Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.

Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.Thứ tư: Ngộ nhận rằng các nước tiên tiến đều tiến hành hợp pháp hóa mại dâm.Thứ năm: Những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm là do họ cho rằng như vậy là “văn minh,

hiện đại”.Thứ sáu: Ngộ nhận rằng nhu cầu tình dục là tự nhiên, do đó mại dâm cũng ln tồn tại như một

hình thức tự nhiên.4. Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.Thứ bảy: Ngộ nhận rằng việc người đàn ơng mua dâm là vì khơng có vợ hoặc do người vợ

khơng làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ.Thứ tám: Ngộ nhận rằng mại dâm là sự giải phóng tình dục.Thứ chín: Cho rằng việc xóa bỏ mại dâm là điều khơng thể và các cố gắng để xóa bỏ nạn mại

dâm chỉ là vơ ích.4. Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.Thứ mười: Ngộ nhận rằng việc hợp pháp hóa mại dâm sẽ giúp loại bỏ tội phạm và nạn buôn

người đặc biệt là buôn bán nô lệ cũng như trẻ em và phụ nữ.Thứ mười một: Ngộ nhận rằng hợp pháp hóa mại dâm sẽ giúp kiểm sốt tốt hơn và hạn chế

việc mua bán dâm lén lút cùng nguồn bệnh hoa liễu.4. Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.Thứ mười hai: Ngộ nhận rằng hợp pháp hóa mại dâm đem lại một ngành kinh mới cho xã hội.Thứ mười ba: Ngộ nhận rằng hợp pháp hóa mại dâm sẽ đem lại một nguồn thuế lớn cho nhà

nước.Thứ mười bốn: Ngộ nhận rằng nạn mại dâm ở nhiều nước hiện đang được chính phủ điều

hành và quản lý tốt để làm giảm tác hại.5. Giải pháp

5.1. Đối với nhà nướcCơng tác tun truyềnHỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâmHợp pháp hóa mại dâm5.2. Đối với sinh viên Luật• Thứ nhất, nếu mại dâm được coi là một nghề thì số lượng các bạn trẻ chọn con đường này để “lập nghiệp” chắc chắn sẽ

gia tăng.Thứ hai, bạn có so sánh với một số nước thừa nhận mại dâm là một nghề.Khu phố đèn đỏ ở Hà Lan“Phố đèn đỏ” Patpong ở Bangkok, Thái LanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những ngộ nhận sai lầm về mại dâm.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×