Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Kỹ năng động viên, khích lệ việc thực

hiện quyết định quản lý

* Về bản chất tâm lý, quá trình động viên,

khích lệ là q trình tạo ra động cơ thúc

đẩy việc thực hiện quyết định quản lý đạt

kết quả cao.

Động cơ

Xu hướng cá

nhân:

- Nhu cầu.

- Hứng thú.

- Lí tưởng.

- Niềm tin.

- Thế giới quan.Đặc điểm thực

tế của đơn vị:

- Giá trị của

đơn vị.

- Các quy định.

- Chế độ chính

sách.Các đặc trưng

của cơng việc:

- Kỹ năng.

- Tầm quan

trọng.

- Tính độc lập.* Các biện pháp động viên, khích lệ tương

ứng như:

- Biện pháp tác động vào động cơ chính trị tư tưởng nhằm làm cho họ nhận thức đầy

đủ, đúng đắn hành động của họ phù hợp

với nội qui cơ quan, qui định pháp luật,…

- Biện pháp tác động vào động cơ hoạt

động vì cơng việc nhằm làm cho họ

khẳng định năng lực cơng tác của bản

thân mình, ln ln cố gắng hồn thành

mọi cơng việc được phân cơng.- Biện pháp tác động vào động cơ hoạt

động vì người khác nhằm làm cho họ thể

hiện tinh thần tập thể, cộng đồng xã hội.

- Biện pháp tác động vào nhu cầu vật chất.

- Biện pháp tác động vào nhu cầu tình cảm.

- Biện pháp tác động vào nhu cầu xã hội.3. Kỹ năng kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết

quả thực hiện quyết định quản lý

* Về bản chất tâm lý, kiểm tra, nhận xét,

đánh giá là quá trình so sánh kết quả đạt

được với mục tiêu ban đầu nhằm kịp thời

phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết

điểm trong quá trình thực hiện quyết định

quản lý.* Chú ý đến các biện pháp kiểm tra, nhận xét

, đánh giá sau:

- Tránh để cho sự "thiện cảm" hoặc "ác cảm

" chi phối quá trình kiểm tra, nhận xét,

đánh giá: thích ai thì chỉ thiên về cái tốt

đẹp của họ, ghét ai thì thiên về cái xấu

nhiều hơn.

-> Nên công tâm, khách quan trong kiểm tra,

nhận xét, đánh giá.

- Người lãnh đạo tránh dùng các phẩm chất

của bản thân mình làm "chuẩn" cho việc

kiểm tra, nhận xét, đánh giá người khác.

-> Nên dựa vào các tiêu chuẩn định sẵn,

khách quan, khoa học để làm cơ sở cho

việc kiểm tra, nhận xét, đánh giá.- Tránh để cho tâm trạng bản thân ảnh

hưởng đến sự kiểm tra, nhận xét, đánh

giá: khi phấn khởi, say sưa thì thiên về cái

tốt, đơn giản hóa mọi vấn đề; khi có sự

bực tức mệt nhọc thì thiên về cái tiêu cực

nhiều hơn, phức tạp hóa mọi vấn đề.

-> Nên làm chủ đời sống tình cảm của bản

thân.

- Tránh để cho "ấn tượng ban đầu" chi phối

quá trình kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

-> Nên dựa vào kết quả hiện tại làm cơ sở

để kiểm tra, nhận xét, đánh giá.CÁM ƠN CÁC BẠN!

Email: nguyen1975hongphan@yahoo.com

ĐT: 0903169291Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kỹ năng tâm lý trong quá trình tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×