Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số chiến thuật thương lượng, đàm phán trong kinh doanh

Một số chiến thuật thương lượng, đàm phán trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

6. Chiến thuật "hỏi ý kiến cấp trên" hoặc

"hỏi ý kiến bà xã“

7. Chiến thuật “thả bóng thăm dò”

8. Chiến thuật “thêm thắt”

9. Chiến thuật “xẻ thành mảnh nhỏ”

10. Chiến thuật “không đàm phán không

thương lượng”

11. Chiến thuật “chia nhỏ tiền”

12. Chiến thuật “cưa đôi chênh lệch”

13. Chiến thuật “mặc cả có đi có lại”

14. Chiến thuật “giả bộ từ bỏ”

15. Chiến thuật “từ chối dứt khoát”16. Chiến thuật “ép bí” hay “ép giá”

17. Chiến thuật “giả bộ ngây thơ”

18. Chiến thuật “siết ốc”

19. Chiến thuật “liên tưởng”

20. Chiến thuật “kích thích mua hàng”

21. Chiến thuật "quậy" và “quấy rối”

22. Chiến thuật “nóng giận khơng bình

thường”

23. Chiến thuật “nước đã chảy qua đập”

24. Chiến thuật “người tốt - người xấu hay

chiến thuật hai mặt”

25. Chiến thuật “dồn nhau tới bờ vực nguy

hiểm”26. Chiến thuật “tâng bốc và hài hước

trong đàm phán - thương lượng”

27. Chiến thuật “đặt các điều kiện và giới

hạn khống chế”

28. Chiến thuật “đẩy vấn đề vào sự đã rồi”

29. Chiến thuật “tung ra bằng chứng và các

số liệu thống kê”

30. Chiến thuật “lấy cái nọ bù cái kia”

31. Chiến thuật “bắt chẹt”

32. Chiến thuật “trì hỗn”

33. Chiến thuật “lừa phỉnh”

34. Chiến thuật “đưa ra yêu cầu làm theo

thông lệ” hoặc “quy định thông thường”35. Chiến thuật “không bao giờ đồng ý

ngay cho đề nghị đầu tiên”

36. Chiến thuật “chia cắt đối phương để

thương lượng”

37. Chiến thuật “đối tác đến tham quan cơ

sở của mình”

38. Chiến thuật “thuyết trình giới thiệu”

39. Chiến thuật “lập tuyến chắn”

40. Chiến thuật “ăn vạ bị xúc phạm” hoặc

“bội ước”

41. Chiến thuật “khai thác thông tin qua

các đối tác đang cạnh tranh nhau”Những lỗi thông thường trong đàm

phán

1. Bước vào đàm phán với một đầu óc

khơng minh mẫn.

2. Khơng biết ai là người có quyền quyết

định trong đàm phán.

3. Khơng biết giá trị sức mạnh của mình và

sử dụng nó như thế nào có hiệu quả.

4. Bước vào đàm phán với một mục đích

chung chung là đạt được kết quả cuối

cùng của cuộc đàm phán.

5. Không đề xuất những quan điểm và lý lẽ

có giá trị.Những lỗi thơng thường trong đàm

phán

6. Khơng kiểm sốt những yếu tố tưởng

như khơng quan trọng như thời gian và

trật tự của các vấn đề.

7. Không để cho bên kia đưa ra đề nghị

trước.

8. Bỏ qua thời gian và địa điểm như là một

vũ khí trong đàm phán.

9. Từ bỏ khi cuộc đàm phán dường như đi

đến bế tắc.

10. Không biết kết thúc đúng lúc.CÁM ƠN CÁC BẠN!

Email: nguyen1975hongphan@yahoo.com

ĐT: 0903169291Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số chiến thuật thương lượng, đàm phán trong kinh doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×