Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Quản lí tồn bộ hệ thống thơng tin của Nhà trường

- Quản lí và đào tạo Hệ Kĩ sư CNTT DV Chất lượng cao

- Quản lí và đào tạo Hệ Cử nhân CNTT DV Chất lượng cao

- Quản lí và đào tạo Cao đẳng nghề CNTT Aptech

- Quản lí và đào tạo chương trình Chuẩn đầu ra CNTT trong toàn trường

- Đào tạo các chứng chỉ Quốc tề về Quản trị mạng & Phần mềm của Cisco,

Microsoft, Aptech.

- Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Mạng máy tính & Truyền thơng.

- Đào tạo Cao đẳng nghề Quản trị mạng.

- Ngồi ra, bộ mơn còn đảm nhận chun mơn về một số học phần liên

quan ở các bộ môn và các loại hình đào tạo khác.

Giảng dạy các mơn học thuộc về lĩnh vực phần mềm như: Cơ sở dữ liệu, cấu

trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hướng đối tượng, tốn rời rạc, trí tuệ

nhân tạo, lập trình hướng đối tượng, lập trình mạng, lập trình web…

Đào tạo kỹ sư, cử nhân có đủ các năng lực về gia công và phát triển phần

mềm tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước

Thực hiện các nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ

d. Địa chỉ liên hệ

Hiện nay Trung tâm gồm 03 văn phòng đào tạo đặt tại ba cơ sở của Nhà

trường gồm:

- Văn phòng CS1: Tầng 2, Tòa nhà 4 tầng –Trường ĐH SPKT Hưng n

(Khối Châu – Hưng n); ĐT: 03213.713.319

- Văn phòng CS2: P107, Tòa nhà điều hành – Trường ĐH SPKT Hưng Yên

(Nhân Hòa – Mỹ Hào- Hưng Yên): 03213. 767.168

- Văn phòng CS3: Tầng 2, Tòa nhà 7 tầng – Trường ĐH SPKT Hưng Yên

(189 Nguyễn Lương Bằng – TP. Hải Dương): 03206.609.167

- Website: http://aptech.utehy.edu.vn

-Email: aptechhy@utehy.edu.vn

2122CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐH SPKT HƯNG YÊN,

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

A. TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Giới thiệu chung

Khoa Cơng nghệ Thơng tin quản lý, tổ chức giảng dạy Ngành Công nghệ

thông tin ở các trình độ Đại học, Cao đẳng, năm 2015 đã bắt đầu đào tạo trình

độ Thạc sỹ.

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin được xây dựng

theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Chương trình được xây dựng dưới sự

hợp tác, hỗ trợ của dự án cho chính phủ Hà Lan tài trợ (gọi tắt là Dự án Hà Lan).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một trong số 8 trường trên cả

nước được hưởng chương trình Dự án phát triển chương trình đào tạo theo định

hướng nghề nghiệp. Tại Trường, Khoa Công nghệ Thông tin là một trong 2 khoa

được tham gia dự án này.

Mục tiêu chính của chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp là

đào tạo ra các kỹ sư là những người có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, có khả

năng tham gia ngay vào thị trường lao động mà khơng cần hoặc ít phải đào tạo

bổ sung, đây cũng là ưu điểm chính mà các chương trình đào tạo hàn lâm trước

đây hoặc ở một số các trường khác hiện tại khơng có được. Sở dĩ có được ưu

điểm trên là do trong q trình đào tạo có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp,

các nội dung đào tạo sát với thực tế công việc, trang thiết bị sử dụng đào tạo

cũng là các trang thiết bị được sử dụng thực tế ngoài doanh nghiệp hoặc tiệm

cận gần với các trang thiết bị này.

Tại Khoa cho đến nay đã có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp theo chương

trìnhnày ra trường. Nhiều em đã tìm được việc làm có mức thu nhập cao, tự

khẳng định được bản thân.

Sau gần chục năm triển khai đào tạo, chương trình đã có nhiều điều chỉnh,

cập nhật bổ sung để theo kịp, đi tắt đón đầu các xu thế phát triển của xã hội,

khoa học kỹ thuật. Hiện nay chương trình đã được xây dựng theo hướng giảm

tải cho sinh viên. Ngoài hoạt động học tập trên lớp, sinh viên chủ động thực hiện

các hoạt động học tập tại nhà theo hướng dẫn của giảng viên. Sinh viên được

tham gia các dự án, làm việc theo nhóm ngay từ khi mới bắt đầu khóa học. Do

23vậy đã góp phần tích cực trong phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm,

khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập.

Tất cả các sinh viên đều được gia đồ án tốt nghiệp thay vì thi một số học

phần. Đây là cơ hội tốt để sinh viên phát triển kỹ năng của bản thân lên một tầm

cao mới, là dịp để sinh viên thể hiện các kiến thực, kỹ năng của mình sau các

năm học tập tại Trường.

Việc được tham gia sớm vào hoạt động nhóm, thực hiện các đồ án xuyên

suốt quá trình học tập và đồ án tốt nghiệp đã giúp sinh viên có điều kiện tích lũy

kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia ngay thị trường lao động sau khi hồn thành

khóa học. Nhiều em đã được doanh nghiệp tiếp nhận thực tập, làm việc bán thời

gian hay cộng tác ngay khi còn ngồi ghế nhà trường, trong các đợt thực tập

ngồi doanh nghiệp.

Các chương trình đào tạo khác (ĐHLT, VLVH, Cao đẳng chính quy và liên

thơng) được xây dựng trên cơ sở tham chiếu chương trình đại học chính quy

theo định hướng nghề nghiệp. Do vậy các chương trình này đều thừa hưởng

được các ửu điểm của chương trình đào tạo đại học chính quy.

Ngồi triết lý xây dựng chương trình theo định hướng nghề nghiệp ứng

dụng theo dự án Hà Lan, chương trình đào tạo ĐHCQ của khoa cũng như các

chương trình đào tạo khác còn được thừa hưởng các ưu điểm từ chương trình

đào tạo Lập trình viên quốc thế của Aptech - Ấn Độ. Khoa công nghệ thông tin

là đơn vị duy nhất tại Trường và đầu tiên tại Hưng Yên có hợp tác đạo tạo với

Aptech Ấn Độ, một đơn vị đào tạo nhân lực cơng nghệ thơng tin, đặc biệt là các

lập trình viên, có đáp ứng được các u cầu thực tế ngồi doanh nghiệp. Học

viên có được chứng chỉ Lập trình viên quốc tế của Aptech dễ dàng tìm việc tại

các doanh nghiệp phát triển phần mềm không chỉ trong nước mà ở cả nước

ngoài với mức lương cao. Khoa đã sớm nhận thấy các ưu điểm lớn của chương

trình đào tạo này và kế thừa, ứng dụng vào đào tạo các chương chình chính quy

tại Khoa.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trung tâm Hưng Yên Aptech: CNTT & TT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×