Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL18.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL18.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tình trạng kỹ thuật: đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, một số đoạn qua

trung tâm thị trấn có tiêu chuẩn đường đơ thị; kết cấu mặt đường BTN.

Quốc lộ 279

Trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, QL279 bắt đầu từ Đáp Cầu ranh giữa Bắc Ninh và

Bắc Giang đoạn tuyến dài 27 km, là điểm xuất phát và giao cắt với các quốc lộ và

đường tỉnh

- Tình trạng kỹ thuật: Đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, kết cấu mặt

Thành phố Bắc Ninh

Giao thông đô thị thành phố Bắc Ninh chủ yếu là khai thác hệ thống kết cấu hạ

tầng đường bộ.

Mạng lưới đường trục chính của thành phố hiện nay tương đối hợp lý, được tổ

chức theo dạng ô bàn cờ, kết hợp đường vành đai, nối liền các khu chức năng.

Khoảng cách giữa các trục chính từ 800m - 1000m, giữa các đường khu vực từ 300m

- 600m. Mặt đường đều được rải bê tông nhựa, các tuyến đường trục chính được làm

mới, nâng cấp, cải tạo đảm bảo cho giao thơng thơng suốt, có mặt cắt ngang tối thiểu

đủ 4 làn xe (15m); đường chính khu vực có mặt cắt ngang đủ cho 2-3 làn xe (rộng

7,0m - 10,5m), phổ biến loại nền đường rộng 9m - 12 m, hè rộng từ 4m - 6m. Tuy

nhiên, còn một số trục đường phố khu vực có chất lượng còn kém, chưa thực sự đáp

ứng tốt nhu cầu giao thông.

Một số khu dân cư mới như khu dân cư số 1, số 2, số 3 và Cống Ngóc - bến

xe,... đang được khẩn trương đầu tư hạ tầng nhằm tạo ra bộ mặt đô thị khang trang,

hiện đại, đường trong khu nội thị đều được thiết kế và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn

quy định. Tỉ lệ đất giao thông hiện tại của thành phố khoảng trên 20% đất xây dựng.

Tuy nhiên, hệ thống giao thông đô thị thành phố Bắc Giang vẫn còn một số hạn

chế như chưa có tuyến vành đai hồn chỉnh, chưa có trục đại lộ lớn; hệ

thống bãi đỗ xe tĩnh còn thiếu, công tác quản lý chưa chặt chẽ.44Đường tỉnh

Hiện tại, Bắc Ninh có 17 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 367,6 km, trong đó

có 75,6 km mặt đường bê tơng nhựa chiếm 18,36%, 254,3 km mặt đường đá dăm

nhựa chiếm 71,47%, 4,3 km mặt đường bê tông xi măng chiếm 1,04%, 33,4 km mặt

đường cấp phối chiếm 9,13% .

Bảng 1.3. Tổng hợp hiện trạng đường tỉnh

STTÐiểm đầu - Ðiểm cuốiChiều dài

(Km)Số hiệuGhi chú1Phú Lâm - Tân Chi21,70ÐT 2762Như Nguyệt - Cầu Chạt20,00ÐT 2773QL18 - QL386,47ÐT 2784Ðáp Cầu - Tân Chi27,00ÐT 2795Hồ - Cẩm Giàng24,00ÐT 2806Cầu Gáy - Kênh Vàng22,30ÐT 2817Keo - Cao Ðức30,00ÐT 2828Hồ - Song Liễu21,30ÐT 2839Lãng Ngâm- Văn Thai18,00ÐT 28410Ðơng Du - Lai Hạ23,70ÐT 28511Bắc Ninh - Ðò Lo18,00ÐT 28612Ðông Xuyên - Từ Sơn12,00ÐT 29513Từ Sơn - Việt Hùng24,83ÐT 28714Bắc Ninh - Từ Sơn21,30ÐT295B15Yên Phong- Lương Tài52,10ÐT285B Ðường YQ 04 cu kéo

dài theo QH16Từ Sơn - Yên Phong16,30ÐT277BÐường YT0417Thuận Thành - Gia Bình26,60ÐT282BNam kênh BắcTổng cộng367,60Mục tiêu cụ thể phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

45Đường cao tốc: Các tuyến đường cao tốc được thực hiện theo Quy hoạch phát

triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày

01/12/2008.

Hoàn thành xây dựng các đường Quốc lộ 18, cao tốc Nội Bài – Hạ Long trong

đó có đoạn qua tỉnh Bắc Ninh, hệ thống đường gom tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IV và

các nút giao hợp lý để kết nối giữa hệ thống đường bộ trung ương và địa phương trên

địa bàn....

Quốc lộ: Thực hiện theo Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại

Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp những tuyến, đoạn tuyến quan trọng đạt tiêu chuẩn

đường cấp III; triển khai xây dựng tuyến vành đai thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn

đường cao tốc 6 - 8 làn xe.

Đường tỉnh: Cải tạo, nâng cấp, đưa vào cấp đường tỉnh với mục tiêu ở vùng

đồng bằng đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp IV trở lên; miền núi đạt tiêu chuẩn tối

thiểu cấp V; đoạn qua các thị trấn, thành phố đạt tiêu chuẩn đường đô thị. Giai đoạn

2011-2020, xây dựng một số cầu nối với các tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, xây dựng

mới thay thế các cầu yếu chịu tải trọng nhỏ trên các tuyến. Phấn đấu tỷ lệ nhựa hoá hệ

thống đường tỉnh đạt 100% vào năm 2019. Chuyển một số đường huyện quan trọng

lên thành đường tỉnh, kết hợp với đầu tư cải tuyến, nâng cấp hoặc mở một số tuyến,

đoạn tuyến mới ở những khu vực cần thiết.

Quy hoạch xây dựng các tuyến đường tỉnh.

- Mặt cắt ngang đến 2020 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu trên tất cả các tuyến là

cấp III, 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Giai đoạn 2020- 2030 đảm bảo tiêu chuẩn

kỹ thuật cấp II, vận tốc từ 80 ÷ 100Km/h, 4 đến 6 làn xe cơ giới và 2 làn cho phương

tiện thô sơ. Chiều rộng chỉ giới cho các tuyến đường tỉnh là 50m.46- Cơng trình trên tuyến tải trọng tính tốn là H30-XB80. Bm≥15m.

• Đường tỉnh 276 (ĐT276):

- Tuyến hiện tại: dài 24,5 Km, nâng cấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn đường cấp IV, 2

làn xe sau đó chuyển địa phương quản lý.

- Định hướng quy hoạch: Xây dựng tuyến mới với tổng chiều dài 26,6Km.

+ Điểm đầu: Giao với TL277 tại lý trình Km5+500 (địa phận Nghiêm Xá Yên Phong).

+ Điểm cuối: Kết nối với TL281 tại Cầu Gáy (Nguyệt Đức Thuận Thành).

+ Quy mô xây dựng: Đạt cấp kỹ thuật I;

Hai chiều, mỗi chiều 4 làn xe, hai làn đường phụ song

song, mặt cắt rộng: 56m (5+5,5+1+15+3+15+1+5,5+5).

• Đường tỉnh 277 (ĐT277): Chiều dài tuyến 23,8Km.

- Điểm đầu: Tam Giang (Yên Phong)

- Điểm cuối: Kết nối với TL287 (Km7) tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du.

- Quy mơ xây dựng, Hướng tuyến:

+ Đoạn Tam Giang - Chờ: Dài 4,5Km, tuyến cơ bản đi theo tuyến hiện tại.

Cấp kỹ thuật III; 2 làn xe (2x3,75+2x2)m.

+ Đoạn Chờ - Từ Sơn: Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe (4x3,75)m, hai làn đường phụ.

+ Đoạn Cầu Chạt - Phật Tích: Đây là hệ thống đường kết nối giữa KCN VSIP

với KCN Đại Đồng Hoàn Sơn. Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe (4x3,75)m, hai chiều riêng

biệt.

+ Định hướng kết nối với điểm đầu của QL3 cao tốc tại vị trí điểm đầu của QL3

giao với QL1A địa phận Hà Nội.

+ Đoạn Văn Môn - Đồng Kỵ: Theo tuyến cũ đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp

III, 2 làn xe (2x3,75+2)m sau đó chuyển địa phương quản lý.

• Đường tỉnh 277B (ĐT277B) - (tuyến YT04 theo quy hoạch 2005): Chiều dài

tuyến 21,9Km

- Điểm đầu: Sông Cầu (Lương Cầm - Dũng Liệt, huyện Yên Phong).47- Điểm cuối: Kết nối với QL3 và đường vành đai 3 Hà Nội.

- Quy mô xây dựng: Cấp kỹ thuật I; 6 làn xe (6x3,75)m, hai chiều riêng biệt, mặt

cắt rộng: 48,5m(5+5,5+1+11,25+3+11,25+1+5,5+5).

• Đường tỉnh 278 (ĐT278): Chiều dài tuyến 7,8Km;

- Điểm đầu: Bến đò Cung Kiệm,

- Điểm cuối: QL18 cao tốc tại địa phận xã Phượng Mao (tại vị trí đường VĐ4 cắt

QL18 cao tốc).

- Quy mô xây dựng: Cấp kỹ thuật II, vận tốc 80Km/h, 4 làn xe (4x3,75)m, hai

chiều riêng biệt có hai làn đường phụ.

• Đường tỉnh 279 (ĐT279): Chiều dài tuyến 22,2 Km.

- Điểm đầu tuyến: Đáp Cầu.

- Điểm cuối tuyến: TL280 Km10+700 - Đơng Bình, huyện Gia Bình.

- Quy mơ xây dựng: Đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật II, vận tốc thiết kế 80Km/h, 4

làn xe, hai làm xe thô sơ. Mặt cắt ngang đường rộng: 19m(4x3,75+ 2x2).

• Đường tỉnh 280 (ĐT280): Chiều dài tuyến 24Km.

- Điểm đầu tuyến: Ngã tư Hồ.

- Điểm cuối tuyến: Cầu Sen.

- Quy mô xây dựng:

+ Đoạn tuyến chạy trên đê: Đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật IV, vận tốc thiết kế

60Km/h, 2 làn xe. Mặt cắt ngang đường rộng: 7m(2x3,5m).

+ Đoạn không qua khu dân cư: Cấp kỹ thuật III, vận tốc thiết kế 80Km/h, 2 làn

xe. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2).

- Đoạn qua thị trấn, thị tứ xây dựng theo quy hoạch thị trấn, thị tứ, hiện đang xây

dựng. Quy mơ mặt cắy rộng 35m(6+10,5+2+10,5+6).

• Đường tỉnh 281 (ĐT281): Chiều dài tuyến 29,7Km.

- Điểm đầu tuyến: Km2 (ĐT282), tại địa bàn xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

- Điểm cuối: Kênh Vàng, huyện Lương Tài.48- Quy mô xây dựng: Xây dựng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III; 2 làn xe. Mặt cắt

ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+2x2), đến 2030 đạt Cấp kỹ thuật II; 4 làn xe

(4x3,75)m, hai chiều riêng biệt.

• Đường tỉnh 282 (ĐT282): Chiều dài tuyến 30Km.

- Điểm đầu tuyến: Keo.

- Điểm cuối tuyến: Cao Đức.

- Hướng tuyến: Theo hướng tuyến hiện tại.

- Quy mô xây dựng:

+ Đoạn từ Km0÷Km9+100 (Keo - Đơng Cơi): Xây dựng theo tiêu chuẩn đường

cấp III, vận tốc thiết kế 80Km/h; 4 làn xe. Mặt cắt ngang đường rộng: 15m(4x3,5).

+ Đoạn từ Km9+100÷Km18 (Đơng Cơi - Đơng Bình): Xây dựng theo tiêu chuẩn

đường cấp III, vận tốc thiết kế 80Km/h; 4 làn xe. Mặt cắt ngang đường rộng:

15m(4x3,5m).

+ Đoạn từ Km18÷Km30 (Đơng Bình- Cao Đức): Xây dựng theo tiêu chuẩn

đường cấp III, vận tốc 80 Km/h, 2 làn xe. Mặt cắt ngang đường rộng:

11,5m(2x3,75+2x2).

• Đường tỉnh 283 (ĐT283): Chiều dài tuyến 21,3Km.

- Điểm đầu: Km0 - Thị trấn Hồ (Ngã tư Đông Côi).

- Điểm cuối: Km21+300 (Ngũ Thái - Kết nối sang Hưng Yên).

- Quy mô, hướng tuyến:

+ Đoạn từ Ngã tư Đơng Cơi đến bờ đê sơng Đuống (Km0÷Km3+200): Xây dựng

theo quy hoạch đường đô thị. mặt cắt ngang đường rộng: 22,5m(2x6+10,5).

+ Đoạn từ Hồ đến Bút Tháp (Km3+200÷Km10+700): Theo quy mô đường cấp

IV, vận tốc 60Km/h.

+ Đoạn từ Bút Tháp đến Dâu (Km10+700÷Km14+100): Quy mơ đường cấp III,

vận tốc 80Km/h; 2 làn xe. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2)

• Đường tỉnh 284 (ĐT284): Chiều dài tuyến 18,0Km.

- Điểm đầu: Lãng Ngâm - Gia Bình (giao với TL280).49- Điểm cuối: Thân Trai, xã Minh Tâm, huyện Lương Tài (Kết nối sang Hải

Dương).

- Quy mô xây dựng: Đạt tiêu chuẩn cấp kỹ thuật III, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 6080Km/h. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2).

• Đường tỉnh 285 (ĐT285): Chiều dài tuyến 23,7Km.

- Điểm đầu: Tân Lập (Lương Tài).

- Điểm cuối: Lai Hạ (Lương Tài).

- Quy mô xây dựng: Tiêu chuẩn thiết kế: Đạt tiêu chuẩn cấp III; 2 làn xe, vận tốc

thiết kế 60- 80Km/h. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2).

• Đường tỉnh 286 (ĐT286): Chiều dài tuyến 18Km.

- Điểm đầu: Bắc Ninh.

- Điểm cuối: n Phong (Đò lo).

- Quy mơ xây dựng: Tiêu chuẩn thiết kế: Cấp III, vận tốc 80Km/h, 2 làn xe tiêu

chuẩn. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2).

• Đường tỉnh 287 (ĐT287): Chiều dài tuyến 29,7Km.

- Điểm đầu: Từ Sơn (giao với ĐT295B);

- Điểm cuối: Xã Quế Tân (Quế Võ) kết nối sang đường ĐT298 của tỉnh Bắc

Giang.

- Quy mô xây dựng:

+ Đến 2015 đạt tiêu chuẩn thiết kế cấp III, vận tốc 80Km/h, 2 làn xe tiêu

chuẩn. Mặt cắt ngang đường rộng: 11,5m(2x3,75+ 2x2).

+ Định hướng đến 2030, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp I, 6 làn xe, vận

tốc 100÷120Km/h. Mặt cắt ngang đường rộng: 48,5m(5 + 5,5 + 1 + 11,25 + 3 +

11,25+ 1 + 5,5 + 5).

+ Đến 2030 kéo dài tuyến từ Từ Sơn đến Yên Phong, cách đường 295 hiện tại

khoảng 1Km về phía Bắc, quy mơ xây dựng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp I, chiều rộng

chỉ giới 50m.

• Đường tỉnh 295 (ĐT295): Chiều dài tuyến 12,0Km.

- Điểm đầu: Đông Xuyên (Km70+500).

50- Điểm cuối: Từ Sơn (Km82+500).

- Quy mô, hướng tuyến: Tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường đơ thị chính, thứ

yếu. Tiêu chuẩn thiết kế: Đường phố chính thứ yếu, tốc độ thiết kế 60Km/h

(TCXDVN 104-2007), điều kiện xây dựng II; số làn xe 4, chiều rộng mặt đường 15m,

nền đường 17m.

• Đường tỉnh 295B (ĐT295B): Chiều dài tuyến 20,97Km.

- Điểm đầu: Cầu Đáp Cầu Km136+600, thành phố Bắc Ninh, kết nối với

ĐT295B tỉnh Bắc Giang.

- Điểm cuối: Km156+650, thuộ địa phận thị xã Từ Sơn, kết nối sang Yên Viên Hà Nội.

- Quy mô, hướng tuyến: Tuyến đi trùng với tuyến hiện tại, xây dựng theo tiêu

chuẩn đường đô thị.

- Tiêu chuẩn thiết kế: Đường phố chính, loại I, tốc độ thiết kế 80Km/h

(TCXDVN 104-2007), điều kiện xây dựng II; số làn xe 6. Mặt mặt cắt ngang đường

rộng: 50m(5+5,5+2+3x3,75+2,5+3x3,75+2+5,5+5).

Định hướng một số tuyến đường mới, kết nối một số tuyến đường huyện, thành

phố, thị xã:

• Đường tỉnh 285B: Chiều dài tuyến 52,1 Km.

- Điểm đầu tuyến: Km1+700 (ĐT277) thuộc địa phận xã Tam Giang, huyện Yên

Phong.

- Điểm cuối tuyến: Giao với ĐT281 (tại Km15+500 - ĐT281 theo quy hoạch

thuộc địa phận xã Bình Định, huyện Lương Tài).

- Quy mơ:

+ Đoạn tuyến từ Km0÷TL282B: Xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp I, 6 làn xe theo

hai chiều riêng biệt. Mặt cắt ngang đường rộng: 80m(6+7+2+22,5+5+22,5+2+7+6).

Chỉ giới xây dựng 60m.

+ Các đoạn còn lại đạt tiêu chuẩn đường cấp I, vận tốc 80Km/h đến 100Km/h;

6 làn xe, hai chiều có hai làn đường phụ song song. Mặt cắt ngang đường rộng:

48,5m(5+5,5+1+11,25+3+11,25+1+5,5+5).

• Đường tỉnh 295C (ĐT295C): Chiều dài tuyến 20,3Km.

51- Điểm đầu: Hòa Long (Đê Hữu Cầu).

- Điểm cuối: QL3 (thị xã Từ Sơn).

- Quy mô, hướng tuyến: Hướng tuyến xây dựng chạy theo trục Đông - Tây, song

song với ĐT295B, cách ĐT295B trung bình 1Km về phía Bắc.

- Quy mơ xây dựng: Các đoạn đi chung với đường quy hoạch đô thị xây dựng

theo tiêu chuẩn quy hoạch đô thị (không thấp hơn quy mơ đoạn ngồi đơ thị); Các

đoạn chạy ngồi đô thị xây dựng theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật I, 6 làn xe, vận tốc

100÷120Km/h).

- Mặt cắt ngang đường rộng: 48,5m(5+5,5+1+11,25+3+11,25+1+5,5+5).

• Đường tỉnh 282B (ĐT282B): Chiều dài tuyến 24,9Km.

- Điểm đầu: Nối với ĐT285B tại lý trình Km34+500 thuộc địa phận xã Vạn

Ninh.

- Điểm cuối: Kết thúc tại ĐT283, (Km11+500 - vị trí đê Nam Kênh Bắc giao với

ĐT283) thuộc địa phận xã Trí Quả, huyện Thuận Thành.

- Quy mô, hướng tuyến:

+ Hướng tuyến: Tuyến xây dựng chạy theo trục Đông - Tây, song song với

ĐT282, cách ĐT282 trung bình 2,2Km về phía Bắc.

+ Quy mơ xây dựng: Đạt cấp kỹ thuật I; hai chiều, mỗi chiều 4 làn xe, hai làn

đường phụ song song. Mặt cắt ngang đường rộng: 56m(5+5,5+1+15+3+15+1+5,5+5).

Định hướng quy hoạch giao cắt, đấu nối các tuyến đường:

• Giao cắt với hệ thống đường sắt:

- Với tuyến Hà Nội - Lạng Sơn: Do chiều cao của đường sắt hiện tại không lớn

so với cao độ quy hoạch nên khi các tuyến đường tỉnh quy hoạch mới chạy qua sử

dụng hai phương án chính là giao chui với đường sắt và vượt trên đường sắt, trong đó

ưu tiên xây dựng cầu vượt đường sắt.

- Với tuyến Yên Viên - Hạ Long: Sử dụng phương án giao chui với đường sắt là

chính.

• Giao cắt giữa các tuyến quốc lộ với quốc lộ và quốc lộ với tỉnh lộ:52- Định hướng quy hoạch các giao cắt giữa các tuyến quốc lộ cao tốc qua địa bàn

tỉnh giao với các tuyến quốc lộ sử dụng các giao cắt liên thông lập thể.

- Giao cắt giữa các tuyến quốc lộ với tỉnh lộ hoặc giữa các tuyến tỉnh lộ tại một

số vị trí sử dụng phương án liên thơng lập thể (như đề xuất mục dưới). Ngồi các vị

trí trên, các giao cắt trực tiếp sử dụng phương án giao bằng phải áp dụng phương án

đảo xuyến phân luồng. Quy mô đảo chuyển hướng có bán kính tối thiểu là 15m.

3.1.2. Trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

Tổng chiều đường bộ tỉnh Quảng Ninh hiện có 14.278,82 km, trong đó:

- Quốc lộ381 km chiếm 2,55%- Đường tỉnh301 km chiếm 4,17%- Đường huyện764 km chiếm 7,04%- Đường xã2233 km 20,83%- Đường thơn xóm10.201,12 km chiếm 62,55% và- Đường đô thị khoảng398,7 km chiếm 2,86%.Trên địa bàn tỉnh, hệ thống đường bộ có 6 tuyến Quốc lộ dài 381 km gồm

QL18A, 18B, 18C, 4B, 279, 10 trong đó chủ yếu đường đạt cấp IV, cấp III, còn lại 32

Km đường quốc lộ 279 (84%) đạt cấp V mặt đường đá dăm nhựa.

Đường tỉnh có 12 tuyến với 301 km, trong đó đường đạt cấp IV, cấp III là 154

Km (chiếm 51%), còn lại là cấp thấp, chủ yếu là mặt đường đá dăm nhựa.

Các tuyến đường bộ cao tốc đang triển khai bao gồm: Cao tốc Hạ Long - Hải

Phòng, Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái.

Mục tiêu cụ thể phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ

Xác định hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ là một nút thắt quan trọng cần được

tháo gỡ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày một mạnh mẽ của tỉnh, vì thế trong

thực hiện 3 đột phá chiến lược, thời gian qua Quảng Ninh đã đặt nhiệm vụ đầu tư kết

cấu hạ tầng giao thơng đồng bộ lên nhóm đầu. Từ quan điểm đó, tỉnh đã đẩy mạnh thu53hút các nguồn lực đầu tư theo nhiều hình thức khác nhau như BOT, PPP... Để đối ứng,

tỉnh thực hiện tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu, tái cơ cấu lại đầu tư, tập trung vốn

cho các dự án động lực, có sức lan toả lớn...

Và kết quả thật đáng ghi nhận, đến nay có thể ví Quảng Ninh như một đại cơng

trường khi khu vực miền Tây là công trường của cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, dự án

đường Bắc Ninh - ng Bí; khu vực miền Đơng đang sơi động với những dự án động

lực tập trung cho khu kinh tế Vân Đồn, Cảng hàng không Quảng Ninh, đường dẫn và

cầu Bắc Luân II; còn khu vực trung tâm là tuyến cao tốc xuyên suốt Hạ Long - Vân

Đồn với số vốn đầu tư kỷ lục đạt hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của doanh

nghiệp...

Với quyết tâm cao độ, ý thức và trách nhiệm trước sự phát triển của tỉnh, các dự

án đều đang tập trung tăng tốc về đích. Theo đó, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng sẽ là

tuyến cao tốc đầu tiên của Quảng Ninh hoàn thành (tháng 6-2017), đây là cơng trình

giao thơng trọng điểm, có tính chất động lực, liên kết Quảng Ninh với vùng kinh tế

phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), tạo diện mạo mới, phát triển nơi dự án

đi qua. Cũng bởi đây là tuyến cao tốc đầu tiên của tỉnh sẽ hồn thành, vì thế hiện trên

cơng trường thi cơng dự án, khơng khí thi đua khẩn trương, sôi động hơn bao giờ hết.

Hầu hết các nhà thầu đặt cơng trình trong giai đoạn nước rút, gắn với các phong trào

thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước để đẩy nhanh tiến độ, dự án đã đạt

trên 70% tổng thể các phần việc.

Tiếp theo, để phát huy lợi thế, thu hút đầu tư cho Khu Kinh tế Vân Đồn, tuyến

cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Cảng hàng không Quảng Ninh cũng đang trong giai

đoạn tích cực nhất, hầu hết các gói thầu của 2 dự án được triển khai thi công đồng

loạt. Diện mạo tuyến cao tốc hiện đại đã hình thành với những đoạn đường mở rộng,

thẳng tắp; Cảng hàng không đang hình thành với hạ tầng đường băng và bãi đỗ máy

bay hiện đại... Dự kiến, 2 dự án sẽ hoàn thành vào đầu năm 2018.

Bên cạnh tập trung cho những dự án mới, tỉnh đang thực hiện nâng cấp mở rộng

hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, như: Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 (đoạn Bắc Ninh - ng

Bí, Hạ Long - Mơng Dương), hồn thành vào đầu năm 2017. Cùng với hơn 300km

tỉnh lộ và 2.000km đường liên huyện, liên xã, nhiều dự án, cơng trình giao thơng quan

trọng trên địa bàn tỉnh đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả sau

đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân, rút ngắn thời gian

đi lại giữa các địa phương của tỉnh cũng như các tỉnh, thành phố trong khu vực.

3.2 Đánh giá thực trạng cơng trình nền đường.

3.2.1 Chất lượng cơng trình.

Mặc dù trong q trình thiết kế thi cơng đã tn thủ đầy đủ quy trình quy phạm

hiện hành nhưng khơng tránh khỏi những sai sót khách quan và chủ quan dẫn đến chất

54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL18.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×