Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1 Giao diện hiển thị

3.1.1 Giao diện trang chủ hiển thịHình 3.1 - Giao diện trang chủ hiển thịNguyễn Văn Dược65Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.2 Giao diện giới thiệuHình 3.2 - Giao diện giới thiệuNguyễn Văn Dược66Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.3 Giao diện sản phẩmHình 3.3 - Giao diện sản phẩmNguyễn Văn Dược67Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.4 Giao diện tin tứcHình 3.4 - Giao diện tin tứcNguyễn Văn Dược68Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.5 Giao diện liên hệHình 3.5 - Giao diện liên hệNguyễn Văn Dược69Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.6 Giao diện giỏ hàngHình 3.6 - Giao diện giỏ hàng

3.1.7 Giao diện thanh tốnHình 3.7 - Giao diện thanh tốn

Nguyễn Văn Dược70Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.8 Giao diện hóa đơnHình 3.8 - Giao diện hóa đơn

3.1.9 Giao diện đăng kýHình 3.9 - Giao diện đăng ký

Nguyễn Văn Dược71Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.10 Giao diện đăng nhậpHình 3.10 - Giao diện đăng nhập

3.1.11 Giao diện quản lý thơng tin tài khoảnHình 3.11 - Giao diện quản lý thông tin tài khoản

Nguyễn Văn Dược72Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.12 Giao diện thay đổi mật khẩuHình3.12 - Giao diện thay đổi mật khẩu

3.1.13 Giao diện lấy lại mật khẩuHình 3.13 - Giao diện thay đổi mật khẩu

Nguyễn Văn Dược73Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.14 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.Hình 3.14 - Giao diện chi tiết sản phẩm

Nguyễn Văn Dược74Lớp tin học Trắc địa K57Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Trắc địa

3.1.15 Giao diện chi tiết tin tứcHình 3.15 - Giao diện chi tiết tin tứcNguyễn Văn Dược75Lớp tin học Trắc địa K57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×