Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân biệt STT tiên phát với thứ phát (tt)

Phân biệt STT tiên phát với thứ phát (tt)

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phân biệt STT tiên phát với thứ phát (tt)- Khơng có 1 test nào giúp phân loại STT

chính xác.

STT nhẹ: KQ bình thường.

Người bình thường: KQ có thể hơi bất

thường.

 Chẩn đoán STT cần kết hợp LS và phối

hợp nhiều test.

25ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị cấp cứu

STT cấp là 1 cấp cứu Nội khoa  điều trị ngay

không chờ KQ xét nghiệm.

- Bù thể tích bằng NaCl.

- Nếu chẩn đốn không rõ: Dexa 4 mg IV  test

cosyntropin. Không dùng Hydrocortisone.

- Nếu chẩn đoán rõ: Dexa 4 mg IV hoặc

Hydrocortisone 50-100mg mỗi 6-8 h cho đến

khi tình trạng ổn định  giảm liều trong 1-3

ngày  chuyển sang thuốc uống.

26ĐIỀU TRỊ2. Điều trị duy trì

Tiết cortisol sinh lý: 2,7 – 14 mg/m2/ngày

Liều Hydrocortisone thay thế 10 – 12 mg/m227Diện tích da cơ thể (Body Surface Area - BSA):

Công thức Dubois:

BSA = 0,007184 x (H cm)0,725 x (W kg)0,425Công thức Mosteller:

BSA =28ĐIỀU TRỊ2. Điều trị duy trì

- Hydrocortisone(viên 5, 10, 20 mg)

15-30 mg/ngày uống

Prednisone 5-7,5 mg/ngày uống- Dexamethasone (viên 0,5 mg)

0,75-1,25 mg/ngày uống

30ĐIỀU TRỊChỉnh liều theo triệu chứng: khơng còn mệt

mỏi, sụt cân, hạ natri máu.

Không dùng ACTH để theo dõi (ACTH cao

trong STT tiên phát và ACTH giảm rất

nhanh khi điều trị bằng GC).31ĐIỀU TRỊ2. Điều trị duy trì (tt)

- STT tiên phát cần dùng corticoid

khoáng:

Fludrocortisone 0,05-0,2 mg/ngày

uống.

Chỉnh liều theo HA, kali máu, hoạt

tính renin huyết tương.

32ĐIỀU TRỊ2. Điều trị duy trì (tt)

- Bnh STT cần mang theo vòng đeo

tay, thẻ ghi chẩn đoán, số điện

thoại liên lạc, bơm tiêm

dexamethasone.33ĐIỀU TRỊ3. Điều trị các trường hợp đặc biệt

Khi bị stress: tăng liều GC gấp đôi

 tiếp tục tăng liều gấp đôi nếu triệu

chứng vẫn còn: buồn nơn, nơn,

HA hạ

 tiêm dexamethasone  Bệnh viện.34ĐIỀU TRỊ

3. Điều trị các trường hợp đặc biệt

- Phẫu thuật:

+ Gây tê tại chỗ, < 1h: không cần chỉnh liều.

+ Phẫu thuật chi có gây mê tồn thân: dùng

liều hàng ngày trước ph.thuật, tiêm TM khi

phẫu thuật.

+ Phẫu thuật bụng, ngực: dùng liều hàng ngày

trước ph.thuật  tiêm Hydrocortison 50 mg IV

mỗi 6-8h khi phẫu thuật và trong vòng 2-3 ngày

sau phẫu thuật  giảm nhanh về liều hàng

ngày trong 1-2 ngày.

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân biệt STT tiên phát với thứ phát (tt)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×