Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần I : Mở đầu

Phần I : Mở đầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

???...NGHỀ???

Hợp pháp hóa??????2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đíchTìm hiểu về thực trạng

và ảnh hưởng của mại

dâmNgun nhân và yếu tố

ảnh hưởngGiải pháp2.2. Nhiệm vụLàm rõ các

khái niệm liên

quanMại

dâm

Đưa ra thực

trạng tại Việt

Nam và thế

giới.Phần II: Nội dungNội dungCơ sở lý luậnCơ sở thực tiễnTác hạiNgộ nhận sai lầm

về mại dâmGiải pháp1. Cơ sở lý luận

1.1. Khái niệm mại dâm

Mại dâm là gì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần I : Mở đầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×