Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V.SỔ SÁCH BÁO CÁO 19

V.SỔ SÁCH BÁO CÁO 19

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tên đăng nhập( Tên NSD): Tên đăng nhập của người sử dụng đã đăng ký cho một đơn vị kế

tốn. Trương trình để mặc định là Lotus

- Mật khẩu: Mật khẩu tương ứng của người sử dụng ( Có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người

sử dụng)

Nhấn nút "Vào chương trình" để đăng nhập vào chương trình.

Ghi chú:

- Tài khoản mặc định: Tên đăng nhập: LOTUS. Trong quá trình sử dụng, người quản trị nên

thay đổi mật khẩu và tạo thêm các tài khoản người sử dụng khác, phân quyền chi tiết nếu cần thiết.

Chú ý:

- Sau khi cài đặt ứng dụng, có thể cập nhật ngay các chứng từ phát sinh như: Phiếu thu, chi, Nhập

mua hàng, bán hàng ... Các đối tượng kế toán (như tài khoản, đối tượng cơng nợ, kho, hàng hóa ...)

bạn có thể tạo thêm trong q trình sử dụng.

- Khơng nhất thiết phải cập nhật Số dư ban đầu trước, người sử dụng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa

số dư ban đầu bất cứ thời điểm nào.

- Khai báo kết chuyển tự động số dư tài khoản: Mặc định ứng dụng đã khai báo sẵn kết chuyển số dư

tài khoản cuối kỳ theo hệ thống kế toán hiện hành cho toàn bộ các tài khoản đầu 6 trở lên. Việc kết

chuyển là hoàn toàn tự động, người sử dụng khơng cần thao tác gì thêm.II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ĐIỂN

Danh mục khoản mục phí2Danh

mục

khoản mục phí để khai

báo các khoản mục chi

phí.

Để vào danh

mục chi phí vào danh

mục

danh mục

khoản mục chi phí, khi

đó trên màn hình hiện

lên một giao diện mới

Giải thích các thơng tin

về các khoản mục phíMã khoản mục16 ký tự, đặt theo số thứ tựTên khoản mục64 ký tự, tên của khoản mục phíKích

chuộtMột số chức năng trong danh mục

chi phí

1.Thêm(F2): Để thêm vào danh mục chi

phí kích chuột vào thêm trên màn hình hiện

lên giao diện mới.

Ví dụ: Thêm khoản mục chi phí xăng xe,

điện thoại hoạt động điện

Mã khoản mục: 01- Mã mà người

dùng muốn đặt

Tên khoản mục: Tiền lương- Chi phí

mà người dùng sử dụng

Sau đó kích chuột vào lưu

Chú ý: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm2.Sửa(F3): Di chuột đến ơ hay dòng cần sửa rồi kích chuột vào sửa trên màn hình hiện lên

một cửa sổ mới. Sửa đúng nội dung cần sửa kích chuột vào L ưu

Chú ý: Ta có thể ấn phím F3 trên bàn phím để sửa

3. Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những tên đối

tượng không đúng hoặc

không cần thiết trong danh

mục chi phíKích

chuột

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 0246 288 4586]Sau khi kích chuột vào

nút xóa ( F8) chương trình sẽ

đưa ra câu hỏi “Có chắc

chán xóa khơng”. Nếu nhấp

chuột vào nút khơng tức là tasẽ khơng xóa dữ liệu mà ta đã chọn ( Nếu là có thì chương trình sẽ thực hiện theo đúng yêu cầu của

người sử dụng)

Chú ý: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêmIII. ĐẦU KỲ

Số dư đầu tài khoản:

Chức năng: Khi mới bắt đầu

sử dụng chương trình ta nhập số dư

số đầu năm của các tài khoản . Đối

với các năm tiếp theo ta chỉ việc thực

hiện chuyển số dư cuối năm trước

sang đầu năm mới sau khi đã khóa sổ

kế toán cuối năm trước.

Cách đăng nhập: vào menu

Đầu kỳ/1. Số dư đầu tài khoản, khi

đó trên màn hình hiện lên một giao

diện mới như dướiMột số chức năng trong

số dư đầu tài khoản

1.1Thêm(F2): Để thêm số

dư đầu tài khoản kích chuột vào thêm

hoặc nhấn phím F2 trên bàn phím,

khi đó trên màn hình hiện lên một cửa số mớiKích

chuộtKích

chuột

Ví dụ: Thêm số dư đầu của tài khoản 1111

Tài khoản: 1111- Tiền mặt vnđ - Tài

khoản mà người dùng muốn sử dụng

Đối tượng(Tk cơng nợ)- Nếu là tài

khoản cơng nợ thì ta theo dõi chi tiếttheo từng đối tượng còn khơng thì để

trống

Số dư đầu tháng 01:

Dư nợ: 20 000 000- Số tiền mà người

sử dụng muốn nhập của Tk 1111

4Dư có: Vì đây là TK bên tài sản nên

Tương tự số dư đầu năm cũng vậy.

khơng có số dư bên có

Sau khi nhập xong nội dung các dữ liệu ta kích chuột vào thực hiện để Thực Hiện

Lưu ý: Với các tài khoản cơng nợ thì ta phải vào số dư chi tiết của từng đối tượng công

nợ mà không phải vào số dư tổng của tài khoản.

Chú ý: Ta có thể ấn phím F2 trên bàn phím để thêm12. Sửa(F3): Chức năng này giúp cho người sử dụng có thể sử dụng sửa lại những nội

dung không đúng, để sửa di chuột đến ơ hay dòng cần sửa sau đó kích chuột vào sửa hay nhấn phím

F3 trên bàn phím,

khi đó trên màn hình

hiện ra một cửa sổ

mớiKích

chuộtSửa đúng nội

dung cần sửa kích

chuột vào Thực

Hiện

Chú ý: Ta có

thể ấn phím F3 trên

bàn phím để sửa1.3 Xóa(F8): Đây là phím chức năng giúp cho người sử dụng có thể xóa bỏ những nội

dung không đúng hoặc không cần thiết trong danh mục

Sau khi kích chuột vào nút xóa ( F8) chương trình sẽ đưa ra câu hỏi “Có chắc chắn xóa khơng”.

Nếu nhấp chuột vào nút “No” tức là ta sẽ khơng xóa dữ liệu mà ta đã chọn ( Nếu là “Yes” thì chương

trình sẽ thực hiện theo đúng u cầu của người sử dụng)Chọn

dòng cần

xóa

Kích

chuột

Chú ý: Ta có thể ấn phím F8 trên bàn phím để thêm

IV. CẬP NHẬT CHỨNG TỪ PHÁT SINH1. Phiếu thu tiền mặt:

[Hỗ trợ : 0989 228 108 – 0246 288 4586]Cách đăng nhập: Kế toán tiền mặt, TGNH \ Phiếu thu tiền mặt.1.1. Thêm(F2): Để thêm phiếu thu tiền mặt kích chuột vào thêm(F2), chương trình hiện

lên một cửa sổKích

chuột-Mã chứng từ: PT- Chương trình tự

mặc định-Ngày: 12/04/12- Ngày phát sinh

chứng từ  cứ thế nhập khơng cần

xóa6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.SỔ SÁCH BÁO CÁO 19

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x