Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kết quả thử nghiệm

2 Kết quả thử nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.2 Kết quả kiểm thử hoạt động của mạch

Sau khi di chuyển miếng nhựa lại gần cảm biến tương tự như mực nước dâng lên, ta

có mực nước đo được H = 92cm,46Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.3 Kết quả sau khi di chuyển miếng nhựa lại gần

Sau khi thổi hơi vào cảm biến lưu lượng S201 và di miếng nhựa ra ( mực nước rút ),

ta thu được kết quả là H = 70cm, lưu lượng L = 2380l/h47Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.4 Kết quả khi thổi hơi và di chuyển miếng nhựa ra xa

5.3 Hoạt động của Server

Server mở 1 cổng 9999 chờ client (ở đây là mạch phần cứng) sau khi bật mạch chạy

ta thấy có thông báo là “ đã kết nối với client 27.66.147.268:28679”,48Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.5 Hoạt động của Server

Dữ liệu đo được từ mạch gửi về Server với chu kỳ 21s 1 lần gửi, tùy thuộc vào yêu

cầu thu thập kết quả có thể thay đổi chu kỳ sao cho hợp lý.Hình 5.6 Server nhận dữ liệu gửi về từ mạchSau khi nhận được dữ liệu từ client, Server gửi dữ liệu thu được vào database49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kết quả thử nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×