Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÔ MÀU CHO VÙNG

TÔ MÀU CHO VÙNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Sau khi tổ hợp màu xong ta có màu vùng và bảng chú

giải hoàn chỉnhCách lưu:

Vào save cosmetic objects File  Save Workspace

 File name: bandochuyende  Save.3, Tô màu cho đường đồng mức

• Mở bản đồ hiện trạng vào file mở đường đồng

mức Window F9 Line IndValue Default Next Table: DDM_NHOM_3Field: Ma_DM nextVào Tyles:

-Đường đồng mức con: style B7, color C7,

point: 0.2

-Đường đồng mức cái: style B1, color C7,

point: 0.7Legend  Subtile:Địa hình(font: Vntime) labels: ghi

tên đúng theo loại ddm(font:Vntime)OkOk.Cách lưu:

File  Save Workspace  File name: ht_ddm 

Save.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÔ MÀU CHO VÙNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×