Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Lắp Đặt Hệ Thống Ống Gió

2 Lắp Đặt Hệ Thống Ống Gió

Tải bản đầy đủ - 0trang

BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNnghề

No.Thiết bịĐơn vị1Máy khoan tayCái2Máy cắt tayCái3Búa, vít, kìm, dao, cờ lêCái4Súng bắn siliconCái5Giàn giáo….BộBảng 10: Bảng đồ nghề dung cho thi công ống gió

5.2.2 Vật tư

Theo bên dưới, bao gồm nhưng khơng giới hạn vật tư trình bày bên dưới được

lên kế hoạch để sử dụng trong thi cơng:

No.Vật tưHệ thống1Ống gióĐiều hòa khơng khí, thơng gió2VCD, FDĐiều hòa khơng khí, thơng gió3Miệng gióĐiều hòa khơng khí, thơng gió4Cách nhiệt…Điều hòa khơng khí, thơng gióBảng 11: Bảng vật tư dự kiến ống gió

Loại vật tư sẽ dựa trên hồ sơ đệ trình của REE và được chấp thuận của bên Tư

vấn / Chủ đầu tư.

Vật tư chính và phụ kiện khi về tới công trường sẽ được kiểm tra khối lượng,

chất lượng và để đảm bảo đó là loại vật tư đã được chấp thuận.

Bảo quản vật tư: Thiết bị sẽ được cất giữ trong kho, trên những kệ gỗ và sẽ

được che chắn để đảm bảo không bị bụi bẩn.HÀ HẢIPage 77BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN5.2.3 Lưu đồ cơng việc

VẬT TƯ VÀO CƠNG TRƯỜNGKHƠNG

ĐẠTNGHIỆM THU

PHÊ DUYỆT

NHẬP KHO

HOẶCLẮP ĐẶT GIÁ ĐƠHOẶCLẮP ĐẶT ỐNG GIĨKHƠNG

NGHIỆM THUĐẠTTHỬ KÍN

KHƠNG

ĐẠTNGHIỆM THU

PHÊ DUYỆT

BƯỚC TIẾP THEOHÀ HẢIPage 78BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN5.2.4 Lp t ng giú vuụngTi treo

Bảo ônBích nối ống gió

Thép gãcSide of Duct

KÝch th í c èngDistance of Support

K/c gi¸ treoW>1200 MM1500 MMW<1200 MM

600 MM >WSize of thread rod

KÝch cì ty ren

M122000 MMM102000 MMM8Chi tiÕt treo èng giã ngangĐiển hìnhHình 40: lắp đặt giá đỡ cho ống gió vngKích thước

No.ống gió

(mm)Chiều

dày

tơnKhoảng cách giá đỡ

Dạng

kết nốiTy

treoGiá đỡ1≤ 6000.58C2620 ÷ 7600.58C0.75TDCM10V30x30x33761 ÷ 1000M8V25x25x3

V30x30x341001 ÷ 13500.75TDCM10V40x40x451360 ÷ 16000.95TDCM10V40x40x451601 ÷ 21300.95TDCM10V50x50x46≥ 21311.15TDCM10V50x50x4PhươngPhươngNgangĐứng3000

Từ sàn

đến

2500sàn(lớn

nhất

3500)2000Bảng 12: Ống gió vng và khoảng cách giá đỡHÀ HẢIPage 79BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNHình 41: Điển hình lắp đặt giá đỡ cho ống gió vng dưới sànHình 42: Điển hình lắp đặt giá đỡ cho ống gió vng trên tườngHÀ HẢIPage 80BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNHình 43: Điển hình lắp đặt giá đỡ cho ống gió trục đứng- giá đỡ trên sànHình 44: Điển hình lắp đặt giá đỡ cứng cho ống gió trên sànHÀ HẢIPage 81BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNKết nối ống gió bằng nẹp CHÀ HẢIPage 82BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNHình 45: Minh họa chi tiết kết nối ống gió nhánh

Kết nối với miệng gió:Hình

46: Minh họa chi tiết kết nối ống gió với miệng gióHÀ HẢIPage 83BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN5.2.5 Lắp đặt ống gió trònHình 47: Minh họa chi tiết kết nối ống gió trònHình 48: Minh họa chi tiết kết nối ống gió tròn với phụ kiệnHÀ HẢIPage 84BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN5.2.6Biện pháp thử xì ống gió5.2.6.1 Dụng cụ và thiết bị đồ nghề

Theo bảng danh sách được sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị được

trình bày bên dưới, đã được lên kế hoạch để sử dụng trong công việc:

STTTên thiết bịĐơn vị1Máy thử xì ống gióCái2Giàn giáoBộ3Búa, dao, kìm, cờ lê, tuốt tua vítCái4Máy khoan, máy cắtCái5Cưa sắtCái6Dao dọc giấyCái7Băng cảnh báo…CáiBảng 13: : Thiết bị sử dụng cho thi công thử xì ống gióHình 1: Minh họa máy đo gióHÀ HẢIPage 85BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNHình 2: Minh họa thiết bị đo rò rỉ áp suấtHÀ HẢIPage 86BIỆN PHÁP THI CƠNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆNHình 49: Minh họa phụ kiện thử xì ống gióHÀ HẢIPage 87Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Lắp Đặt Hệ Thống Ống Gió

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×