Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN TÍCH NỘI BỘ HÒA PHÁT

PHÂN TÍCH NỘI BỘ HÒA PHÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. PHÂN TÍCH NỘI BỘ HỊA PHÁT

(Tiếp)SWS1. Thương hiệu mạnh, dẫn

đầu thị trường về mảng

thép và nội thất

S2. Chu trình sản xuất khép

kín từ chế biến quặng sắt,

than cốc, luyện gang cho

đến thanh phẩm là phôi

thép và thép trở thanh lợi

thế cạnh tranh

S3. Llĩnh vực kinh doanh

đa dạng, bổ trợ cho nhau

S4. Tích lũy tiền mặt lớnW1. Hàng tồn kho tăng cao

W2. Công ty liên kết lỗ trong

nhiều năm

W3. Lĩnh vực bất động sản,

nông nghiệp đầu tư muộn so

với các đối thủ khác.

W4. Chi phí đầu tư lớn về sản

xuất thép, nơng nghiệp, tạo

gánh nặng chi phí lãi vay5. PHÂN TÍCH SWOT

SOS1. Thương hiệu mạnh, dẫn đầu thị trường về

mảng thép và nội thất

S2. Chu trình sản xuất khép kín từ chế biến

quặng sắt, than cốc, luyện gang cho đến thanh

phẩm là phôi thép và thép trở thanh lợi thế cạnh

tranh

S3. Lĩnh vực kinh doanh đa dạng, bổ trợ cho

nhau

S4. Tích lũy tiền mặt lớnW1. Hàng tồn kho tăng cao

W2. Công ty liên kết lỗ trong nhiều năm

W3. Lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp đầu

tư muộn so với các đối thủ khác.

W4. Chi phí đầu tư lớn về sản xuất thép, nơng

nghiệp, tạo gánh nặng chi phí lãi vayO1: Thị trường thép có triển vọng tăng trưởng

tốt (10-15%/năm)

O2: Cơ hội xuất khẩu thép sang các nước

Đông Nam Á

O3: Triển vọng phát triển ngành nông nghiệp,

tiềm năng lớnT1: Chịu sự cạnh tranh từ thép nhập khẩu

Trung Quốc

T2: Ngành thép vẫn phải đối mặt với tình

trạng dư thừa cơng suất thiết kế

T3: Giá cả nguyên vật liệu đầu vào, tỷ giá

biến động lớn.WT5. PHÂN TÍCH SWOT (Tiếp)

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh theo mơ hình SWOTS-O- Tăng cơng suất

sản xuất, tiếp tục

tăng trưởng thị phần

- Chú trọng việc

đầu tư ngành nơng

nghiệpS-T- Tận dụng nguồn

khai thác khống sản

của Cty thành viên

để chủ động nguồn

nguyên liệu đầu vào

- Sử dụng công nghệ

hiện đại, tăng quy

mô sản xuất, giảm

giá thành để cạnh

tranh Thép Trung

QuốcW-T- Chuyển dịch cơ

cấu đầu tư sang

lĩnh vực nông

nghiệp để thúc

đẩy tăng trưởngW-O- Đẩy mạnh hoạt

động xuất khẩu

sang thị trường

mới để giảm hàng

tồn kho, thu hồi

vốn tái đầu tư6. MA TRẬN BCG

 Phân tích các lĩnh vực kinh doanh của Hòa Phát theo ma trận BCG

CAOTHẤPThị phần

CAOTốc độ

tăng

trưởngTHẤPThị phần 25%, tốc độ

tăng trưởng ngành từ

10-15%Nông

nghiệpTHÉPNội thất

Điện lạnh

Cho thuê

KCNThị phận nội thất 34%,

tốc độ tăng trưởng

chậm

Điện lạnh, máy xây

dựng, cho thuê khu

cơng nghiệp vẫn mang

lại hiệu quả, dòng tiền

tốtTiềm năng tăng

trưởng thấp, năm

2017 mới bắt đầu có

doanh thu nên thị

phần nhỏThị phần nhỏ, hòa

phát khơng chú trọng

đầu tưNHÀ ỞTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH NỘI BỘ HÒA PHÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×