Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số hình ảnh về bơm nhiệt trong đời sống và sản xuất:

Một số hình ảnh về bơm nhiệt trong đời sống và sản xuất:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bơm nhiệt cơng nghiệp MEGASUN MGS-25HPMáy nước nóng bơm nhiệt JIKO9Máy nước nóng bơm nhiệt GIAHOMáy nước nóng bơm nhiệt heat PUMP – JIKO10Máy bơm nhiệt SEAMAX SM-2HP-500 LÍTMáy bơm nhiệt cho khách sạn WIKA11Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIẾT KIỆM NĂNG

LƯỢNG CHO BÌNH NƯỚC NĨNG SỬ DỤNG

BƠM NHIỆT

1. Cấu tạo bình nước nóng sử dụng bơm nhiệt

_ Cấu tạo của bơm nhiệt gồm có 4 phần chính là dàn nóng, van tiết lưu,

dàn lạnh và máy nén gas.Cấu tạo bình đun nước nóng sử dụng bơm nhiệt12Bình đun sử dụng bơm nhiệt2. Nguyên lý làm việc

_ Bơm nhiệt làm việc bằng cách truyền tải nhiệt không phải theo nguyên

tắc chuyển đổi điện năng thành nhiệt năng.

_ Một bơm nhiệt lấy năng lượng nhiệt từ nguồn nhiệt thấp (không khí

xung quanh hoặc nguồn nước thải) và vận chuyển chúng đến bình chứa

nước nóng nhiệt độ cao.

_ Điện năng được sử dụng để nâng chất lượng (nhiệt độ) của năng lượng

nhiệt chứ không phải tạo ra năng lượng nhiệt.

_ Nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt hoàn toàn giống với ngun lý của

máy điều hòa khơng khí. Tuy nhiên, nếu điều hòa khơng khí sử dụng

nhiệt lạnh tạo ra từ dàn lạnh thì bơm nhiệt sử dụng nhiệt nóng tạo ra từ

dàn nóng hoặc sử dụng cả nhiệt nóng tạo ra từ dàn nóng và nhiệt lạnh tạo

ra từ dàn lạnh. Tùy theo nhu cầu sử dụng, công suất khác nhau mà cấu tạo

của bơm nhiệt khác nhau.13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số hình ảnh về bơm nhiệt trong đời sống và sản xuất:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×