Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các địa điểm thực tập

Các địa điểm thực tập

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1 Cầu Nam Ô

1. Cầu Dàn Thép :Trụ đặc thân hẹpLiên kết Bu Lơng Cường độ cao2. Cầu Nam Ơ cũ

+ Lý trình : Km 917+198, QL1A thuộc địa phận quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

+ Chiều dài L = 328.15m.

+ Khổ cầu : 7+2x1.5m

+ Số nhịp :13

+ Chiều dài nhịp l=24m

+ Số dầm chủ :10

+ Dạng tiết diện dầm chủ : 2 Nhịp dẫn chữ I, còn lại là nhịp chữ T.

+ Số dầm ngang trên 1 nhịp 5, mỗi dầm ngang cách nhau 6m, chiều dày dầm ngang 16cm, mối nối dầm ngang cao 60cmCấu tạo dầm chủ, trụ, kết cấu nhịp2 nhịp 2 bên bờ là dầm chữ ITrụ Cầu và Kết Cấu NhịpCác nhịp giữa là dầm chữ TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các địa điểm thực tập

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×