Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
16 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cân bằng xe điện tử VSC ( Vehicle Stability Control ).

16 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cân bằng xe điện tử VSC ( Vehicle Stability Control ).

Tải bản đầy đủ - 0trang

5này bằng việc so sánh tín hiệu góc xoay thực tế của xe từ tín hi ệu c ảm bi ến

góc xoay xe và cảm biến gia tốc ngang từ hai chân tín hi ệu 22 (CANL),

13(CANH) với tín hiệu góc xoay vơ lăng từ hai chân 2 (CANL) và 3(CANH) của

cảm biến góc xoay vơ lăng.

- Nếu có sự khác biệt lớn giữa chuyển động thực tế c ủa xe và mong muốn c ủa

tài xế, sẽ có sự khác biệt trong tín hiệu từ cảm biến góc xoay xe, cảm bi ến gia

tốc ngang và cảm biến góc xoay vơ lăng. Lúc này, ECU ki ểm sốt tr ượt sẽ so

sánh và nhận biết tình trạng thiếu lái hay thừa lái đang di ễn ra và tính tốn,

gửi tín hiệu điều khiển bộ chấp hành phanh tiến hành phanh một trong các

bánh xe để cân bằng lại mô men sai lệch, giúp xe ổn định khi vào cua.

- Trong trường hợp người lái vào cua với tốc độ lớn, lực hướng tâm xe làm cho

xe có xu hướng lật ra ngồi vòng cua, lúc này tình trạng bám gi ữa các bánh xe

bên trái và bên phải sẽ thay đổi. ECU sẽ nhận biết thơng qua tín hi ệu t ừ c ảm

biến tốc độ bánh xe và cảm biến gia tốc ngang. Lúc này ECU sẽ tính tốn, g ửi

tín hiệu điều khiển đến bộ chấp hành để phanh các bánh xe phía ngồi vòng

cua, đồng thời, ECU kiểm sốt trượt cũng gửi tín hiệu giảm tốc độ động cơ

đến ECM kiểm sốt động cơ thơng qua đường truyển tín hiệu CAN. D ựa vào

tín hiệu từ chân VTA của cảm biếm góc mở bướm ga, tín hi ệu từ chân NE+,

NE- của cảm biếm vị trí trục khuỷu, ECM sẽ gửi tín hiệu đ ến mơ tơ bướm ga

để giảm góc mở bướm ga, đơng thời thay đổi thời đi ểm đánh lửa phù h ợp

nhằm giảm tốc độ động cơ, giúp cho tình trạng ổn định khi vào cua đ ược

kiểm soát. Trường hợp tránh chướng ngại vật ở tốc độ cao và đột ngột- Để tránh một vật cản xuất hiện bất ngờ thì người lái đầu tiên đánh lái sang

trái rồi đánh lái sang phải làm xe mất ổn định, lượn qua lượn lại trong su ốt

quá trình đánh lái và làm cho phía sau xe bị trượt ngang. Ng ười lái khơng còn

kiểm sốt được nữa, kết quả là xe sẽ quay quanh một trục thẳng đứng.

- ECU kiểm soát trượt sẽ nhận ra rằng xe đang chuy ển động mất ổn định từ

tín hiệu cảm biến góc xoay xe và cảm biến gia tốc ngang từ hai chân tín hi ệu

22(CANL), 13(CANH). Nó cũng nhận biết góc đánh lái mong mu ốn của tài x ế

từ hai chân tín hiệu 2(CANL) và 3(CANH) của cảm biến góc xoay vơ lăng.

- Việc thay đổi hướng lái ở tốc độ cao là rất nguy hi ểm do tác đ ộng c ủa l ực

1075quán tính sẽ làm cho xe dễ mất lái, dẫn đến quay vòng hay và ch ạm v ới

chướng ngại vật, dựa vào tín hiệu tốc độ bánh xe phía trước bên phải là FR+,

FR-, tín hiệu tốc độ bánh xe phía trước bên trái là FL+, FL-, tín hi ệu t ốc đ ộ

bánh xe phía sau bên phải là RR+, RR-, tín hi ệu t ốc đ ộ bánh xe phía sau bên

trái là RL+, RL-, ECU kiểm sốt trượt sẽ tính tốn, gửi tín hi ệu đi ều khi ển đ ến

ECM, ECM sẽ gửi tín hiệu đến mơ tơ bướm ga đ ể gi ảm góc m ở b ướm ga,

đông thời thay đổi thời điểm đánh lửa phù hợp nhằm giảm tốc độ động cơ,

giúp cho tình trạng ổn định khi vào cua được kiểm sốt.

- Song song với q trình giảm cơng suất động cơ, ECU ki ểm sốt tr ượt cũng

gửi tín hiệu đến hệ thống phanh để tiến hành phanh các bánh xe nh ằm giảm

tốc độ ô tô.

- Khi người lái điều khiển vô lăng để tránh chướng ngại vật, ECU sẽ tính tốn

và đưa ra các biện pháp tác động ngược lại sự chuyện động mất ổn đ ịnh c ủa

xe bằng cách đưa ra các tín hiệu nhằm phanh bánh xe sau bên trái, s ự phanh

này thúc đấy chuyển động xoay của xe, kết quả là người lái dễ dàng tránh

được chướng ngại vật.

- Khi xe trượt sang bên trái thì người lái sẽ đánh lái sang phải. Để giúp đ ỡ

người lái trong trường hợp này thì ECU kiểm soát trượt điều khi ển l ực

phanh bánh trước bên trái nhằm hãm lại. Còn các bánh sau thì quay tự do đ ể

đảm bảo tối ưu lực ngang tác dụng lên trục sau.

- Mức độ thay đổi hướng lái và mức độ trượt ngang của xe được ECU ki ểm

sốt trượt nhận biết thơng qua tín hiệu từ cảm biến góc xoay xe và cảm bi ến

gia tốc ngang từ hai chân tín hiệu 22(CANL) và 13(CANH).1085Chương 10:

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA CHUNG

10.1 Mô tả cụm chi tiết

 Kiểm tra ban đầu- Khi lần đầu tốc độ xe đạt xấp xỉ 6 km/h tr ở lên sau khi khoá đi ện đ ược b ật

ON, các van điện từ và mô tơ của bộ chấp hành phanh sẽ liên tục kích hoạt

để tiến hành kiểm tra. Trong quá trình ki ểm tra ban đầu này, chúng ta có th ể

nghe thấy tiếng kêu hoạt động của van điện từ và tiếng mơ tơ từ khoang

động cơ, nhưng đó không phải là dấu hiệu của hư hỏng. Chứ năng của các bộ phậnCụm chiChi tiếtChức năngtiết

Bộ

chấp ECU kiểm soát trượt Đánh giá tình trạng lái xe dựa trệ các tín hiệu

hànhtừ từng cảm biến, và gửi các tín hiệu điềuphanhkhiển phanh tới bộ chấp hành phanh.

Gửi tín hiệu tăng áp suất xy lanh phanh chínhCảm biến áp suấtxi lanh phanh chính đến ECU kiểm sốt trượt.

Điều khiển các bơm trong bộ chấp hành

Môtơ bơm

phanh.

Các van điện từ

Mạch thủy lực có 4 van điện từ giữ áp và 4

1095van điện từ giảm áp.

Thay đổi đường dầu dựa vào các tín hiệu từ

ECU điều khiển trượt trong khi hệ thống

phanh đang làm việc, để điều khiển áp suất

ECUkiểm Rơle mơ tơ

sốt trượt Rơle van điện từ

Cảm biến tốc độ

Cảm biến gia tốc, góc xoay xedầu được cấp vào các xi lanh bánh xe.

Cấp nguồn cho môtơ bơm.

Cấp nguồn cho các van điện từ.

Phát hiện tốc độ của 4 bánh xe.

- Cảm biến góc xoay xe phát hiện góc xoay xe.

- Cảm biến gia tốc phát hiện gia tốc dọc vàCụm công tắc đèn phanh

Cảm biến góc lái

ECMngang của xe.

Phát hiện tín hiệu nhấn bàn đạp phanh.

Phát hiện hướng lái và góc đánh lái

Gửi tín hiệu vị trí bướm ga, tín hiệu vị trí bàn

đạp ga và tín hiệu tốc độ động cơ đến ECUCụm đồng Đèn cảnh báo ABS

hồ táp lô

Đèn báo trượtđiều khiển trượt.

Sáng lên để báo cho người lái khi ECU điều

khiển trượt phát hiện hư hỏng trong ABS.

Nhấp nháy khi hệ thống TRC/VSC đang thực

hiện kiểm soát để báo cho người lái xe đang

đi trên đường trơn trượt

Sáng để cảnh báo người lái xe khi ECU pháthiện sự cố trong TRC và / hoặc VSC

Đèn VSC OFF

Sáng lên khi tắt điều chỉnh cân bằng điện tử

Màn hình hiển thị đa Hiển thị thông báo khi tắt chế độ TRC hoặc

thông tin

chế độ VSC.

Đèn cảnh báo phanh - Sáng lên để báo cho người lái khi ECU đi ều

khiển trượt phát hiện hư hỏng trong EBD

hoặc hệ thống phanh.

- Đèn sẽ sáng lên để cảnh báo cho người lái

khi mức dầu phanh thấp.

- Đèn sẽ sáng lên để thông báo cho người lái

Cụmkhi hệ thống phanh đỗ đã hoạt động.

bình Cơng tắc cảnh báo Phát hiện mức dầu phanh

110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

16 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cân bằng xe điện tử VSC ( Vehicle Stability Control ).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×