Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LẬP BẢNG CHÚ GIẢI

LẬP BẢNG CHÚ GIẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau đó xuất hiện bảng create thematic map

Ở field chọn mã trạng thái, bỏ tick  OKSau đó xuất hiện hộp thoại dưới đâyVào legend:

Ở tile: chú giải (chọn font chữ: Vn time)

Ở Subtile: Hiện trạng (font chữ: Vn timeH)

Ở Range labels( font: Vn time)  Edit selected range

here để gõ tên cho từng trường  Ok.2. TÔ MÀU CHO VÙNG

• Vào Map  F9  Region IndValue Default Field:

 Ma_TT Next  styles  chọn màu theo yêu

cầu  Ok• Sau khi tổ hợp màu xong ta có màu vùng và bảng chú

giải hoàn chỉnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LẬP BẢNG CHÚ GIẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×