Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.6.1 Đánh giá VHDN theo mơ hình OCAI

(Organisational Culture Assessment Instrument)Là Mơ hình đánh giá VHDN dựa trên 6 tiêu

chí chính:MƠ HÌNHOCAI

CỦA

QUINN

Các đặc điểm chính;

Phong cách lãnh đạo;

Quản lý con người;

Chất keo tổ chức;

Tập trung chiến lược;

Các tiêu chí thành cơng.Mục tiêu của OCAI là đánh giá mơ hình VHDN

hiện tại và mơ hình mong muốn là gì.. Trong đó

có 4 mơ hình VHDN chính được xem xét đó là:

Mơ hình hợp tác;

Mơ hình sáng tạo;

Mơ hình thứ bậc;

Mơ hình thị trường.294 MƠ HÌNH VĂN HĨA (theo OCAI )

Phân loại VHDNCác tiêu chí hiệu quả1.Văn hố hợp tác/Giađình Sự gắn kết, sự công bằng, cởi mở, thân thiện, dễ dàng chia sẻ, trung thành và mang tính đồng đội cao. Tập trung vào

yếu tố con người cả ngắn hạn và dài hạn.Collaborate–Clan culture2. Văn hố sáng tạo

Adhocracy CultureCreate–Khả năng thích ứng, tính tự chủ, tinh thần sáng tạo, tăng trưởng. Năng động, Chấp nhận thử thách, năng nổ, luôn dẫn

đầu. Tập trung cao độ vào kết quả lâu dài. Dẫn đầu thị trường là giá trị cốt lõi.3. Văn hoá thứ bậc/Kiểm soát Trật tự, kỷ luật, Tuân thủ nguyên tắc và quy trình, có tổ chức, ổn định. Sự đảm bảo ổn định và hiệu quả là giá trị văn

hóa cốt lõi.

Control-Hierarchy Culture4. Văn hố thị trườngThị phần, cạnh tranh, đạt mục tiêu bằng mọi giá, đánh bại đối thủ cạnh tranh, hướng tới kết quả. Đạt vị thế dẫn đầu

trong thị trường là quan trọngCompete-Market Culture30VHDN hiên tại và mong muốn

của Ngân hàng hàng hảihướng nộiKiểm soátLinh hoạthướng ngoại385.6.2 Đánh giá VHDN theo mơ hình DOCS

(Denison Organisational Culture Survey)MDANIELDANIEL

DANIEL DENISON

DENISON39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Đo lường, đánh giá văn hóa doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×