Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Địa chỉ : Lê Lợi – Tp Quảng Ngãi –Quảng Ngãi

Địa chỉ : Lê Lợi – Tp Quảng Ngãi –Quảng Ngãi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngBIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM CCDC

Ngày 02 Tháng 3năm 2012

Căn cứ vào hoá đơn số 0223 ngày 03 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Tấn

Trung giao theo hợp đồng số 230/HĐKT ngày 03 tháng 3 năm 2012

Ban kiểm nghiệm gồm:

Ông : Hồng Văn Thái : Đại diện phòng cơng tiêu – Trưởng ban

Ơng : Trần Văn Hà : Đại diện phòng kỹ thuật – Uỷ viên

Bà : Nguyễn Thị Chuyên : Đại diện thủ kho - Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại vật tư sau đây:TTTên nhãn hiệu

vật liệuSố Lượng

Đơn vị tínhKhơng đúngTheoĐúng quy cáchquy cáchchứng từphẩm chấtphẩm chất1Máy trộn

bê tơngCái121202Xe rùaChiếc15150Kết luận của ban kiểm nghiệm.

Uỷ viênUỷ viênTrưởng banCăn cứ vào hoá đơn số 01234 và biên bản kiểm nghiệm vật tư số hàng thực tế đã

về, phòng kỹ thuật vật tư viết phiếu nhập kho ngày 03/3/2012 - Số 538. Thủ kho xác

định số lượng và đơn giá tiến hành nhập kho.SV: Trần Thị Xuân Linh36Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngCông ty TNHH Tấn Trung

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM CCDC

Ngày 02 Tháng 3năm 2012

Căn cứ vào hoá đơn số 0223 ngày 03 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Tấn

Trung giao theo hợp đồng số 230/HĐKT ngày 03 tháng 3 năm 2012

Ban kiểm nghiệm gồm:

Ơng : Hồng Văn Thái : Đại diện phòng cơng tiêu – Trưởng ban

Ơng : Trần Văn Hà : Đại diện phòng kỹ thuật – Uỷ viên

Bà : Nguyễn Thị Chuyên : Đại diện thủ kho - Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại vật tư sau đây:TTTên nhãn hiệu

vật liệuSố Lượng

Đơn vị tínhKhơng đúngTheoĐúng quy cáchquy cáchchứng từphẩm chấtphẩm chất1XẻngCái303002Xà benCái20300Kết luận của ban kiểm nghiệm.

Uỷ viênUỷ viênTrưởng banCăn cứ vào hoá đơn số 01234 và biên bản kiểm nghiệm vật tư số hàng thực tế đã

về, phòng kỹ thuật vật tư viết phiếu nhập kho ngày 03/3/2012 - Số 538. Thủ kho xác

định số lượng và đơn giá tiến hành nhập kho.SV: Trần Thị Xuân Linh37Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐơn vị: Công ty TNHH Tấn Trung

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 03/3/2012

Địa chỉ : Lê Lợi – Tp Quảng Ngãi – Quảng NgãiSố : 168Tên người giao hàng: Trần Quang HuyNợ TK 153Theo hoá đơn số 01234 ngày 03/3/2012 củaCó TK 111Cửa hàng VLXD Quỳnh Liễu.

Số lượngTên quy cách sảnĐơn vịphẩm, hàng hốtínhu cầuThực nhập1Máy trộn bê tôngCái12129.000.000108.000.0002Xe rùaChiếc1515300.0004.500.0003CộngSTTĐơn giáThành tiền112.500.000Cộng thành tiền ( viết bằng chữ ): Một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng

y.

Ngày 03 tháng 3 năm 2012SV: Trần Thị Xuân Linh38Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐơn vị: Công ty TNHH Tấn Trung

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 03/3/2010

Địa chỉ : Lê Lợi – Tp Quảng Ngãi – Quảng NgãiSố : 169Tên người giao hàng: Trần Quang HuyNợ TK 153Theo hố đơn số 0223 ngày 03/3/2012 củaCó TK 111DNTT Tấn Đạt

Số lượngTên quy cách sảnĐơn vịphẩm, hàng hốtínhu cầuThực nhập1XẻngCái303035.0001.050.0002Xà benCái202080.0001.600.0003CộngSTTĐơn giá2.650.000Cộng thành tiền ( viết bằng chữ ): Hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng y.

Ngày 03 tháng 3 năm 2012SV: Trần Thị Xuân LinhThành tiền39Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐƠN XIN CẤP VẬT TƯ

Kính gủi: Ban chỉ huy đội 3

Tên tôi là: Nguyễn Văn Cường

Xin cấp số vật tư sau

1. Máy trộn bê tông

2. Xe rùa

3. Xẻng

4. Xà BenChức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:6

10

15

15cái

chiếc

cái

cáiĐể phục vụ thi cơng trình: Đường xã Nghĩa Kỳ (thi cơng đoạn 1 và phục vụ cho cơng

trình) vậy kính mong BCH đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ.Ngày 01 tháng 5 năm 2012

Người viết giấy

(Ký, ghi rõ họ tên)Đội trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)SV: Trần Thị Xuân Linh40Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐơn vị : Công ty TNHH Tấn Trung

PHIẾU XUẤT KHOSố 211Ngày 1/5/2012

Họ tên người nhận hàng: Hồng văn Bình

Nợ TK:.........

Địa chỉ: Đội 3

Có TK:...........

Lý do xuất kho: thi cơng cơng trình đường bê tông xã Nghĩa Kỳ.

Xuất kho tại: ở kho Cơng ty

Số lượng

Tên quy cách sản

Đơn

TT

Đơn giá

Thành tiền

Thực

phẩm, hàng hố

vị tính u cầu

xuất

1

Máy trộn bê tơng

Cái

6

6

9.000.000

54.000.000

2

Xe rùa

Chiếc

10

10

300.000

3.000.000

3

Xẻng

Cái

15

15

35.000

525.000

4

Xà ben

Cái

15

15

80.000

1.200.000

Cộng

58.725.000

TVAT 10%

Cộng tiền: (Năm mươi tám triệu bảy trăm hai lăm nghìn đồng y )

Xuất, ngày 01 tháng 5 năm 2012

Phụ trách bộ phận sử dụngSV: Trần Thị Xuân LinhPhụ trách cung tiêu41Người nhậnThủ khoLớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐƠN XIN CẤP VẬT TƯ

Kính gủi: Ban chỉ huy đội 3

Tên tôi là: Nguyễn Văn Cường

Xin cấp số vật tư sau

1. Máy trộn bê tông

2. Xe rùa

3. Xẻng

4. Xà BenChức vụ: Cán bộ kỹ thuật

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:

Số lượng:4

5

10

5cái

chiếc

cái

cáiĐể phục vụ thi cơng trình: Đường Nghĩa Kỳ (thi cơng đoạn 2 và phục vụ cho cơng

trình) vậy kính mong BCH đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ.Ngày 10 tháng 5 năm 2012

Người viết giấy

(Ký, ghi rõ họ tên)Đội trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)SV: Trần Thị Xuân Linh42Lớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngĐơn vị : Công ty TNHH Tấn Trung

PHIẾU XUẤT KHOSố 212Ngày 10/5/2012

Họ tên người nhận hàng: Hồng văn Bình

Nợ TK:.........

Địa chỉ: Đội 3

Có TK:...........

Lý do xuất kho: thi cơng cơng trình đường bê tông xã Nghĩa Kỳ.

Xuất kho tại: ở kho Cơng ty

Số lượng

Tên quy cách sản

Đơn

TT

Đơn giá

Thành tiền

Thực

phẩm, hàng hố

vị tính u cầu

xuất

1

Máy trộn bê tơng

Cái

4

4

9.000.000

36.000.000

2

Xe rùa

Chiếc

5

5

300.000

1.500.000

3

Xẻng

Cái

10

10

35.000

350.000

4

Xà ben

Cái

10

5

80.000

400.000

Cộng

38.250.000

TVAT 10%

Cộng tiền (Ba mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng y )

Xuất ,ngày 10 tháng 5 năm 2012

Phụ trách bộ phận sử dụngSV: Trần Thị Xuân LinhPhụ trách cung tiêu43Người nhậnThủ khoLớp: K2 Liên thôngChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngTHẺ KHO

Ngày lập 31/5/2012

Tờ số 7

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Máy trộn bê tơng

Đơn vị tính: cái

Số

TT

1

23Chứng từ

Số

hiệu

PNK

168

PXK

211

PXK

212Diễn giảiNCT

03/3Huy nhập vật tưSố lượngNgày

nhập

xuấtNhập03/312XuấtTồn

12Xuất VT phục vụ thi

01/5 công giai đoạn 1

đường xã Nghĩa Kỳ01/566Xuất VT phục vụ thi

10/5 công giai đoạn 1

đường Nghĩa Kỳ10/542102CộngSV: Trần Thị Xuân Linh1244Lớp: K2 Liên thôngKý nhận

của KTChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngTHẺ KHO

Ngày lập 31/5/2012

Tờ số 8

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Xe rùa

Đơn vị tính: cái

Số

TT

1

23Chứng từ

Số

hiệu

PNK

168

PXK

211

PXK

212Diễn giảiNCT

03/3Huy nhập vật tưSố lượngNgày

nhập

xuấtNhập03/315XuấtTồn

15Xuất VT phục vụ thi

01/5 công giai đoạn 1

đường xã Nghĩa Kỳ01/5105Xuất VT phục vụ thi

10/5 công giai đoạn 1

đường xã Nghĩa Kỳ10/550150CộngSV: Trần Thị Xuân Linhxx4515Lớp: K2 Liên thôngKý nhận

của KTChuyên đề thực tập tốt nghiệpGVHD: Lê Văn KhươngTHẺ KHO

Ngày lập 31/5/2012

Tờ số 8

Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Xẻng

Đơn vị tính: cái

S

Số

TT

1

23Chứng từ

Số

hiệu

PNK

168

PXK

211

PXK

212Diễn giảiNCT

03/3Huy nhập vật tưSố lượngNgày

nhập

xuấtNhập03/330XuấtTồn

30Xuất VT phục vụ thi

01/5 công giai đoạn 1

đường xã Nghĩa Kỳ01/51515Xuất VT phục vụ thi

10/5 công giai đoạn 1

đường xã Nghĩa Kỳ10/5105255CộngSV: Trần Thị Xuân Linhxx4630Lớp: K2 Liên thôngKý nhận

của KTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Địa chỉ : Lê Lợi – Tp Quảng Ngãi –Quảng Ngãi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×