Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS

Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS

Tải bản đầy đủ - 0trang

nền kinh tế kỹ thuật số, Samsung đã sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp phát triển,

để công nhân trong những thị trường tiềm năng phát triển, để mọi người tạo nên những

khả năng mới.

Samsung hướng đến mục tiệu phát triển các công nghệ tối ưu và những quy trình hiệu

quả nhằm tạo ra thị trường mới, làm phong phú cuộc sống con người, và không ngừng

giúp Samsung trở thành một nhà doanh nghiệp hàng đầu có uy tín trên thị trường.

1.2.2. Sứ mệnh

“Trở thành công ty kỹ thuật số digital-Company tốt nhất”

Hình: Mơ hình sứ mệnh của tập đồn Samsungɛ

Kỹ thuật sốÁp dụng các quy trình xử

lý và hiệu quả nhấtTạo ra các sản phẩm công

nghệ và dịch vụ đứng đầuTrở thành công ty

kỹ thuật số digitalɛCompany

tốt

nhấtCông ty

Duy trì trọng tâm vào vào việc cùng cố tổ chức, tiếp tục là nhà tiên

phong trong cơng nghệ tồn cầu và là một cơng ty uy tín, có ttrachs

nhiệmChọn cách không né tránh mà đối diện trực tiếp với thử thách, Samsung đã từng bước

phát triển mạnh và trở thành một cơng ty tồn cầu. Nhiệm vụ trong tương lai gần được

Samsung đề ra đó chính là xây dựng những ý tưởng sáng tạo để phát triển các sản phẩm

và dịch vụ vuonwg lên đứng đầu trên thị trường thế giới.1.3. Sản phẩm kinh doanh

Là công ty dẫn đầu thị trường thế giới trong lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao và

truyền thông kỹ thuật số

Hiện tại, Samsung có 16 sản phẩm nổi bật trên thị trường thế giới, bao gồm: DRAM, TV

màu sử dụng ống catốt (CPT, CDT), SRAM, TFT-LCD glass substrates, TFT-LCD, STNLCD, tuner, thiết bị cầm tay sử dụng CDMA, TV màu (CTV), màn hình, bộ nhớ flash,

LCD Driver IC (LDI), PDP module, PCB for handheld (mobile phone plates), Flame

Retardant ABS, và Dimethyl Formamide (DMF).1.4. Cơ cấu tổ chức

Samsung có sự phân chia tổng thể thành những bộ phận nhỏ theo những tiêu thức chất

lượng khác nhau, những bộ phận đó thực hiện những chức năng riêng biệt nhưng có quan

hệ chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức.

1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

CHỦ TỊCH

HĐQTPHĨ CHỦ TỊCHHỘI ĐỒNGHĐQTBỘ PHẬNPHỊNGTHÀNH PHẦNNHÂN SỰQUẨN TRỊBỘ PHẬN

CƠNG NGHỆ

THƠNG TINPHỊNG

MARKETINGỦY BAN VỀ

TRÁCH NHIỆM

XÃ HỘI1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, Samsung nhiệm vụ cũng như chức năng của từng

phòng ban. Từ đoPhân tích mơi trường tổ chức đưa ra yêu cầu cũng như chỉ tiêu, định hướng làm việc cho

các phòng ban trong cơng ty.

-Chủ tịch: là người điều hành, quản lý cao nhất của tập đoàn.-Hội đồng quản trị: HĐQT của SamSung Electronics thực hiện quản lý minh bạch và

có trách nhiệm dựa trên quy trình điều hành cơng ty tiên tiến xoay quanh HĐQT.Lập chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT.

Chuẩn bị hoặc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu

tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.

Tổ chức việc thơng qua quyết định của HĐQT.

Giám sát q trình thực hiện các quyết định của HĐQ

Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đơng tại các phiên họp tập đồn.

-Phó chủ tịch:-Tổ chức hoạt động trong phòng ban nhân sự:Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự đảm bảo theo yêu cầu, chiến

lược của công ty và các bộ phận liên quan.

Tổ chức vầ phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, đào tạo và tái đào

tạo.

Tổ chức việc quản lý nhân sự tồn cơng.

Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao

động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty, xây dựng cơ

cấu tổ chức của cơng ty – các bộ phận liên quan.

Lên chương trình cho mỗi đợt tuyển dụng và tổ chức thực hiện.

Làm cầu nối giữa lãnh đạo công ty và tập thể người lao động-Phòng Marketing: là cầu nối giữa bên trong và bên ngoài, giữa sản phẩm va khách

hàng, giữa thuộc tính sản phẩm và nhu cầu khách hàng.Chức năng của phòng Marketing:

-Nghiên cứu tiếp thị và thơng tin, tìm hiểu sự thật ngầm hiểu khách hàng-Lập hồ sơ thị trườngvà dự báo doanh thu.-Khảo sát hành vi ứng xử của khách hàng tiềm năng.-Phân khúc thị trường, xác định mục tiểu, định vị thương hiệu Samsung trên thị

trường-Phát triển sản phẩm, hồn thiện sản phẩm với các thuộc tính mà thị trường mong

muốn-Xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược Marketing.Phần 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG TỔ CHỨC2.1. Phân tích mơi trường vĩ mơ

2.1.1. Mơi trường chính trị, pháp luật

Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc trong ngoại thương, giáo dục... đều tạo điều kiện để

công ty trong nước phát triển. Đặc biệt là những ngành nghề xương sống như công

nghiệp nặng, điện tử. Đặc biệt, Hàn Quốc đã có những tiến bộ từ năm 1990 trong lĩnh

vực sở hữu trí tuệ và R&D. Trong thập kỷ qua, chi phí cho R&D tại Đơng Á nói chung và

Hàn Quốc nói riêng đã tăng hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Theo số liệu thuthập được Yonhap New Agency thì Hàn Quốc dành 3,74% GDP cho R&D. Chính phủ

Hàn Quốc ngoài việc tài trợ trực tiếp cho hoạt động R&D của khối nhà nước, mà còn

dành nguồn lực tài chính đáng kể để hỗ trợ R&D cho khối doanh nghiệp. Điều này đã tạo

điều kiện thúc đẩy cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Samsung, có thêm

nhiều những s tưởng hữu ích và có những bước tiến nhảy vọt về công nghệ.

Việt Nam la một nước nông nghiệp lâu đời, thế nên thế mạnh của kinh tế Việt Nam chỉ

tập trung vào nông nghiệp, và sau này là một số nghành cơng nghiệp nhẹ. Vì vậy, nghành

công nghiệp điện tử đã không được quan tâm đúng mức vào những năm trước đây. Khi

chính phủ mở cửa thị trường, thị trường điện tử Việt Nam nhanh chóng rơi vào tay các

doanh nghiệp nước ngồi trong đó có Samsung. Samsung đã biết tận dụng chính sách ưu

đãi thuế trong giai đoạn mở cửa của Việt Nam, đầu tư mạnh vào Việt Nam và thơn tính

thị trường

2.1.2. Mơi trường kinh tế

Hàn Quốc nằm trong số 25 nền kinh tế đứng đầu về xếp hạng môi trường kinh doanh.

Thực tế, sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997, Hàn Quốc đã “xốc” lại toàn bộ hệ

thống doanh nghiệp cũng như các quy trình thủ tục. Chỉ trong một thời gian ngắn, nền

kih tế Đơng Á này loại bỏ 6 nghìn trong tổng số 12 nghìn văn bản quy định về thủ tục

hành chính. Với nền kinh té thị trường năng động, Hàn Quốc đã sớm trở thành quôc gia

phát triển với GDP >20.000 USD. Có thể nói khơng có quốc gia nào gặt hái được nhiều

tiến bộ như các lĩnh vực kinh tế, xuất khẩu, văn hóa và cả vị thế đất nước nhiều như Hàn

Quốc trong thập kỉ vừa qua. Điều này đã đem lại thuận lợi rất lớn cho hoạt động kinh

doanh của các công ty và doanh nghiệp tại chính quốc.

2.1.3. Mơi trường văn hóa xã hội

2.1.3.1. Văn hóa Hàn Quốc

Văn hóa Hàn Quốc ln hướng đến hàng trong nước nên Samsung nên rất được người

Hàn Quốc ưa chuộng và trở thành niềm tự hào của họ khi tập đoàn này đã vượt qua

những đối thủ Nhật Bản để trở thành một trong những thương hiệu được biết đến nhiều

nhất trên thế giới trong lĩnh vực chip điệ tử, điện thoại di động và màn hình phẳng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×