Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Yêu cầu cấu tạo

I. Yêu cầu cấu tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đóng vai trò chịu lực (cốt thép lớp dưới của sàn).Hình ảnh tấm tơn sànCấu tạo các lớp sànMột số kiểu tôn sàn

*Cấu tạo:- Chiều dày sàn liên hợp (dao động từ 10cm đến

40cm);

- Chiều dày tôn dùng 0,75mm đến 1,5mm;

- Giới hạn đàn hồi của tôn khoảng 300N/mm2;

- Chiều dày tồn bộ sàn liên hợp khơng nhỏ hơn

80mm, chiều dày riêng phần bê tông (h c) không nhỏ hơn

40mm;

Trường hợp, sàn làm việc liên hợp với dầm hoặc sử dụng

như vách cứng thì: Chiều dày tồn bộ sàn liên hợp không nhỏhơn 90mm, chiều dày riêng phần bê tơng khơng nhỏ hơn

50mm.

- Kích thước hạt cốt liệu nhỏ hơn (0,4hc, bo/3,

31,5mm)Cách xác định bo- Gối tựa của sàn liên hợp phải có bề rộng nhỏ nhất

là 75mm (đối với gối cánh dầm thép hoặc bê tông), và tối

thiểu 100mm (đối với loại gối ít gặp như gạch hoặc đá).

II. Sự làm việc của sàn liên hợp

2.1. Một số định nghĩa

* Liên kết hồn tồn, và khơng hồn tồn:

-Liên kết hồn tồn: liên kết bê tơng với tấm tơn thépđảm bảo biến dạng dọc giữa tôn và phần bê tơng tiếp xúc với

tơn bằng nhau.-Liên kết khơng hồn tồn: nếu tồn tại sự trượt giữa bêtông với tấm tôn thép theo bề mặt tiếp xúc.Sự làm việc của sàn liên hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Yêu cầu cấu tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×