Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý trong giao tiếp lãnh đạo và thương lượng, đàm phán

Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý trong giao tiếp lãnh đạo và thương lượng, đàm phán

Tải bản đầy đủ - 0trang

--Đặc điểm của ấn tượng ban đầu

Ấn tượng ban đầu mang tính chủ quan rõ

rệt.

Ấn tượng ban đầu thường để lại dấu ấn

mạnh mẽ, sâu đậm khó phai mờ.

Hình ảnh về ấn tượng ban đầu thường

chưa được chọn lọc, chưa toàn diện, chưa

phản ánh khái quát, đầy đủ về bản chất

đối tượng.

Ấn tượng ban đầu có thể ngày càng được

bổ xung rõ nét, hồn chỉnh dần trong q

trình giao tiếp.Những yếu tố tác động tạo ra ấn tượng ban

đầu

- Thông tin ban đầu.

- Đặc điểm trung tâm, nét nhân cách chính.

- Đặc điểm điển hình, nổi bật dễ nhìn thấy

của đối tượng giao tiếp.

- Đặc điểm độc đáo kích thích mạnh tác

động.

- Đặc điểm chủ quan, tâm trạng của người

mang ấn tượng.Cấu trúc của ấn tượng ban đầu

- Yếu tố khách quan: hình ảnh bên ngồi

của đối tượng như dáng điệu, diện mạo,

hành vi, cử chỉ, điệu bộ,… tác động mạnh

ngay từ những phút gặp gỡ đầu tiên.

- Yếu tố chủ quan: kinh nghiệm, định kiến;

cảm xúc, tâm trạng; tâm thế; tuổi tác,

giới tính.----Vai trò của ấn tượng ban đầu

Ấn tượng ban đầu là dấu hiệu sơ khai, có thể

đúng, có thể sai nhưng khó phai mờ, chi phối

mạnh mẽ nhận thức, thái độ và hành vi của

người giao tiếp.

Ấn tượng ban đầu tốt đẹp sẽ đem lại thuận

lợi cho qua trình giao tiếp về sau và ngược

lại.

Trong giao tiếp cần chú ý tạo ra những ấn

tượng ban đầu thuận lợi bằng sự trung thực,

tháo vát, thân thiện và gần gũi.

Ấn tượng ban đầu là sự định hướng đầu tiên

trong việc đánh giá đối tượng và gây sự chú

ý của mọi người.2.2. Nhận thức trong giao tiếp

- Đó là quá trình hiểu biết lẫn nhau giữa các

chủ thể trong giao tiếp từ đặc điểm bên

ngoài đến đặc điểm bên trong. Đây là cơ

sở giúp con người định hướng và định vị

trong giao tiếp.

- Khi giao tiếp trong lãnh đạo và thương

lượng đàm phán, ta cần chủ động thể

hiện các đặc điểm của của mình; đồng

thời cần nắm bắt đầy đủ các đặc điểm

bên trong của đối tượng giao tiếp.3.3. Xúc cảm trong giao tiếp

- Đó là q trình biểu hiện sự rung động, thái

độ lẫn nhau giữa các chủ thể giao tiếp.

- Có 2 biểu hiện thái độ trong giao tiếp: thái

độ tính cực và thái độ tiêu cực. Thái độ tích

cực là động lực thúc đẩy con người giao

tiếp với nhau; ngược lại, thái độ tiêu cực sẽ

kìm chế quan hệ giao tiếp của con người.

- Khi giao tiếp trong lãnh đạo và thương

lượng đàm phán, ta cần làm chủ xúc cảm

của bản thân và tạo ra thái độ tích cực ở

đối tượng giao tiếp.3.4. Thế tâm lý trong giao tiếp

- Đó là vị trí tâm lý của các chủ thể trong

giao tiếp: cao, thấp hay ngang nhau. Từ

đó, nó quy định một trạng thái tâm lý

tương ứng như tự cao, tự ti hay tự tin.

- Khi giao tiếp trong lãnh đạo và thương

lượng đàm phán, ta cần xác định đúng

thế tâm lý của đối tượng và bản thân cho

phù hợp.3. Kỹ năng sử dụng phương tiện giao

tiếp trong lãnh đạo và thương lượng,

đàm phán

- Phương tiện giao tiếp là những công cụ

mà con người dùng để trao đổi thơng tin,

tình cảm và hình thành động cơ thúc đẩy

hành động trong quá trình giao tiếp.

- Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp là

khả năng dùng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ

phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng,

nội dung và hoàn cảnh giao tiếp, đáp ứng

được những yêu cầu khi sử dụng chúng,

góp phần thành cơng trong giao tiếp.* Các yêu cầu khi sử dụng phương tiện

ngôn ngữ (nói và viết):

- Ngơn ngữ phải thể hiện được ý và nghĩa,

đồng thời phải làm cho người tiếp nhận

hiểu đúng ý và nghĩa.

- Ngôn ngữ giao tiếp phải truyền cảm, đó là

sự thay đổi cường độ, tốc độ, nhịp điệu

của tiếng nói và đường nét của chữ viết.

- Ngơn ngữ giao tiếp phải phù hợp với từng

đối tượng, nội dung và ngữ cảnh giao

tiếp.- Ngơn ngữ giao tiếp phải có văn hóa, văn

minh, lịch sự.

- Nên lựa chọn thống nhất ngôn ngữ trong

giao tiếp, không nên đan xen nhiều ngôn

ngữ khác nhau.

- Nên sử dụng từ ngữ phổ thông, tránh sử

dụng tiếng “lóng” (chạy, bơi trơn, lúa,

hợp tác xã, biến, vã, ngựa, rửa, gà công

nghiệp, nổ, sân sau, đụng hàng, tự sướng,

…), phương ngữ,…

- Đặc biệt đối với ngôn ngữ viết, từ ngữ

phải chính xác, hình thức trình bày rõ

ràng, sạch đẹp, đúng quy định (nếu có).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý trong giao tiếp lãnh đạo và thương lượng, đàm phán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×