Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả so sánh đánh giá các phương án sản xuất nước nóng

Kết quả so sánh đánh giá các phương án sản xuất nước nóng

Tải bản đầy đủ - 0trang

NLMT+ĐIỆNNHIỆT1Số người sử

dụng4442Tổng lượng nước

nóng dùng/ ngày200 lít200 lít200 lít3Chi phí sử dụng/

tháng390.000VNĐ185.000 VNĐ87.000 VNĐ4Chi phí sử dụng/

năm4.680.000

VNĐ2.226.739

VNĐ1.052.090

VNĐ5Số tiền tiết kiệm/

năm2.453.261

VNĐ3.627.910

VNĐ6Chi phí đầu tư

ban đầu16.500.000

VNĐ17.000.000

VNĐ7Số năm hồn vốn6,8 năm4,7 năm8Chi phí điện

trong 15 năm70.200.000

VNĐ33.401.085

VNĐ15.781.350

VNĐ9Tuổi thọ của máy6151510Chi phí đầu tư 10

năm kế tiếp6.000.000

VNĐKhơngKhơng11Tổng chi phí

trong 15 năm82.200.000

VNĐ49.901.085

VNĐ32.781.350

VNĐ12Số tiền tiết kiệm

trong 15 năm32.298.915

VNĐ49.418.650

VNĐ6.000.000

VNĐBảng so sánh hiệu quả kinh tế của phương án đun nước nóng bằng bơm

nhiệt với các phương án đun nước nóng khácCác loại chi phíCác phương án đun nước nóngSự thay đổi22Chi phí lắp đặtChi phí vận hànhGía thành sản

xuất nhiệt+ Phương án dùng điệnChuẩn+ Phương án dùng NLMT +

ĐiệnTăng 2,75 lần+ Phương án dùng bình nước

nóng bơm nhiệtTăng 2,83 lần+ Phương án dùng điệnChuẩn+ Phương án dùng NLMT +

ĐiệnGiam 52,4%+ Phương án dùng bình nước

nóng bơm nhiệtGiam 77,5%+ Phương án dùng điệnChuẩn+ Phương án dùng NLMT +

ĐiệnGiam 41,9%+ Phương án dùng bình nước

nóng bơm nhiệtGiam 61,8%Bảng thể hiện sự thay đổi các mặt đánh giá so với phương án sử dụng điện

để đun nước nóng

Chi phí sản

xuất nhiệt

[VND/kWh

nhiệt]Các phương

ánChi phí đầu

tư ban đầu

[VND]Chi phí vận

hành

[VND/năm]Tuổi thọSử dụng điện6.000.0004.680.000061632Sử dụng

NLMT kết

hợp điện16.500.0002.226.73915948Sử dụng bơm

nhiệt17.000.0001.052.09015626[ năm]Bảng thể hiện kết quả so sánh các phương án sản xuất nước nóng

Như vậy: chỉ cần đầu tư 1 máy sản xuất nước nóng kiểu bơm nhiệt (bình đun

nước nóng sử dụng bơm nhiệt) 200 lít cho hộ 4 người sử dụng. Sau 4 năm 723tháng sử dụng đã hoàn toàn thu hồi vốn; và 10 năm 5 tháng sau đó vẫn sử

dụng bình thường mà khơng phải tốn chi phí đầu tư lại từ đầu Tiết kiệm cho

bạn một khoản chi phí sau thời gian sử dụng miễn phí là: (390.000 – 87.000)

x 125 tháng= 37.873.000 (VNĐ). Và sau 15 năm thì tổng số tiền tiết kiệm

được là 49.418.650 VNĐ, nếu sử dụng ở quy mô lớn hơn như khách sạn

hoặc khu chung cư thì số tiền tiết kiệm được khi đun nước nóng bằng bơm

nhiệt sẽ còn lớn hơn rất nhiều.Kết luận

Bơm nhiệt đun nước nóng là thiết bị có nhiều ưu điểm nổi bật, ngoài ưu

điểm về hiệu quả sử dụng năng lượng nó còn có nhiều ưu điểm khác như:

giá thành vận hành thấp, đặc biệt thiết bị không gây ô nhiễm môi trường

khi sử dụng. Mặt khác thời gian hồn vốn so với phương án đun nước

nóng dùng điện chỉ trong 4,7 năm. Và sau 15 năm thì tổng số tiền tiết24kiệm được là 49.418.650 VNĐ, nếu sử dụng ở quy mô lớn hơn như khách

sạn hoặc khu chung cư thì số tiền tiết kiệm được khi đun nước nóng bằng

bơm nhiệt sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Vì thế bơm nhiệt đun nước nóng là

phương án sản xuất nước nóng sinh hoạt tiết kiệm và hiệu quả nhất đối

với nước ta để thay thế phương án đun nước nóng bằng điện trở đang

được sử dụng rộng rãi hiện nay, góp phần vào việc sử dụng năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong giai

đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng

dụng, Nhà Xuất Bản Giáo Dục.

2. PGS.TS Hoàng Dương Hùng, Năng lượng mặt trời lý thuyết và ứng dụng,

NXB khoa học kỹ thuật.

3. Hồng Đình Tín, Truyền nhiệt & Tính tốn thiết bị trao đổi nhiệt,Nhà

xuất bản khoa học và kỹ thuật, 2001.

4. Nguyễn Bốn- Hoàng Dương Hùng, Hàm phân bố nhiệt độ chất lỏng trong

panel mặt trời, Tạp chí khoa học và cơng nghệ các trường Đại học kỹ

thuật255. John A. Duffie, William A. Beckman, Solar Engineering of Thermal

Processes, A Wiley – Interscience Publication, 1991.

6. Saman Rashidi, Javad Abolfazli Esfahani, Abbas Rashidi, A review on the

applications of porous materials in solar energy systems, 5 February

2017.

7. Thomas B. Jonhanson, Henry Kelly, Robert H. Williams, Renewable

Energy Earths can -Publication Ltd, London, 2007.

8. Vijay Dwivedi, Thermal Modelling and Control of Domestic Hot Water

Tank, Master of Science in Energy Systems and the Environment,

September 2009.

9. Grazia Leonzio, Solar systems integrated with absorption heat pumps and

thermal energy storeges.

10.http://www.maynuocnong.com/381-nhung-dieu-can-biet-ve-may-bomnhiet-nuoc-nong/

11.https://sites.google.com/site/maynuocnongbomnhietvn/home/nguyn-lmy-nc-nng-bm-nhit-heat-pump

12.http://aromax.vn/chi-tiet-tin/bom-nhiet-heat-pump-la-gi.html26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả so sánh đánh giá các phương án sản xuất nước nóng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×