Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.2 Kết quả kiểm thử hoạt động của mạch

Sau khi di chuyển miếng nhựa lại gần cảm biến tương tự như mực nước dâng lên, ta

có mực nước đo được H = 92cm,46Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.3 Kết quả sau khi di chuyển miếng nhựa lại gần

Sau khi thổi hơi vào cảm biến lưu lượng S201 và di miếng nhựa ra ( mực nước rút ),

ta thu được kết quả là H = 70cm, lưu lượng L = 2380l/h47Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.4 Kết quả khi thổi hơi và di chuyển miếng nhựa ra xa

5.3 Hoạt động của Server

Server mở 1 cổng 9999 chờ client (ở đây là mạch phần cứng) sau khi bật mạch chạy

ta thấy có thông báo là “ đã kết nối với client 27.66.147.268:28679”,48Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.5 Hoạt động của Server

Dữ liệu đo được từ mạch gửi về Server với chu kỳ 21s 1 lần gửi, tùy thuộc vào yêu

cầu thu thập kết quả có thể thay đổi chu kỳ sao cho hợp lý.Hình 5.6 Server nhận dữ liệu gửi về từ mạchSau khi nhận được dữ liệu từ client, Server gửi dữ liệu thu được vào database49Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.7 Server đẩy dữ liệu thu được vào database

5.4 Kết quả hiển thị lên web

Max là giá trị cao nhất đã đo được

Min là giá trị nhỏ nhất đã đo được

Live Mucnuoc là giá trị đo được trong 2 lần gần nhất

Thời gian là thời gian thực lúc đo

Báo động 1,2,3 là các mức cảnh báo ở nơi cần đo, có thể thay đổi tùy vào mỗi nơiHình 5.8 Kết quả mực nước đo được hiển thị lên web50Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmHình 5.9 Kết quả lưu lượng nước đo được hiển thị lên web

5.5 Đánh giá kết quả và hướng phát triển

Phần cứng hoạt động tương đối ổn định, do Pin mặt trời có cơng suất nhỏ khơng

đáp ứng được dòng cho Model sim900 chạy nên em vẫn sử dụng apdapter, kết quả

đo vẫn còn sai số tuy nhiên khơng đáng kể, mới chỉ test được ở môi trường khô,

chưa kiểm thử vào nước. Việc duy trì hoạt động ổn định cho mạch cũng là một

trong những khó khăn. Phần mềm hiển thị đúng với kết quả thu được từ phần cứng,

giao diện chỉ hiển thị kết quả, chức năng của web còn rất đơn giản.

Do thời gian tìm hiểu và xây dựng hệ thống cũng như kiến thức còn hạn chế,

thêm vào đó đề tài là lĩnh vực nghiên cứu lớn nên hệ thống hoạt động mới chỉ dùng

ở mức nghiên cứu, chưa thể đưa ra áp dụng thực tế, chưa đầy đủ chức năng để tới

tay người dùng.

Cần có thêm thời gian nghiên cứu để hồn thiện chương trình hơn, có thể phát

triển đo thêm thơng số như áp suất khí, gió với độ chính xác cao hơn, bổ sung thêm

chức năng cho web như vẽ biểu đồ thông số, chức năng cảnh báo tới người sử dụng

khi đạt ngưỡng lũ ... Bên cạnh đó có thể ứng dụng đề tài vào thực tiễn.

5.6 Kết luận chương

Quá trình nghiên cứu, giúp em có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình lũ lụt tại nước

ta, hiểu hơn về các hoạt động đo lường lũ, các mức cảnh báo lũ lụt, bên cạnh đó em51Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmđã hoàn thành được việc đo mực nước và lưu lượng nước cũng như hiển thị lên

web, mặc dù kết quả vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đề tài, nhưng dẫu sao nó

cũng giúp ích cho em củng cố kiến thức chuyên ngành của mình, giúp em rèn luyện

nhiều kỹ năng nghiên cứu.52Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảnh báo lũ sớmTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bùi Anh Tú, Luận án Thạc sỹ “Giải pháp quản lý tổng hợp lũ trong điều kiện

biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại trên lưu vực sông Hương”, ngày 11 tháng

5 năm 2015.

[2] Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính

phủ.

[3]https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/congnghe2/ttcnmoitruong/lythuyet/ch1.h

tm, truy cập lần cuối ngày 12/3

[4]https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/congnghe2/ttcnmoitruong/lythuyet/ch2.h

tm, truy cập lần cuối ngày 12/3

[5] https://voer.edu.vn/c/mo-hinh-client-server/761b0302/eedbe7c9, truy cập lần

cuối ngày 15/3/2018.

[6] http://it.die.vn/x/xampp/, truy cập lần cuối ngày 15/3/2018.

[7] http://vietmoz.net/kien-thuc-seo/thuat-ngu-seo/Thuat-ngu-Client-280/ truy cập

lần cuối ngày 16/3/2018.

[8] http://banlinhkien.vn.

[9] https://www.youtube.com/watch?v=wpAA3qeOYiI

[10] arduino.vn

[11] https://circuitdigest.com/article/16x2-lcd-display-module-pinout-datasheet truy

cập lần cuối ngày 01/06/2018

[12]http://www.hoclaptrinhweb.com/c/c-lap-trinh-socket-giao-tiep-tcpa0clientserver-hltw1267.aspx truy cập lần cuối ngày 01/06/2018

[13] https://o7planning.org/vi/10393/huong-dan-lap-trinh-java-socket truy cập lần

cuối ngày 01/06/201853Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×