Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu bài học

Yêu cầu bài học

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cài đặt render

Bảng cài đặt render

 Chọn biểu tượng cài đặt render trên

thanh cơng cụ chính

 Chọn Rendering → Render Setup.

 Ấn F10.2. Cài đặt render

Thẻ Common

 Time output

• Single

• Active Time Segment

• Range

 Output Size

• Resolution

• Image Aspect

 Options

 Render Output2. Cài đặt render

 Choosing a Filename

 Rendered Frame Window

 Render Processing2. Cài đặt render

 Assign Renderer: lựa chọn trình kết xuất2. Render Bóng nẩy

 Mở file Bóng nẩy được dựng sẵn tại đường dẫn: \Slide

GV\Slide 8\Slide 8 – Bong nay.avi

 Về góc nhìn Camera 1

 Bật Khung an tồn - Safeframes2. Render Bóng nẩyRender ảnh tĩnh

Time Output:

Single

Kích thước xuất - Output size: 800x6002. Render Bóng nẩy

Render chuyển động

Acitve Time Segment: 0 - 100

Kích thước xuất - Output size: 800x600

Đặt tên file – File name: Slide 8 – Bong nay

Định dạng file – Type of files: .avi (hoặc .mov)Tùy chỉnh thời gianTùy chỉnh đường

dẫn, định dạngTùy chỉnh các thơng số

định dạng video.2. Render Bóng nẩy

Render chuỗi ảnh tĩnh

Acitve Time Segment: 0 - 100

Kích thước xuất - Output size: 800x600

Đặt tên file – File name: Slide 8 – Bong nay

Định dạng file – Type of files: .jpg hoặc một định

dạng ảnh tĩnh khácTạo đường dẫn

chứa chuỗi ảnh.Các định dạng đầu ra2. Render Bóng nẩy

 Kết quả Render chuyển động

 Render và chạy file vừa tạoKết quả Render Chuỗi ảnh tĩnh

Render và chạy file vừa tạo2. Mental ray

 Trình kết xuất Mental ray

 Là trình kết xuất phổ thơng, cho hiệu quả tốt.

 Thế mạnh của nó là khả năng tính tốn ánh sáng dựa trên

các ngun tắc về ánh sáng khơng trực tiếp – Indirect

lighting.

• Sự bật nẩy của ánh sáng, chiếu sáng đối tượng khác.

• Vật liệu tự phát sáng, chiếu sáng đối tượng khác.2. Mental ray

 Chọn chế độ kết xuất Mental ray

1. Menu Rendering → Render Setup (lệnh tắt F10) để

mở bảng cài đặt Render.

2. Trong thẻ Common → Assign Renderer →

Production → Mental RayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu bài học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×