650.000vnđ9.000.000vnđ6.885.000 vnđ8.000.000 vnđ6.120.000vnđ7.000.000 vnđ5.355.000vnđBảo hiểmlươngTổng lương2.350.00010.000.000vnvnđđvnđ

1.880.000

vnđ

1.645.000

vnđBảng chi phí nhân sự thángNGUYÊN

3GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhNGYỄN THỊ

THU THẢOTHƯ KÝ2.115.000

vnđ

1.880.000

vnđ

1.645.000

vnđ12.350.000vnđ9.000.000vnđ11.115.000 vnđ8.000.000 vnđ9.880.000vnđ7.000.000 vnđ8.645.000vnđNHĨM FUTURE74Thẻ giữ xe thơng minh Bike-C5.8.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhChính sách thưởng phạt5.8.1.Quy chế làm việc1.Đi làm đúng giờ qui đinh:

-Sáng 7h00 đến 11h00

-Chiều 13h00 đến 17h00

-Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 ngày chủ nhậtNhân viên nghỉ phải có đơn xin phép trước 02 ngày (trừ trường hợp đột xuất

phải thông báo cho trưởng bộ phận). Nếu nghỉ phép 01 ngày làm đơn và nộp cho

trưởng bộ phận kế toán xét duyệt và nộp nhân sự (lưu trữ), nếu nghỉ từ 02 ngày trở

lên phải làm đơn nộp trưởng bộ phận xét duyệt và nộp nhân sự trình lên Ban lãnh

đạo cấp trên xét duyệt.

Nếu nhân viên xin nghỉ việc (nghỉ hẳn khơng còn tiếp tục cơng tác tại cơng

ty) phải làm đơn trình lên giám đốc phê duyệt trước 30 ngày. Trường hợ nhân viên

tự ý nghĩa việc mà chưa được sự đồng ý của ban lãnh đạo thì nhân viên đó khơng

được hưởng bất cứ mọi chế độ, quyền lợi và bồi thường thiệt hại cho Cơng ty nếu

gây thiệt hại nghiêm trọng nếu có.

Chủ nhật nhân viên được thay phiên trực theo sự phân cơng của trưởng bộ

phận, trường hợp có sự thay đổi phải báo trưởng bộ phận được biết

2.Mặc đồng phục theo qui định cơng ty (nếu chưa có đồng phục thì mặc áo sơ mi

trắng bỏ trong quần).

3.Có ý thức giữ gìn vệ sinh chung sạch sẽ, ngăn nắp, giữ gìn và bảo vệ tài sản

NHĨM FUTURE75Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanhtrong phòng. Hết giờ làm việc tắt điện máy tính, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng các

vật dụng trên bàn làm việc và trong phòng làm việc

4.Khơng làm việc riêng, khơng tiếp khách trong phòng, khơng sử dụng điện thoại

Công Ty vào việc riêng trong giờ làm việc.

5.Khi đi ra ngồi phải có giấy ra vào cổng phải báo cáo lãnh đạo trực tiếp quản lý

phòng.5.8.2.Quy chế khen thưởng1. Hình thức khen thưởng:

a/ Nêu gương trước tồn thể nhân viên phòng và cơng ty Giấy khen (Kèm theo

phiếu sử dụng dịch vụ tại công ty từ 200.000 đồng đến1.000.000 đồng phiếu khơng

có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không trả lại tiền thừa; và được qui đổi thành các

dịch vụ hiện có tại Khách Sạn.)

b/Tăng cấp bậc, tăng lương chức vụ

2. Đối tượng khen thưởng là tồn bộ nhân viên phòng kế tốn

3. Trường hợp khen thưởng:

Tùy theo trường hợp cụ thể, trưởng phòng có trách nhiệm đề xuất Ban Giám Đốc

ra quyết định khen thưởng cho nhân viên đạt thành tích cơng tác

-Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập công lớn trong việc nâng cao uy thế Cơng Ty

NHĨM FUTURE76Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh-Có ý chí phấn đấu hồn thành tốt cơng việc được giao, có sáng kiến, ý tưởng sáng

tạo trong công việc nâng cao hiệu quả công tác kế tốn cũng như sáng kiến cải

thiện cơng tác trung phòng kế tốn với các phòng ban khác trong Cơng Ty.5.8.3.Hình thức kỹ luật1.Hình thức kỹ luật

-Nhắc nhỡ ( tối đa 02 lần)

-Phạt tiền

-Trừ vào lương

-Hạ cấp bậc lương, chức vụ nếu có

-Đình chỉ cơng tác

-Xa thải

-Buộc đền bù (vật chất, tiền)

2.Đối tượng kỹ luật: là toàn thể cán bộ nhân viên phòng kế tốn có sai phạm

3.Mức phạt :

a.Phạt tiền (mức tối thiểu 10.000 đồng va tối đa 500.000 đồng)

b.Đình chỉ công tác ( mức phạt tối thiểu 01 ngày và tối đa 03 ngày và không

được hưởng lương trong thời gian đình chỉ)

c.Sa thải (là hình thức kỹ luật cao nhất nhân viên bị xa thải được thanh tốn

tồn bộ lương cho những ngày đã làm, và sẽ không nhận được bất kỳ khoản

trợ cấp, phụ cấp nào. Ban giám đốc sẽ trực tiếp xem xét ra quyết định cho

những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả, tổn thất lớn cho công

ty hoặc những tái phạm nhiều lần khơng có ý thức sữa chữa phấn đấu.

4.Căn cứ xử phạt và thẩm quyền phạt vi phạm

a.Căn cứ xử phạt: việc xử phạt vi phạm phải dựa trên văn bản ( Bản tường

NHĨM FUTURE77Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanhtrình sự việc, và văn bản ra quyết định phạt do trưởng bộ phận lập) trình lên

ban giám đốc xét duyệt

b.Biên bản phải có chữ ký xác nhận người bị vi phạm và người lập biên bản

c.Thẩm quyền xử phạt:Ban giám đốc có quyền ra quyết định áp dụng đối

với mọi hình thức phạt5.8.4.Các hành vi vi phạm và hình phạt cụ thểI/ Hành vi vi phạm quy định đạo đức, tác phong và nguyên tắc nghề nghiệp

1.Tác phong đồng phục không nghiêm chỉnh, buổi sáng khi đến phòng khơng

chào hỏi các nhân viên trong phòng. Ra về khơng tắt máy lạnh, khơng khóa

cửa phòng khi ra về

Hình phạt:

a.Nhắc nhở

b.Phạt tiền 20.000 đồng.

c.Phạt tiền tiền 50.000 đồng.

d.Phạt tiền tiền 100.000 đồng.

2.Đi làm trễ, về sớm so với thời gian quy định (trừ các trường hợp bất khả

kháng: mưa bão, động đất, chiến tranh, thiên tai địch họa…). Bỏ ca trực

(không xin phép). Tự ý nghĩ phép khi chưa được sự đồng ý từ ban lãnh đạo

Hình phạt:

a.Nhắc nhở

b.Phạt tiền tiền 20.000 đồng.

c.Phạt tiền tiền 50.000 đồng.

d.Phạt tiền tiền 100.000 đồng.

NHĨM FUTURE78Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanhe.Buộc cho thơi việc

3.Cho người khơng có phận sự vào khu vực làm việc. Uống rượu bia trong giờ

làm việc. Ngủ trong giờ làm việc. Không chấp hành mệnh lệnh cấp trên dẫn

đến gây hậu quả nghiêm trọng

Hình phạt:

a.Nhắc nhở

b.Phạt tiền tiền 50.000 đồng.

c.Phạt tiền tiền 100.000 đồng.

d.Phạt tiền tiền 200.000 đồng.

e.Buộc cho thôi việc

4.Làm mất, hư hỏng tài sản của công ty, khách hàng, chiếm dụng tài sản (tiền

và hiện vật), ăn cắp, tham ơ, hối lộ.

Hình phạt:

a.Buộc đền bù

b.Sa thải (buộc đền bù nếu gây thiệt hại về tài sản)

Chú ý: kèm theo hình phạt. Cơng ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo

pháp luật hiện hành nếu nhân viên có hành vi phạm pháp luật

5.Sử dụng tên giả, giấy tờ giả làm ảnh hưởng đến uy tín Cơng Ty. Làm nhiệm

vụ, hợp đồng riêng không báo cáo công ty. Đánh người dưới mọi hình

thức ( chỉ được phép tự vệ có sự chứng kiến của người xung quanh). Tiết lộ

thông tin nội bộ, nói xấu gây thiệt hại cho cơng ty

Hình phạt:

a.Sa thải (buộc đền bù nếu gây thiệt hại về tài sản)

Chú ý: kèm theo hình phạt. Cơng ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo

pháp luật hiện hành nếu nhân viên có hành vi phạm pháp luật

NHĨM FUTURE79Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh6.Có hành vi nói tục thiếu văn hóa, vơ đạo đức, vu cáo báo che làm mất đồn

kết nội bộ, bn chuyện với nhân viên phòng ban khác khơng liên quan đến

cơng việc gây cản trở,và ảnh hưởng đến chất lượng công việc trong giờ làm

việc

Hình phạt:

a.Phạt tiền 200.000 đồng

b.Đình chỉ cơng tác từ 2 – 7 ngày

c.Sa thải

II/ Hành vi vi phạm quy định trách nhiệm của nhân viên quản lý trực thuộc

phòng ban

1.Cấp trên khơng kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm của cấp dưới trực

thuộc. Cấp trên bao che dung túng cho cấp dưới. Cấp trên có hành vi cố ý gây

ngược đãi, trở ngại, thù hằn, gây khó khăn khác cho cấp dưới

Hình phạt:

a.Phạt tiền tiền 200.000 đồng

b.Hạ chức vụ

c.Đình chỉ cơng tác

d.Sa thải

2.Cấp trên có hành vi cố ý chỉ đạo cấp dưới thực hiện những hành vi trái với

nội quy, quy định của công ty, pháp luật của nhà nước

Hình phạt:

b.Sa thải (buộc đền bù nếu gây thiệt hại về tài sản)

Chú ý: kèm theo hình phạt. Cơng ty sẽ báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo

pháp luật hiện hành nếu nhân viên có hành vi phạm pháp luật

NHĨM FUTURE80Thẻ giữ xe thông minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh3.Cấp dưới phát hiện cấp trên làm việc sai nội quy, quy định của công ty thì

trực tiếp, hoặc điện thoại, thư điện tử báo cáo kịp thời cho ban giám đốc xỷ lý.

a.Ban giám đốc sẽ ra quyết định xử phạt nghiêm minh

b.Ra thông báo, văn bản dán nơi cơng cộng bố cáo tồn công ty về người vi phạm

c.Mọi khiếu nại thắc mắc phải lập văn bản gửi, trình lên ban giám đốc phê duyệt và

thẩm định lại thông tin và ra quyết định chính xác đúng người đúng tội.5.9.Chính sách đào tạo & huấn luyện của nhân viênXuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của nguồn nhân lực, Công ty rất quan

tâm và coi trọng việc đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhằm

tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất.

Các khóa học ngắn hạn bên ngồi và các khóa đào tạo nội bộ thường xuyên được tổ

chức định kỳ mỗi năm cho tất cả công nhân viên Công ty.

Thông qua việc đào tạo, nhân viên sẽ được nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ

chuyên môn cùng các kỹ năng khác. Đồng thời, qua quá trình đào tạo, nhân viên cũng

xác định được mục tiêu phát triển của bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của

chung Cơng ty

Các khóa đào tạo của Công ty được thiết kế một cách hiệu quả dựa trên yêu cầu

thực tiễn hoạt động của từng bộ phận chức năng, nhằm đảm bảo cho cán bộ nhân viên

có thể áp dụng được tối đa những kỹ năng, kiến thức đã được đào tạo vào trong công

việc. Công ty tạo mọi điều kiện cho người lao động có cơ hội thăng tiến trong cơng

việc, nhất là những người có tính cầu tiến, ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong

cơng việc5.10.Chính sách bảo hiểmChính sách bảo hiểm của cơng ty Bảo hiểm 34% :

NHĨM FUTURE81Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh-Cơng ty phải đóng cho người lao động 23.5%-Người lao động đóng 10.5%SttHọ và tênChức vụlươngChi phí BH 23.5%1Đặng Văn NhựtGiám đốc công ty10 tr2tr350 ngànDuy

2Bùi quang đức triPhó giám đốc10 tr2tr350 ngàn3Nguyễn HuyC.E.O Ngoại giao8 tr1 tr 880 ngànC.E.O Ngoại giao8 tr1 tr 880 ngànHoàng

4Nguyễn HuyBảng chi phí bảo hiểm vnđNHĨM FUTURE82Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CCHƯƠNG 6.6.1.GVHD:Nguyễn Thị Kiều OanhKẾ HOẠCH TÀI CHÍNHVốn đầu tưVốn đầu tư khởi điểm ban đầu là 500 tỷ vnđ bên cạnh đó cơng ty hoạt đong theo

hướng cổ phần nên sẽ tìm nhà đầu tư với số cổ phần bán ra là 200 triệu/ 1 cổ phần

trong công ty.6.2.Chi phí đầu tư

sttTên danh mụcChi phí1Mặt bằng kinh doanh50 tỷ2Xây đựng cơ sở hạ tầng100 tỷ3Mua trang thiết bị150 tỷGhi chú

Mua mặt bằng dự

kiếnNguyên liệu sản

4Nguyên liệu180 tỷxuất 1 ngìn sản

phẩm6.3.5Tiền lương nhân viên1 tỷLương tháng6Tiền bảo trì hệ thống300 triệu4 tháng7Tiền dự phòng200 tỷChia lợi nhuậnChia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng (nếu có)

– Bù lỗ của các năm trước khi số lỗ đó đã hết hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế. (nếu

còn đủ điều kiện bù)

– Trích lập các quỹ đặc biệt từ lợi nhuận sau thuế theo tỷ lệ đã được nhà nước quy định

đối với công ty đặc thù mà pháp luật quy định phải trích lậpNHĨM FUTURE83Thẻ giữ xe thơng minh Bike-CGVHD:Nguyễn Thị Kiều Oanh– Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính, tối đa số dư quỹ bằng 25% VĐL

– Số còn lại sau khi lập các quỹ quy định tại điểm nêu ra trong đây được phân phối theo

tỷ lệ giữa vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn công ty tự huy động bình qn trong

năm.

-Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty. Mức trích một năm

khơng vượt q 500 triệu đồng (đối với cơng ty có Hội đồng quản trị), 200 triệu

đồng (đối với cơng ty khơng có Hội đồng quản trị) với điều kiện tỷ suất lợi nhuận

thực hiện trước thuế trên vốn nhà nước tại công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất

lợi nhuận kế hoạch-Trích tối thiểu 30% vào quỹ đầu tư phát triển của cơng ty-Còn lại phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.NHÓM FUTURE84Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Tiền lương theo sản phẩm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×