Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Suy thượng thận nguyên nhân trung ương

Suy thượng thận nguyên nhân trung ương

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHẨN ĐỐNThường khó do triệu chứng ít và khơng rõ.

1. Xác định thiếu hụt cortisol

2. Phân biệt STT tiên phát với STT

thứ phát18CHẨN ĐỐN1. Xác định thiếu hụt cortisol

- Bình thường: nồng độ cortisol tối đa: 4-8 h

sáng

 Cortisol sáng < 3 µg/dl (83 nmol/l): gợi ý

STT. Do độ nhạy thấp (36%) nên XN

cortisol sáng không đủ loại trừ STT.

- Cần điều trị ngay nếu nghi suy thượng

thận cấp trước khi chẩn đốn xác định.

19CHẨN ĐỐN (tt)- Test kích thích bằng cosyntropin

(ACTH tổng hợp):

250 mcg Cosyntropin IV hay IM

Sau 30-60 phút, Cortisol > 18-20 µg/dl

(500-550 nmol/l)

 LOẠI TRỪ STT tiên phát và loại hầu

hết STT thứ phát.

20CHẨN ĐOÁN (tt)- Test kích thích bằng cosyntropin có

thể bình thường trong:

+ Mới mắc STT thứ phát (mất nhiều

tuần tuyến thượng thận mới teo)

+ STT thứ phát một phần

 Cần làm test dung nạp insulin hay

test kích thích bằng metyrapone.

21CHẨN ĐỐN (tt)- Khi nghi ngờ STT cấp cần phải điều trị

ngay bằng chuyền NaCl và

Dexamethasone 4 mg IV mỗi 6h

(Lýdo ?).- Cortisol có thể thấp trong trường hợp bệnh

nặng (sốc nhiễm khuẩn).

- Tầm soát STT thứ phát sau phẫu thuật

tuyến yên: thực hiện sau 4-6 tuần.

222. Phân biệt STT tiên phát với thứ phát

-Test cosyntropin không giúp phân biệt  ?.

2.1. Định lượng đồng thời ACTH và cortisol

+ ACTH tăng, Cortisol thấp  STT tiên phát

+ ACTH thấp-bình thường, Cortisol thấp  STT

thứ phát

(khơng được dùng GC ngoại sinh trước đó).

2.2. Test dung nạp Insulin

Tiêu chuẩn vàng. Khó thực hiện và nguy hiểm.

232. Phân biệt STT tiên phát với thứ phát (tt)

2.3. Test metyrapone

Metyrapone: ức chế 11beta hydroxylase (enzyme tổng

hợp cortisol)  giảm cortisol máu, tăng 11deoxycortisol  tăng ACTH.

Giảm cortisol máu không phải là kích thích gây tăng

tiết ACTH mạnh như hạ glucose máu  test

metyrapone giúp phát hiện thiếu ACTH từng phần

(test cosyntropin và test dung nạp insulin không

phát hiện được).

Hạn chế: metyrapone khó kiếm, khơng áp dụng ở bnh

thiếu cortisol nặng vì có thể gây STT cấp.24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Suy thượng thận nguyên nhân trung ương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×