Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình tượng nhân vật quản ngục.

Hình tượng nhân vật quản ngục.

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Phẩm chất

* Sở thích:Say mê cái đẹp sở thích cao quý.“… cái sở nguyện của viên quan coi ngục này là

có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một

đơi câu đối do ơng Huấn Cao viết…có được chữ

ơng Huấn mà treo là có một vật báu trên đời.”

(Đoạn cuối trang 112)*Thông qua thái độ, hành động đối

với HC và “cảnh cho chữ”:

Thái độ, hành động

của

QN

khi

nhận

chữ?

Thảo luận 4 bạn

Tháiđộ,

độ,hành

hành động của

vớikhi

HC?

Thái

của QN

QNđối

sau

nghe lời

khun

của

HC?

phục

người

có tàivăn.

năng, nhân cách.

-- Cảm

Khi

nhận

cơng

- Biết hướng thiện.- Khi nhận tù. Mỗi người đều có khao khát u cái đẹp. Dù trong bất kì hồn

cảnh

cáikhi

đẹp nhận

chân chính

- nào,

Sau

tù. vẫn giữ được phẩm chất, nhân cách

của nó.“Huấn Cao? Hay là cái người mà vùng tỉnh

Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và

rất đẹp đó khơng?”

(Đoạn 2, trên xuống, trang 108)

“Thầy bảo ngục tốt nó quét dọn lại cái buồng

trong cùng. Có việc dùng đến.”

(Đoạn 2, dưới lên, trang 108)“Trái với phong tục nhận tù mọi ngày, hơm

nay viên quan coi ngục nhìn sáu tên tù mới vào

với cặp mắt hiền lành. Lòng kiên nể, tuy cố giữ

kín đáo mà cũng rõ quá rồi. Khi kiểm điểm

phạm nhân, ngục quan lại còn có biệt nhỡn đối

riêng với Huấn Cao. Bọn lính lấy làm lạ…”

(Đoạn 4, trên xuống, trang 111)“Suốt nửa tháng, ở trong buồng tối, ông Huấn Cao vẫn thấy một

người thơ lại gầy gò, đem rượu đến cho mình uống trước giờ ăn bữa

cơm tù. Mỗi lúc dâng rượu với đồ nhắm, người thơ lại lễ phép nói:

- Thầy quản chúng tơi có ít quà mọn này biếu ngài dùng cho ấm bụng.

Trong buồng đây, lạnh lắm.”

(Đoạn 5+6, dưới lên, trang 111)

“Đối với những người như ngài, phép nước ngặt lắm. Nhưng biết

ngài là một người có nghĩa khí, tơi muốn châm chước ít nhiều…Vậy

ngài có cần thêm gì nữa xin cho biết. Tơi sẽ cố gắng chu tất.”

(Đoạn 3, dưới lên, trang 111)

“…y chỉ lễ phép lui ra với một câu: “xin lĩnh ý”. Và từ hôm ấy, cơm rượu

lại vẫn đưa đến đều đều và có phần hậu hơn trước nữa; duy chỉ có y là

khơng để chân vào buồng giam ơng Huấn. Ông Huấn càng ngạc nhiên

hơn nữa: năm bạn đồng chí của ơng cũng đều được biệt đãi như thế

cả…Viên quản ngục khơng lấy làm ốn thù thái độ khinh bạc của ông

Huấn…”

(Đoạn 1+3, trên xuống, trang 112)1. Nghệ thuật:III. Tổng kết2. Ý nghĩa văn bản:- phẩm

Tình

truyện

độc

đáo.

Đánh

giáhuống

về

tình

huống

truyện?

- -Tác

khẳng định và tơn vinh sự chiến thắng

- Tác- phẩm

khẳng

địnhtơn

vinh

điều

gì?

Sử

dụng

thành

cơng

thủ

pháp

đối

lập,phẩm?

-của

Thủánh

pháp

được

dụng

chủ yếu

tác

sáng,

cái sử

đẹp,

cái thiện

và trong

nhân cách

cao

- Thấytương

được phản.

tấm lòng gì của tác giả đối với đất

của con

người.

-cảNhận

xét về

cách xây dựng nhân vật?

nước?

- phẩm

Xây

dựng

thành

cơng

nhân

vật

(Đặc

biệt- -Tác

còn

bộc

lộc

lòng

u

nước

thầm

kín

của

Ngơn ngữ có gì đặc sắc?

nhà NV

vănHuấn Cao)

- Tinh tế trong việc sử dụng ngôn ngữ.LUYỆN TẬP-VẬN DỤNG

Thông qua tác phẩm, nhất là nhân vật

quản ngục, em có đồng ý với câu: “Gần

mực thì đen…” khơng? Lý giải?MỞ RỘNGThơng qua việc cảm nhận ý nghĩa của tác

phẩm, em hãy vẽ một bức tranh cùng lời bình/

những dòng thơ ý nghĩa cho bức tranh ấy.HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Nắm lại nội dung bài học và tóm tắt được tác phẩm.

- Hồn thành 2 yêu cầu sau:

+ Phân tích cảnh cho chữ.

+ Tại sao Nguyễn Tuân lại coi viên quản ngục như “một thanh

âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều

hỗn loạn, xô bồ”- Chuẩn bị bài: “Luyện tập thao tác lập luận so sánh”:

+ Xem lại phần lý thuyết bài học.

+ Hoàn thành các bài tập trước tại nhà.Kính chào tạm biệt q thầy cơ!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình tượng nhân vật quản ngục.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×