Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Hoạch định, thiết kế tổng thể, xây dựng, cài đặt, hỗ trợ vận hành và hiệu

chỉnh các hệ thống thơng tin, đảm bảo được các u cầu về tính mở rộng, mức

độ sẵn sàng cao, hiệu suất ổn định.

- Tư vấn, thiết kế và xây dựng các hệ thống an ninh đảm bảo an toàn cho

các hệ thống mạng và ứng dụng. Ngăn chặn tấn công, phát hiện lỗ hổng, bảo

vệ hệ thống mạng.

- Triển khai, xây dựng các hệ thống điện thoại Internet, viễn thơng.

- Lập trình các phần mềm ứng dụng, các hệ thống điều khiển tự động và

thiết bị phần cứng.

b.Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên học ngành Truyền thơng và mạng máy tính khi tốt nghiệp được

cấp bằng Kỹ sư Truyền thơng và mạng máy tính và có thể làm các cơng việc

như:

- Kỹ sư phân tích, thiết kế, xây dựng các hệ thống mạng; cán bộ quản lý

dự án công nghệ thông tin.

- Chuyên gia vận hành, quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền

thông.

- Chuyên viên thiết kế và đảm bảo hoạt động các hệ thống mạng trong các

doanh nghiệp, cơ quan, trường học…

- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các Viện nghiên

cứu, Bộ, Ban, Ngành và các cơ sở đào tạo.

- Giảng viên về lĩnh vực mạng máy tính và truyền thơng ở các trường đại

học và cao đẳng.

- Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đại học, có thể tiếp tục học

tập,nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia

trong lĩnh vực Truyền thông và mạng máy tính.31CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG CƠNG VIỆC TƯƠNG LAI VÀ

MỤC TIÊU HỌC TẬP CHO BẢN THÂN

A .Định hướng công việc tương lai

1.Giới thiệu

Sau 1 quá trình học tập và tìm hiểu tại khoa Cơng nghệ thơng tin trường

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chúng em thấy công nghệ thông tin(IT) đã

và đang là một trong những lĩnh vực quan trọng của xã hội hiện giờ vì IT ngày

nay là công cụ quan trọng không thể thiếu trong các lĩnh vực khoa học công

nghệ. Qua môt thời gian học định hướng nghề nghiệp chúng em đã định hướng

được cho mình một số cơng việc trong tương lai của mình sau quá trình được

học và đào tạo 4 năm đại học ở trường, đó là một số cơng việc sau:

- Người lập trình viên: người trực tiếp tạo ra các sản phẩm công nghệ như

phần mềm, hệ thống thông tin

- Người kiểm duyệt chất lượng phần mềm: trực tiếp kiểm tra chất lượng

các sản phẩm công nghệ do lập trình viên tạo ra

- Chun viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu, quản trị mạng,

kỹ thuật phần cứng máy tính

- Chuyên gia quản lý, kinh doanh, điều phối các dự án công nghệ thông

tin

- Giảng dạy và nghiên cứu về công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo…

Và sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thơng tin ở trường chúng em có thể làm

việc tại:

- Các cơng ty, tập đồn về cơng nghệ thơng tin

- Các công ty sản xuất, lắp ráp, sửa chữa trang thiết bị phần cứng

- Các công ty cung cấp giải pháp tích hợp

- Các cơng ty cung cấp giải pháp về mạng và an ninh mạng

- Bộ phận Quản trị, bộ phận IT tại các công ty, kể cả công ty hoạt động trong

lĩnh vực Công nghệ và các lĩnh vực khác như ngân hàng, y tế, giáo dục, giải trí...

- Giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viên, trung tâm có đào tạo

Cơng nghệ thơng tin.

322. Mô tả nghề nghiệp ngành công nghệ thông tin

2.1. Lĩnh vực ứng dụng Công nghệ Thông tin

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm vai trò là một

người đào tạo, một nguời quản lý hoặc một kỹ thuật viên. Qua khảo sát thực tế,

chúng tôi nhận thấy người kỹ sư thường đảm nhiệm cả ba vai trò trên. Để đáp

ứng u cầu cơng việc, người kỹ sư phải có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng

cơ bản.

Bên cạnh đó, anh ta cần có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao,

yêu nghề, chủ động, ham hiểu biết, cầu tiến và trung thành. Sau đây là một số

cơng việc tiêu biểu:

• Đào tạo tin học cơ bản

• Quản lý các hệ thống tin học: Quản trị hệ thống, quản trị mạng...

• Quản lý nhân lực

• Phát triển phần mềm chuyên dụng

• Khai thác các ứng dụng tin học

• Xử lý số liệu và báo cáo, thống kê

• Tích hợp hệ thống

• Vận hành hệ thống

• Sửa chữa bảo trì hệ thống máy tính

2.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc một

số vai trò sau đây:

2.2.1. Người đào tạo

Vai trò này đòi hỏi người kỹ sư phải có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năng

cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu công việc. Được xã hội tôn vinh, người

kỹ sư đào tạo cần có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chủ

động, trung thực, mẫu mực, yêu nghề, nhiệt tình, ham học hỏi... Lĩnh vực này

còn đòi hỏi người kỹ sư phải năng động, sáng tạo, linh hoạt để nắm bắt, cập nhật

33được các thông tin mới, thay đổi. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu của kỹ

sư tại vai trò này:

• Giảng dạy chun ngành, một số mơn cơ sở ngành

• Nghiên cứu khoa học

• Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, làm đồ án ...

• Sử dụng và phát triển phương pháp, phương tiện dạy học

• Triển khai kết quả nghiên cứu

• Ứng dụng và chuyển giao cơng nghệ

• Biên soạn tài liệu

2.2.2. Người quản lý

Trong vai trò là người quản lý, kỹ sư phải có các phẩm chất, năng lực như

mục B1. Ngồi ra, anh ta cần có thêm đức tính cương quyết, tầm nhìn và khả

năng lãnh đạo. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu:

• Quản lý hành chính/Quản lý kế hoạch tổng thể

• Quản lý chun mơn: chương trình, khung kế hoạch đào tạo, nội dung đào

tạo, chất lượng đào tạo ...

• Quản lý nhân lực

2.3. Lĩnh vực sản xuất, gia công phần mềm, xây dựng và phát triển các hệ

thống thông tin

Người kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này có thể đảm nhiệm một hoặc một

số vai trò sau đây:

Người đào tạo

Yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người đóng vai trò này tương tự như

trong mục 2.2.1. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của cơng việc, người kỹ sư cần

có thêm một số kiến thức chuyên biệt. Sau đây là một số cơng việc tiêu biểu:

• Nghiên cứu

• Đào tạo sử dụng sản phẩm chuyên biệt

34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Mục tiêu đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×