Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 2: TRUNG QUỐC HỌC – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

PHẦN 2: TRUNG QUỐC HỌC – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

mang tính chiến lược của ban chủ nhiệm khoa. Điều này đáp ứng được nhu cầu của

nhà tuyển dụng, cần nhân viên vừa thạo ngoại ngữ vừa am hiểu về văn hóa của đối

tác để tăng sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa

các nước.

Khoa Đơng phương học có thế mạnh về hợp tác, giao lưu quốc tế. Khoa được

nhận nhiều sự quan tâm từ chính phủ, các lãnh sự quán, các tổ chức giáo dục,...

chính điều này đã tạo điều kiện cho sinh viên được tăng cường hoạt động giao lưu

quốc tế.

Hằng năm, khoa duy trì tổ chức lễ hội Văn hóa Đơng phương. Đây là lễ hội

lớn nhất trong năm của khoa, nó thu hút được nhiều sinh viên trong và ngồi

trường, được vinh dự tiếp đón các lãnh sự quán đến tham dự. Lễ hội là một hoạt

động thường niên giúp sinh viên các ngành giao lưu với nhau, đồng thời giới thiệu

với bạn bè về những nét độc đáo của khoa. Điều này đã khẳng định được vị trí của

khoa Đơng phương học trong trường và với bạn bè quốc tế.

Với mơ hình và cơ cấu đào tạo như trên, khoa Đơng phương học có thể đảm

bảo đầu ra thật sự chất lượng và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nhà tuyển

dụng. Bên cạnh đó, sinh viên của khoa cũng phải học tập và rèn luyện để đạt được

chuẩn đầu ra như sau:

* Về kiến thức:

Nắm vững các kiến thức về khu vực học và đất nước học, như văn hóa, lịch

sử, kinh tế, chính trị, địa lý, chính sách đối ngoại,… của khu vực (Đông Nam Á,

Đông Bắc Á,…) và đất nước thuộc ngành đào tạo (bao gồm Úc, Ả Rập, Indonesia,

Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc), các khu vực cư trú của các nhóm tộc người có liên

quan trên địa bàn Việt Nam (như Hoa, Chăm, Raglai,…) và trên thế giới.

Biết vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành trong học tập, nghiên cứu

chuyên ngành và ứng dụng trong thực tiễn.

* Về tư duy:

Phân tích, tổng hợp các nguồn dữ liệu đa lĩnh vực, đa ngơn ngữ (ít nhất là

tiếng Anh và ngơn ngữ chuyên ngành).

Nhận biết, phân loại các dữ liệu, thông tin về khu vực học và đất nước học,

làm nền tảng cho việc khơng ngừng tự hồn thiện tư duy sáng tạo.

Tiếp cận sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa - xã hội của các nền

văn hóa trong khu vực (thuộc từng chuyên ngành) trong sự so sánh đối chiếu.

* Về kỹ năng:Sinh viên khoa Đông phương học sẽ được trang bị các kĩ năng như: vận dụng

thành thạo kiến thức khu vực học và đất nước học trong thực tiễn nghiên cứu, giảng

dạy và giao lưu quốc tế. Ngồi ra, có thể sử dụng thành thạo và có hiệu quả ngoại

ngữ chuyên ngành trong giao tiếp, giao lưu quốc tế, có khả năng hội nhập và thích

nghi trong mơi trường giao lưu quốc tế; tổ chức, làm việc độc lập, làm việc nhóm,

khả năng trình bày, thuyết trình, tranh luận các vấn đề xuyên quốc gia, đa văn hóa.

1.2 Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn

1.2.1 Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

- Trợ lí giám đốc cho các cơng ty liên doanh và 100% vốn nước ngồi.

- Thư ký tổng hợp các văn phòng trong nước và ngoài nước.

- Phiên dịch (hoặc phiên dịch kiêm thư ký) tại các cơng ty liên doanh.

- Các cơng việc có sử dụng ngoại ngữ như giáo viên ngoại ngữ, giáo viên đất

nước học, hướng dẫn viên du lịch, phóng viên Ban Quốc tế của các báo, biên tập

viên chương trình nước ngồi của các đài truyền hình, đài phát thanh; nhân viên hải

quan, nhân viên Sở Ngoại vụ, nhân viên các cơ quan an ninh, xuất nhập cảnh,…

- Làm công tác nghiên cứu lĩnh vực đất nước học của các quốc gia Đông

phương tại các trường đại học, cơ quan, viện hoặc trung tâm nghiên cứu.

1.2.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn

- Học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp tại Việt Nam như Châu Á

học, Văn hóa học, Lịch sử thế giới, Quan hệ quốc tế….

- Học cao học ở nước ngoài với các chuyên ngành phù hợp: Đất nước học,

Đông phương học, Châu Á học, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ học,…

(Nguồn: trang web: http://dongphuong.hcmussh.edu.vn)

2. Sơ lược ngành Trung Quốc học

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành Trung Quốc học

“Ngành Trung Quốc học là một trong những ngành học sớm nhất xuất hiện

trong chương trình đào tạo của Bộ mơn Châu Á học (bao gồm Nhật Bản học, Hàn

Quốc học) và sau đó là của khoa Đơng phương học. Đây là một trong ba ngành đào

tạo dưới sự quản lý của Bộ môn Đông Á học; từ năm 1992 đến 1996 do thầy

Nguyễn Thiện Chí phụ trách, từ năm 1997 đến 2001 do cô Võ Mai Bạch Tuyết phụ

trách. Năm 1999, ngành dừng mở lớp và chuyển cơ cấu thành lập Khoa Ngữ văn

Trung Quốc (nhưng vẫn tiếp tục thực hiện việc đào tạo các lớp khóa 96, 97, 98).

Năm 2002, Ngành Trung Quốc học thuộc khoa Đông phương học hiện nay

được tái thành lập và vẫn trong cơ cấu 3 ngành học trực thuộc Bộ môn Đông Á học,do TS. Lê Đình Khẩn làm trưởng Bộ mơn. Đến năm 2010, Bộ môn Đông Á học giải

thể theo Quyết định 310/QĐ-XHNV-TCHC ký ngày 25/10/2010. Theo đó, ngành

Trung Quốc học cũng được tách ra thành bộ môn độc lập - Bộ môn Trung Quốc học

trực thuộc khoa Đông phương học, do TS. Nguyễn Nam làm trưởng bộ môn (Quyết

định 311/QĐ-XHNV-TCHC, ngày 25/10/2010). Hiện nay, trong nhiệm kỳ mới,

nhiệm vụ Trưởng bộ môn Trung Quốc học do TS. Hồ Minh Quang đảm nhiệm theo

Quyết định bổ nhiệm số 322/QĐ-XHNV-TCCB ngày 14/01/2013.

Về chương trình đào tạo của riêng ngành Trung Quốc học, ta có thể được hiểu

đây là một chuyên ngành đào tạo về đất nước học Trung Hoa. Người học sẽ được

trang bị kiến thức về văn hố, lịch sử, kinh tế, chính trị, mơi trường thiên nhiên,…

của khu vực văn hố Trung Hoa. Phạm vi nghiên cứu khơng chỉ gói gọn trong ranh

giới địa lý của Trung Hoa đại lục, mà còn bao hàm cả những khu vực khác như: Đài

Loan, Hongkong, Macau, những khu vực tập trung sinh sống của cộng đồng người

Hoa trên thế giới như Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Bangkok, Phnom

Penh, Vienchan, Jakarta,…

Công cụ cho việc tiếp cận với những kiến thức đó là ngoại ngữ: tiếng Trung

Quốc phổ thông. Việc đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành sẽ không quá chuyên sâu

như hướng chuyên ngữ, nhưng phải được thực hiện bài bản, đầy đủ để người học có

đủ trình độ ngoại ngữ thực hiện việc tìm hiểu nghiên cứu các lĩnh vực trong hệ

thống đất nước học Trung Hoa: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, văn học, ngơn

ngữ, lịch sử,… Nhưng đồng thời, người học cũng cần phải có khả năng ngoại ngữ

và tầm hiểu biết đủ rộng để có thể đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao

động, mà chủ yếu là hoạt động trong các lĩnh vực: thương mại, du lịch, sư phạm,

ngoại giao,…

Điểm đặc sắc trong chương trình cử nhân Đơng phương học chun ngành

Trung Quốc học là đa phần các môn chuyên ngành đều được giảng dạy bằng ngoại

ngữ của ngành là tiếng Hoa, do đó sinh viên chẳng những được trang bị lượng kiến

thức chuyên ngành phù hợp, mà khả năng ngoại ngữ cũng được tăng lên đáng kể.

Sinh viên ngành Trung Quốc học từ khóa 05 trở lại đây, sau khi tốt nghiệp hoặc

ngay trong quá trình học tập đã nhận được trên 50 suất học bổng các loại do chính

phủ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thuỵ Sĩ, Singapore,... tài trợ. Số nhântài sau khi hồn tất chương trình học tập ở nước ngoài, hầu như đều đã trở về nước

để tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.”

(nguồn: trang web: http://dongphuong.hcmussh.edu.vn)

2.2 Mục tiêu của ngành học

Với tiêu chí giúp sinh viên nắm vững và vận dụng một cách thông thạo, lưu

loát ngoại ngữ đã lựa chọn, ngành Trung Quốc học mạnh dạn áp dụng chương trình

tiếng Trung trình độ sơ – trung – cao cấp với 4 kỹ năng tổng hợp nghe – nói – đọc –

viết xuyên suốt trong 4 năm học. Giáo trình sử dụng được cập nhật thường xuyên

nhằm theo sát với thực tế sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc, môi trường

sinh hoạt đời thường. Giảng viên cơ hữu đều được đào tạo chính quy tại các đại học

danh tiếng của Trung Quốc. Mục tiêu đào tạo của ngành bao gồm:

Đào tạo ra các cử nhân ngành Trung Quốc học: các sinh viên sau khi ra trường

sẽ là những người phiên dịch giỏi về tiếng Trung Quốc, năng lực sử dụng thành thạo

các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), am hiểu tường

tận về các kiến thức như: văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội, địa lý, văn học, đất nước

con người Trung Quốc.

Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học, sinh viên được bồi dưỡng

các phương pháp phù hợp để độc lập thực hiện nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên

môn thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: các vấn đề về ngữ pháp tiếng

Trung Quốc, ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc, ngữ dụng học tiếng Trung Quốc,

Hán ngữ cổ đại, đối chiếu ngôn ngữ Trung - Việt, văn hoá Trung Hoa, văn học

Trung Quốc và các vấn đề chuyên môn khác. Sinh viên có thể tự định hình hướng

nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu để tiếp tục học tập và nghiên cứu xa hơn

trong lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc.

Trang bị cho người học khả năng phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn

đề thuộc lĩnh vực ngôn ngữ Trung Quốc, thực hiện tốt cơng tác phiên dịch (dịch nói

và dịch viết), giảng dạy tiếng Trung Quốc trong các phạm vi, điều kiện và hoạt động

công tác cụ thể. Những kiến thức cần biết về lý luận dịch, kỹ năng – kỹ thuật nghiệp

vụ phiên dịch và biên dịch.

Trang bị các kiến thức cơ bản về sư phạm học, giáo dục học và phương pháp

dạy tiếng Trung Quốc.

Với xu thế hiện nay, cộng động ASEAN sắp được chính thức thành lập, vì thế

số lượng sinh viên đăng kí vào các ngành Đông Nam Á học (bao gồm tiếngIndonesia và Thái Lan) ngày càng nhiều. Nhưng khơng vì thế mà Trung Quốc học

mất đi vị thế vốn có của nó. Đặc biệt trong năm học 2015-2016, khoa Đông phương

học được sự cho phép của Ban Giám hiệu nhà trường đã mạnh dạn mở thêm một

lớp đào tạo ngành Trung Quốc học nữa. Đây được xem là bước ngoặc lớn của khoa.

Ngoài ra, sinh viên còn phải tự học thêm tiếng Anh - ngơn ngữ được nói phổ biến

nhất trên thế giới hiện nay. Hơn thế nữa, ngành có Trung tâm Giáo dục Đài Loan đặt

tại cơ sở chính - thường xuyên hỗ trợ và cung cấp học bổng cho sinh viên của

ngành. Chính điều này đã đem đến cho ngành Trung Quốc học nhiều ưu thế.

2.3 Chất lượng đào tạo ngành Trung Quốc học

Về chương trình đào tạo, việc giảng dạy tiếng Trung không quá chuyên sâu

như hướng chuyên ngữ, nhưng vẫn được thực hiện bài bản, đầy đủ, giúp người học

đạt được trình độ tiếng Trung nhất định, có thể giao tiếp lưu loát, dịch thuật và trao

đổi thư từ, hợp đồng với đối tác Trung Quốc. Ngoài ra, một lợi thế rất lớn mà sinh

viên ngành Trung Quốc học thuộc khoa Đông phương học, trường Đại học Khoa

học Xã hội và Nhân văn TP.HCM nằm trong số ít có được, chính là phương pháp

“Học giản nhận phồn”. Hiện nay, có rất nhiều trường đại học, trung tâm ngoại ngữ

trong cả nước giảng dạy tiếng Trung nhưng hầu hết chỉ dạy tiếng Trung giản thể,

trong khi ngồi những cơng ty Trung Quốc thì lượng cơng ty, xí nghiệp Đài Loan,

Hồng Kơng, Macau đầu tư vào Việt Nam là không hề nhỏ (Đài Loan, Hồng Kông,

Macau chủ yếu sử dụng chữ phồn thể). Ngay từ năm thứ 2, sinh viên đã được tiếp

xúc với chữ phồn thể song song với học chữ giản thể và được các giảng viên nhiều

kinh nghiệm truyền đạt nhiều “mẹo” để nhớ chữ phồn thể mà không bị nhầm lẫn

với chữ giản thể. Chưa hết, đến năm thứ 4, sinh viên còn được học tiếng Quảng

Đơng - một nhóm ngữ âm chính trong tiếng Trung Quốc, được nói chủ yếu ở tỉnh

Quảng Đơng, khu vực phía Đơng của tỉnh Quảng Tây, Hồng Kông và Ma Cau. Đây

cũng là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong cộng đồng người Hoa sống ở

Đông Nam Á (chủ yếu ở Việt Nam, Malaysia, Singapore) và phương Tây (chủ yếu

ở Canada, Úc, Tây Âu và Hoa Kỳ). Những lợi thế này giúp cho sinh viên ngành

Trung Quốc học, khoa Đông phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học quốc gia TP.HCM mở rộng hơn sự lựa chọn nghề nghiệp của mình, có thể

làm cho cả cơng ty Trung Quốc lẫn công ty Đài Loan. Trong khi những sinh viêncũng học tiếng Trung Quốc nhưng chỉ học tiếng Trung giản thể sẽ bị bó hẹp phạm vi

tìm việc làm. Không đơn thuần là ngành đào tạo ngoại ngữ (tiếng Trung), ngành còn

trang bị cho người học kiến thức về đất nước Trung Hoa, cụ thể: văn hoá, con

người, lịch sử, kinh tế, chính trị, mơi trường thiên nhiên,…. Đây là một lợi thế của

ngành, cũng là điều mà rất nhiều sinh viên yêu thích dẫn đến lựa chọn ngành học

này. Bởi lẽ hiểu được ngôn ngữ của một quốc gia là một lợi thế lớn, nhưng sẽ càng

lợi thế hơn rất nhiều nếu chúng ta hiểu được văn hóa, lối sống, phong tục tập quán,

suy nghĩ của họ. Điều này sẽ giúp sinh viên hiểu cặn kẽ về môi trường mà họ đang

làm việc, con người mà họ tiếp xúc, tạo được sự thấu hiểu, kết hợp ăn ý giữa tất cả

các thành viên trong một công ty.PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH

TRUNG QUỐC HỌC

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 2 khóa sinh viên chưa tốt nghiệp của

ngành Trung Quốc học, khoa Đơng phương học, có tất cả 50 sinh viên trả lời về

những dự định tương lai của họ, trong đó:

- Khóa 2013 – 2017: 26 sinh viên

- Khóa 2012 – 2016: 24 sinh viên

1. Lý do chọn ngành Trung Quốc học của sinh viên hiện nay.

Hiện nay, khoảng 1/5 dân số thế giới sử dụng tiếng Trung Quốc làm tiếng

mẹ đẻ và tiếng Trung cũng chính là một trong sáu ngơn ngữ văn phòng của Liên

Hợp Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện đang là nền kinh tế lớn thứ hai trên

thế giới.Vì vậy, việc học tiếng Trung đem lại cho sinh viên rất nhiều cơ hội để

giao lưu và hội nhập thế giới. Có lẽ vì vậy mà lượng sinh viên theo học ngành

tiếng Trung có xu hướng ngày càng tăng ở nước ta hiện nay.

Biểu đồ 3.1 : Lý do chọn ngành Trung Quốc học của sinh viênQua tình

hìnhkhảo sátcủanhómnghiêncứu chothấy, cóđến90%sinhviênchọnhọcngànhTrung Quốc học là nguyện vọng đầu tiên và nếu có cơ hội chọn lại, 66% lượng sinh

viên vẫn chung thủy với lựa chọn ban đầu của mình. Khi được hỏi về lí do lựa chọn,

hầu hết những bạn được khảo sát cho biết, họ chọn lựa theo sở thích cá nhân. Vì

việc học tiếng Trung thuộc chuyên ngành Trung Quốc học không những giúp sinh

viên nhận được sự đào tạo chất lượng, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ màcòn được đi sâu khám phá về những điều thú vị của đất nước này, được trang bị các

kiến thức căn bản về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị,… của khu vực văn hóa

Trung Hoa. Hơn thế nữa, ngành Trung Quốc học hiện đã và đang đáp ứng được nhu

cầu cũng như kì vọng của các bạn sinh viên và các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, vẫn

có một lượng đáng kể các bạn sinh viên đã thay đổi nguyện vọng vì một số lý do

nào đó như: chạy theo đám đơng hay định hướng của gia đình nhưng lại mơ hồ hoặc

khơng có đam mê thực sự với ngành học.

Trong số các lý do trên, tỉ lệ sinh viên lựa chọn ngành học theo định hướng

gia đình cũng tương đương với tỉ lệ lựa chọn theo sở thích.

Như vậy, vẫn còn rất nhiều bạn chưa định hướng được ngành học cho tương

lai mà phải đi theo sự lựa chọn của gia đình. Ở các trường trung học phổ thông hiện

nay, việc tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên vẫn chưa được chú trọng nên hầu hết

các bạn đều gặp phải khó khăn khi xác định ngành nghề. Mặc dù vậy điều này vẫn

chứng tỏ ngành Trung Quốc học không chỉ thu hút sự quan tâm và chú ý của đông

đảo các bạn sinh viên mà còn thu hút được sự quan tâm của các bậc phụ huynh khi

họ cũng ý thức được triển vọng và tiềm năng của ngành học này trong thời buổi

hiện tại ở Việt Nam.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện mức độ hài lòng của gia đình về lựa chọn của

sinh viên:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 2: TRUNG QUỐC HỌC – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×