Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc tính H.P là cơ sở khoa học của điều trị

Đặc tính H.P là cơ sở khoa học của điều trị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kháng sinh ổn định ở môi trường pH>41. Vakil N, et al. Am J Gastroenterol 2009; 104: 26-30

2. Erah PO, et al. J ò Antimicrobial Chemo; 1997; 39: 5-12Hiệu quả các PPI ức chế bài tiết axit

Đa liều (pH)Đơn liều (pH)

Omeprazole 20mgNTN1,83,5GERD

Pantoprazole 30mg

Lansoprazole 40mg

Rabeprazole 20mg

Esomeprazole 40mg3,6NTN2,9GERD2,93,6NTN3,44,1GERD2,93,7NTN3,54,5GERD3,33,3NTN3,64,8GERD3,64,4Kirchheiner J. Eur J Clin Pharmacol. 200940mg3,5Phác đồ diệt H.P

 Phác đồ lựa chọn đầu tiên:

Khi dùng 14 ngày

− PPI và 2 trong 3 kháng sinh:

− Clarithromycin 500 mg x 2 lần/ngày.

− Amoxicillin 1000 mg x 2 lần/ngày

− Metronidazole 500 mg x 2 lần/ngàyDiệt H.PTuyên bố 9:

Dùng PPI liều gấp đôi khả năng diệt H.P tăng 6 -10%

Tuyên bố 10:

Khi dùng 14 ngày có tỉ lệ thành công cao (5%) hơn so

với 7 - 10 ngày.

Gut 2012;61:646-664.

Management of Helicobacter pylori infection

Maastricht IV/ Florence Consensus ReportTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc tính H.P là cơ sở khoa học của điều trị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×