Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người chuyển giới bán dâm

Người chuyển giới bán dâm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mại dâm đã và đang trở thành một trong những nguyên nhân chủ yếu của việc lây nhiễm

HIV/AIDS.

Tỷ lệ người bán dâm nhiễm HIV/AIDS tương đối cao (chiếm tỷ lệ khoảng 30 - 40%).Năm 2014, tồn quốc đã diễn ra 301 vụ với 382 đối tượng và 651 nạn nhân,

tăng 16% số vụ, tăng 15% đối tượng và tăng 31% số nạn nhân so với cùng

kỳ năm 2013, trong đó 80% nạn nhân bị ép buộc bán dâm, bóc lột tình dục.Tụ điểm hoạt động mại dâm cơng cộng có chiều hướng tăng lên (hiện nay có

khoảng 300 tụ điểm mại dâm cơng cộng, tăng 200% so với năm 2011).Ước tính năm 2013 cả nước có gần 33.000 gái mại dâm, tăng hơn năm 2012 khoảng 2.800 người.

Đến tháng 11-2014, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người.3.673

9138873.200

1.374Thống kê số người bán dâm ở một số khu vực4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0NgườiỞ nhiều địa phương đã xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người chuyển giới bán dâm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×