Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình đổi mới

Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình đổi mới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vấn đề chung

1997: Phong trào hàng Việt Nam chất lượng cao

“Made in VietNam” đã cạnh tranh trên thị trường

trong nước và quốc tế

20/9/2004 Chính phủ quyết định lấy ngày 13/10 là

ngày doanh nhân để đề cao vai trò và tơn vinh đội

ngũ doanh nhân

2006 Việt Nam ra nhập WTO

Chính phủ đưa ra chương trình xây dựng thương hiệu

Việt Nam, xây dựng & phát triển văn hóa kinh doanh

Các hoạt động đề cao văn hóa doanh nghiệp và văn

hóa doanh nhân: Doanh nhân tiêu biểu, Sao vàng đất

Việt, Trí tuệ, Thương hiệu mạnh,…

….

172.1. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp Nhà nước

-Doanh nghiệp NN đóng vai trò chủ đạo then

chốt trong nền kinh tế-Từ năm 1992 – Nay tiến hành cổ phần hóa các

doanh nghiệp NN-Từ năm 2005: Chính phủ thành lập các tập

đồn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng công ty

(VNPT, VINATEX, EVN, PVN, Vietell,…)-Các tập đoàn đã và đang chú trọng đến xây

dựng văn hóa doanh nghiệp như Vietel, Bảo

Việt, VNPT, PVN (Tập đồn dầu khí VN),

Vietinbank, Vietcombank, BIDV,EVN,…

182.1. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp Nhà nước

-

Văn hóa doanh nhân: các giải thưởng đề cao giá trị

đóng góp của giới doanh nhân

Sao đỏ

Cúp vàng doanh nhân văn hóa

Cúp vàng doanh nhân tâm tài

Doanh nhân VN tiêu biểu

….

Triết lý kinh doanh

Hầu như các doanh nghiệp đang hình thành củng cố

triết lý kinh doanh của mình

Các doanh nghiệp đang hồn thiện bộ quy tắc ứng xử

cho doanh nghiệp mình: PVN, EVN, BIDV,…

192.1. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp Nhà nước

-

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã

hội: vẫn còn nổi cộm nhiều vấn đề nhức

nhối gây bức xúc trong XH và ảnh hưởng

đến hình ảnh quốc gia

Tham nhũng: PMU18, Đại lộ Đơng tây, BIDV,

Vinashin,…

Văn hóa “5 C & 5 Đ”

Tâm – tài – trí – Đức: đang còn yếu, thiếu202.2. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngồi

-Triết lý kinh doanhHonda “ Tơi u Việt Nam”

Unilever “Unilever tự hòa lớn mạnh cùng Việt

Nam”

Suzuki “Cơng ty Suzuki VN hướng tới việc đem lại

những tiêu chuẩn sống tốt đẹp hơn qua việc thỏa mãn

nhu cầu vận chuyển của người tiêu dùng Việt Nam”

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội

Đại đa số các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện khá

tốt trách nhiệm xã hội (đặc biệt các công ty Châu Âu &

Mỹ, Nhât,..)

Các hoạt động từ thiện, xây dựng khu vui chơi công

cộng,… (Unilever,..)

Trách nhiệm với quyền lợi khách hàng.212.3. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

trong các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh

tế tư nhân

-

--Triết lý kinh doanh: Đã dần dần xuất hiện

những khẩu hiệu slogan, triết lý,

“Khách hàng là thượng đế”

“Nụ cười & sự hài lòng của q vị là mục tiêu

của chúng tơi”

“Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”Đạo đức kinh doanh & trách nhiệm xã hội

Vi phạm triết lý của Herry Ford “coi trọng đồng

tiền trước mắt..”

Ví dụ:…

222.4. Một số biểu hiện văn hóa kinh doanh

của các hộ kinh doanh cá thể

…..

…..

Sinh viên đánh giá nhận xét: ???

6D “De dat – du do – doa dam”!!!!

233. Văn hóa kinh doanh - một số vấn đề đặt ra

3.1. Sự thiếu tinh thần hợp tác, tương trợ trong

cộng đồng doanh nhân

3.2. Sự thiếu vắng của triết lý kinh doanh và

chiến lược kinh doanh dài hạn

3.3. Thiếu chữ Tín – vấn đề nổi cộm nhất của đạo

đức kinh doanh

3.4. Bảo vệ môi trường tự nhiên – vấn đề nổi cộm

nhất về trách nhiệm xã hội

3.5. Sự thiếu trung thực và văn hóa giao tiếp

kinh doanh của khách hàng

244. Một số lưu ý văn hóa khi kinh doanh

ở Việt Nam

4.1. Sắp đặt cuộc hẹn, lần đầu gặp gỡ đối tác

kinh doanh

4.2. Đàm phán

4.3. Các mối quan hệ kinh doanh

4.4. Định hướng thời gian

4.5. Tâm lý tập thể

4.6. Tôn trọng người cao tuổi

4.7. Nghi thức xã giao kinh doanh

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận diện văn hóa kinh doanh Việt Nam trong quá trình đổi mới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×