Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHÓM THỰC TẬP: ……………

NHÓM THỰC TẬP: ……………

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐIỂM CHUYÊN CẦN TỔ TỰ ĐÁNH GIÁ ( Điểm danh và thực hiện bài 3:5điểm)

NHÓM THỰC TẬP:…………………………TỔ:………Điểm chuyên tổ (5đ) = điểm danh (2đ) + Làm bài 3.1, 3.2, 3.3 (3đ)

T

T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20HỌ VÀ TÊNCHỮ KÝ SVĐiểm chuyên cần tổ :

2đ - 0.25đ * số buổi vắngLB_3.1

(1đ)LB_3.2

(1đ)LB_ 3.3

(1đ)Điểm

T.H1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8Họ tên tổ trưởng:………………….Nhiệm vụ: đại diện mượn TB; phân công, quản lý tổ; +3đCC, +1đ BVCHUẨN ĐẦU RA: (1).Sử dụng được máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn, mia, thước đo.(2).Đo và tính

tốn được góc bằng, góc đứng, chiều dài và độ cao theo các phương pháp.(3).Xây dựng được lưới

khống chế trắc địa, bố trí được các yếu tố cơ bản và chuyển được thiết kế ra hiện trường.(4).Có thái độ

và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong cơng nghiệp, tích cực và chun cần

trong cơng việc.(5).Có khả năng làm việc nhóm với trách nhiệm như một thành viên của nhóm hoặc

trưởng nhóm.(6).Có khả năng tự học trên cơ sở kiến thức đã tích lũy, đáp ứng vai trò và trách nhiệm

của người kỹ sư trong xây dựng đất nước.QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN: Các quy định của học phần: sinh viên nghỉ thực tập nếu không

được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn, nộp báo cáo thực tập không đúng thời hạn, không trả đủ

thiết bị đã mượn của phòng máy trắc địa sẽ khơng được bảo vệ và công nhận điểm thực tập. Sinh viên

phải đi thực tập đúng giờ quy định, sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ thực tập bắt đầu sẽ tính là 1

buổi muộn, hai buổi muộn sẽ tính là một ngày khơng thực tập. Sinh viên phải chấp hành nghiêm những

quy định về thực tập của Nhà trường và giáo viên hướng dẫn. Chấp hành luật lệ giao thơng, giữa gìn vệ

sinh chung ở nơi thực tập, để xe đúng nơi quy định.88ĐIỂM HỌC PHẦN:

- Điểm chuyên cần trọng số 30% , điểm 10: Điểm giáo viên chấm 5đ, điểm tổ chấm 5đ

- Điểm GV chấm bài thực tập 70%, điểm 10: Điểm bài các nhân 7đ (Bài 1, 2, 4); điểm bài thực hiện

nhóm 3đ (bài 3).BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÀI 3

Bài số 3. Thực hiện nhóm đo dài trực tiếp, bố trí cơng trình, đo cao hình học

3.1(1đ). Đo dài trực tiếp

a. Quy trình thực hiện:

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

b. Kết quả đo

Bảng 1. Kết quả bài 3.1 đo cạnh DI.II

DTDNĐo từ I về IIĐo từ II về IDI.II=(DT+DN)/2∆D = DT-DN1/T=DI.II/∆D3.2(1đ). Bố trí cơng trình:

a.Phương pháp, số liệu bố trí:

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

b.Trình tự bố trí ngồi thực địa - đóng cọc các đỉnh để bàn giao cho GV:

..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

99I......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

D

......................................................................................................................................................................

O1

C

......................................................................................................................................................................

B

AHình 2. Sơ đồ bố trí cơng trình3.3(1đ). Đo cao hình học:

a. Quy trình thực hiện:..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

b. Kết quả đo

Bảng 2. Kết quả bài 3.3 đo cạnh trung bình hI.II

K/c từ máy tới miaTrạm

đoSau(I)

Oi10Trước(II)t=t=d=d=DS =DT =Mặt miaSố đọc chỉ giữa

Mia sau(I)DS-DT

ĐenhI.II

(m)hI.II

Trung bình

(m)Mia trước(II)g=g=Đỏ(Đen) g =g=K10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHÓM THỰC TẬP: ……………

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×